کلیدواژه‌ها = طیف‌نمایی گاما
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 46-55

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی


2. بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 34-39

مهرزاد انصاری؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ علی بهرامی سامانی