کلیدواژه‌ها = داده‌های اکتشافی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی)

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 62-67

فرنوش حاجی زاده؛ هادی ابراهیمی سوخته کوهی؛ افشار ضیاء ظریفی