کلیدواژه‌ها = رادیودارو
تعداد مقالات: 8
1. یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 28-43

10.24200/nst.2018.220

محمد قدیمی؛ محمدعلی شفیعا؛ میرسامان پیشوایی؛ بابک فلاحی


2. بررسی توزیع شعاعی دز و دز تجمعی رادیوداروهای مورد استفاده در تسکین درد متاستاز استخوان

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 42-47

حسن رنجبر؛ علی بهرامی سامانی؛ داوود بیکی؛ محمد قنادی مراغه


3. تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان

دوره 34، جلد 64، تابستان 1392، صفحه 48-55

لاله صفرزاده؛ محمد قنادی مراغه؛ اکبر انوری؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ سیمیندخت شیروانی آرانی؛ علی بهرامی سامانی


4. بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 1-7

محمدرضا داورپناه؛ سیما عطارنصرتی؛ حسینعلی خوش حسن؛ مصطفی کاظمی‌بودانی؛ مرتضی فضلعلی؛ محمد قنادی مراغه


5. نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 23-29

سیده فاطمه میرشجاعی؛ مصطفی عرفانی (گندم‌کار)؛ محمدحسین طالبی؛ محمد مزیدی


6. تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 40-43

روح‌اله عادلی؛ محمد قنادی مراغه؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ علی بهرامی‌سامانی؛ بهرام سلیمی


7. تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 9-17

امیررضا جلیلیان؛ حسن زندی؛ مهدی اخلاقی؛ محسن کمالی‌دهقان؛ فاطمه بلوری‌نوین؛ صدیقه مرادخانی؛ عباس مجدآبادی


8. تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 43-49

لیلا مقدم بنائم؛ سعید ستایشی؛ محمد قنادی مراغه؛ سیدجواد احمدی؛ رضا قلی پور؛ محمدعلی فیروز زارع؛ سیدمحمد مزیدی؛ سیدحسن میرفلاح