کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی سیالی و ذره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصه‌های باریکه‌ی الکترون تولید شده در برهم‌کنش تپ افروزنده با هدف فشرده شده در رهیافت افروزش شوکی

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 59-65

سمیه رضایی؛ امیرحسین فرهبد؛ محمد جعفر جعفری؛ صمد سبحانیان