کلیدواژه‌ها = ترموهیدرولیک
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

احمد لشکری؛ فرخ خوش خوش احوال؛ مسعود امین مظفری


2. تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 19-29

احمد لشکری؛ حسین خلفی؛ حسین کاظمی نژاد؛ صمد خاکشورنیا؛ ارسلان عزتی؛ مهدی کیوانی؛ اشکان حسنی رخ