دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات در نوبت چاپ، پذیرفته شده قطعی قبل از ویرایش نهایی
1. تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

معصومه سلیمانی نیا؛ غلامرضا رئیس علی؛ امیر مصلحی


2. مطالعه‌ی خصوصیات گرمالیان نانوذرات Ba0.88Sr0.12SO4:Dy0.5%,Tb1.5% با هدف دزیمتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ محبوبه لطفی


3. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز S3-HACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ چهار‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


4. بهینه‌سازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

غزاله غنی مقدم؛ سمیه رضائی؛ محمدجعفر جعفری؛ امیر حسین فرهبد


5. تعیین پارامترهای فروکشی‌دمایی در دزیمتر گرمالیانی CaF2:Mn(TLD-400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

سمیه هارونی؛ سکینه طاهری حسن آباد؛ مصطفی زاهدی فر؛ ناهید حاجیلو


6. طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریدالدین صدیقی؛ اردوان کوهی؛ چاپار رسولی؛ داود ایرجی؛ حسین رسولی


7. بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

نریمان دالایی؛ مانی صفامیرزائی؛ حسین بنی اسدی


8. وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ جمال الدین یزدان پناه


9. طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی؛ حسین صادقی


10. توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

مریم قپان وری؛ نرجس امیری؛ محمد علی جعفریزاده؛ حسن حسین خانی


11. اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

نوشین پیش بین؛ سید محمود سادات کیایی؛ مجید الهی؛ پروین یورتچی؛ سید رضا شفاعی


12. میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

مارال خدادادی؛ علیرضا اوجی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی


13. ایجاد ضریب شکست منفی و کوک پذیر در بلورهای فوتونی دو بعدی ساخته شده از حفره های پر شده با بلور مایع در زمینه سیلیکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

عبدالرسول قرائتی؛ زهرا زارعیان؛ تایماز فتح الهی خلخالی


14. مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

هادی زنگنه؛ اعظم کاردان؛ محمد هادی هادی زاده یزدی


15. آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

احمد لشکری؛ فرخ خوش خوش احوال؛ مسعود امین مظفری


16. بررسی مکانیزم‌های احتمالی خوردگی در مجاری خنکسازی شتابدهنده‌های الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

حمزه فراتی راد؛ مسعود عسگری


17. تهیه پودر Li2TiO3 به روش سنتز احتراقی برای استفاده به عنوان زایشگر تریتیوم در راکتور گداخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

حورا کاس پور؛ احمدرضا عباسیان؛ مهدی شفیعی آفارانی


18. استفاده از روش الگوریتم تکرار در محاسبه‌ی مشخصات هندسی چرخ تعدیلگر دامنه در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیر فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

زهرا طباطباییان؛ مهدی صادقی


19. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز SH3-ACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ شش‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


20. افزایش قابلیت‌های شبیه‌سازی میکروباتری‌های بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

غلامرضا اطاعتی؛ پدرام ملکی


21. بررسی پایداری کمپلکس‌های آزاکران با برخی یون‌های فلزات واسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مسعود عربیه؛ رحیم قدری؛ نصیبه دهقانی؛ بهرام قلمی چوبر


22. امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مارین دینکا؛ محمد حسین چوپان دستجردی


23. بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ غلامرضا اصلانی


24. بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

رضا تقی زاده؛ یاشار داودی


25. آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

زعفر ریاضی مبارکه؛ فرشته ساحلی؛ ناصر وثوقی؛ فاطمه سادات رسولی