تعداد مقالات: 881
مقالات در نوبت چاپ، پذیرفته شده قطعی قبل از ویرایش نهایی
152. بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 7-16

فاطمه اهری هاشمی؛ سعید فتوره چیان


153. منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس

دوره 22، جلد 26، زمستان 1381، صفحه 10-16

داود صالحی نژاد؛ کامران خراسانی


154. تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین

دوره 22، جلد 25، پاییز 1381، صفحه 9-15

امیررضا جلیلیان؛ بهروز شیرازی؛ حمید رفیعی


156. کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 7-15

مصطفی صدیقی؛ سعید ستایشی؛ علی اکبر صالحی


158. آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 16-27

رضا امراللهی؛ مارکوس آواکیان؛ ساکو آواکیان


160. تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p

دوره 19، جلد 19، بهار 1378، صفحه 10-18

حمید رفیعی؛ حسین ارباب زوار؛ سیما عوض مقدم


163. اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 7-14

محسن اسدی نژاد؛ علی پذیرنده؛ پروانه وثوق


164. تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس

دوره 17، جلد 15، زمستان 1376، صفحه 15-24

فرید اصغری زاده؛ محمد قنادی مراغه


166. مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 7-20

محمدصادق زعفرانی؛ پرویز پروین؛ رسول صدیقی


170. ساختمان نوکلئون ها واثر EMC

دوره 8، جلد 8، زمستان 1367، صفحه 11-16

مجید مدرس؛ کراسوس غفوری تبریزی


172. بررسی اثر پرتوگاما بر قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته ایران

دوره 7، جلد 6، بهار 1366، صفحه 15-22

فرشاد طوفانیان؛ زیبا زارع


174. برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 22-35

مصطفی سهرابپور؛ نزهت پیدای ساحلی؛ پروین زرساو؛ داود رضا اسماعیلی


175. آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری

دوره 3، جلد3، پاییز 1362، صفحه 25-50

سیاوش مشفق همدانی؛ فریدون سلطان مرادی؛ محمدحسین مروستی؛ محمدتقی طینتی