تعداد مقالات: 869
مقالات در نوبت چاپ، پذیرفته شده قطعی قبل از ویرایش نهایی
851. سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فریبا جوهری دها؛ نویده آقائی امیرخیزی؛ لیلا مقدم بنائم؛ سوده سجادی؛ میترا اطهری علاف


852. ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مرتضی قاسمی ترک آباد؛ علیرضا کشتکار؛ فاضل ضحاکی فر؛ علی یداللهی؛ ادیب ظاهری عبده وند


853. سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مهشید روشنی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ سیدجابر صفدری؛ کاظم میرجلیلی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی


854. ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

جواد مهدی پور قاضی؛ محمد رهگشای؛ محسن موذن


855. ارزیابی تأثیر فرسایش سوخت راکتور تحقیقاتی تهران بر تعیین چیدمان و تعداد بهینه آشکارسازهای ثابت داخل قلب با استفاده از تئوری اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدصادق ترمان؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ حسین خلفی


856. مقایسه عملکرد زنجیره های غلظت تطبیق‌یافته و شبه‌دوتایی نوع اول در غنی‌سازی ایزوتوپ تلوریم-123

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدحسن ملاح؛ فرزانه اعزازی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی


857. مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فاطمه منصورزاده؛ سیدجابر صفدری؛ علی اصغر قربانپور خمسه؛ علی نوروزی؛ مجید خواجه نوری


858. اثر دما روی مشخصه‌های فیزیکی ماده حاجب در تصویربرداری تشدید مغناطیسی ‏هسته‌ای: نانوذرات فریت منگنز پوششی با کیتوسان ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

علی خرم دوست؛ منصور عاشور؛ کمال صابریان؛ اکرم عیدی


859. بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فاضل ضحاکی فر؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی؛ رضا داورخواه


860. روشی جدید برای بازیابی و تخلیص اورانیوم از اسلگ‌های تولید شده در راکتور تولید UF6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

کاظم فاطمی؛ محمدتقی نژادکرد؛ مسعود حبیبی زارع


861. استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدرضا نیک گفتار؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکایی؛ محمدرضا رضوانیان زاده


862. بررسی پارامترهای جذب دینامیکی زنون بر روی جاذبهای کربن فعال و غربال مولکولی 5 آنگسترومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مجید حاجی حسینی؛ محمد سبزیان؛ مهدی نصری نصرآبادی


863. پیش یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو ساختار دو بعدی ژرمانیوم سیلیکون فسفید SiGeP4 بااستفاده از روش ابتدا به ساکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مصیب ناصری؛ جعفر جلیلیان؛ خالد صالحی


864. اندازه گیری گاز هیدروژن فلوراید در بافت اورانیوم هگزافلوراید با روش طیف سنجی مادون قرمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

عیسی کاظمان؛ محمد آدینه؛ علی خواجه زاده؛ حسین شاه میر برزکی؛ وحید چگینی


866. محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

آزاده حقیقت زاده؛ سجاد پایون؛ بابک مالکی نیا


867. بررسی اثر تهی‌جا درساختار الکترونی بلور-Al2O3 α

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

آنیتا عالیپور


868. تولید وتعیین مشخصات نانوذرات هولمیم استیل استونات جهت کاربرد پزشکی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

کمال یاوری یاوری؛ سمانه حسین پور