توان افزایی نظاممند با تشدیدگرهای Nd:YAG پایدار دینامیکی در کارکرد لیزری، تک مد عرضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

در این مقاله به موضوع افزایش نظامند توان لیزر Nd:YAG با حفظ کیفیت باریکه خروجی و عدم افزایش حساسیت به تنظیم، پرداخته شده است. درابتدا با استفاده از مدل توان انکساری توزیع یافته و نرم افزار GLAD، یک تشدیدگر تک میله‌ای که به صورت دینامیکی پایدار شده است پیشنهاد و مبنا قرار می‌گیرد. تشدیدگر پیشنهادی در مقایسه با همتای تخت متقارن خود، از حجم مد اصلی بالاتری (حداقل دوازده برابر) برخوردار می باشد و در عین حال حساسیت به تنظیم یکسانی دارد. در ادامه به دلیل محدودیت توان دمشی حین توان افزایی، از تشدیدگرهای چند میله‌ای تناوبی مبتنی بر یک طرح مبنا استفاده کردیم. کارآیی تشدیدگرهای تناوبی در توان افزایی مد اصلی، بواسطه افزایش حجم مد اصلی لیزر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی از طریق یک تشدیدگر لیزری دو میله‌ای مورد تایید قرار گرفته است. به نظر نویسندگان نتایج این تحقیق برای بالا بردن توان لیزرهایNd:YAG تک مد عرضی بدون کاستن از کیفیت پرتوی خروجی و ایجاد حساسیت به تنظیم بیشتر، مفید می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Power Scaling of Dynamically Stable Nd:YAG Resonators in Single-Transverse-Mode Laser Operation

نویسندگان [English]

  • Davood Razzaghi
  • morteza sasani Ghamsari
چکیده [English]

In this paper، We present results of investigation for systematic power scaling of Nd:YAG laser systems by preserving the beam quality and misalignment sensitivity. Firstly using distributed refractive power model and the GLAD software, a single rod dynamically stabilized resonator was proposed and considered as a base resonator scheme. The proposed resonator, in compare with its flat symmetric counterpart, had higher fundamental mode volume (at least twelve times) and exhibited the same amount of misalignment sensitivity. Then due to the limitation of increasing the pumping power in the process of power scaling, we used periodic multi-rod resonators, based on a basic dynamic stable resonator. Effectiveness of periodic resonators in fundamental mode power scaling, due to increasing of the fundamental mode volume, have been investigated. The results of the investigation has been validated via a two rod periodic laser resonator. In our opinion, the results of this investigation is useful for power scaling of single transverse mode Nd:YAG lasers, without degrading the beam quality and generating more misalignment sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Single Transverse-Mode Operation"
  • "Power Scaling"
  • "Dynamically Stable laser Resonators"