سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیوداروها پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران ایران

2 پژوهشگرو مسئول فیزیک بهداشت گروه پژوهشی رادیوایزوتوپها و رادیوداروها پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 پوهشکده مواد و چرخه سوخت-پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای-سازمان انرژی اتمی

5 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی سنتز نانوذرات ایتربیوم و پرتودهی آن در راکتور تحقیقاتی تهران با نوترونهای حرارتی پرداخته شده است. ابتدا کار کپسوله شدن ایتربیوم در دندریمر پلی آمیدوآمین (PAMAM)نسل 5 انجام شد که نمک ایتربیوم با دندریمر در زیرگاز نیتروژن تشکیل کمپلکس داده و برای اطمینان از درست بودن فرایند کپسوله شدن ایتربیوم درون دندریمر، از آزمونهای بررسی جذب اشعه ماوراء بنفش-مرئی (UV-Vis) و میکروسکوپ الکترونی با وضوح بالا (HRTEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(SEM) و اندازه‌گیری توزیع اندازه ذرات (DLS) استفاده شد. این کمپلکس در شار نوترونی 1011×3 به مدت دوساعت در راکتور تحقیقاتی تهران قرار گرفت و پس از پرتودهی آزمایشات کنترل کیفی انجام و درصد خلوص رادیوشیمیایی بیش از %99 بدست آمد. برآورد و ارزیابی میزان دز در اندامهای موش براساس توزیع بیولوژیکی در دو گروه از موش‌ها که تزریق نانورادیوداروی ایتربیوم-175 به صورت وریدی از طریق دم و نیز در گروهی دیگر به طور مستقیم به محل تومور انجام شد. محاسبه دزیمتری و برآورد دز اندام ها با روش MIRD و با بررسی درون تنی با تزریق داخل وریدی، جذب رادیودارو در کبد، ریه و طحال مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Irradiation, Quality Control, In Vivo Studies and Internal Dosimetry of Nano Radio-Ytterbium-175 For Solid Tumors therapy

نویسندگان [English]

  • Fariba Johari Daha 1
  • Navideh Aghaei Amirkhizi 2
  • Leila Moghaddam Banaem 3
  • sodeh Sadjadi 4
  • Mitra Athari Allaf 5
1 Radioisotope and radiopharmaceutical research group Applied of radiation school NSTRI ehran Iran
2 Radioisotope and Radio-pharmaceutical research group, Radiation Application School, NSTRI
3 Nuclear Cycle & Maerial School, NSTRI
4 Nuclear Cycle & Maerial School, NSTRI
5 Branch of Science & Research of Tehran, Islamic Azad Universiy
چکیده [English]

The aim of this study is preparation of dendrimer encapsulated ytterbium-175 radio-nanoparticles.The synthesized encapsulated ytterbium irradiated by neutron for 2 h at 3 × 10 11n.cm -2 s -1 neutron flux. The resulting mixture was injected into 2 separate groups of tumor bearing mice. One group were injected intravenously and the other group directly in tumor and were excised, weighed and counted at certain times to study the biodistribution and to compare the tumor treatment and the leakage of the radiopharmaceutical to non-target organs. The formation of dendrimer-Yb 3+ complex was confirmed by UV-vis spectrometer. HRTEM and DLS results showed a particle size of less than 10 nm. The specific activity and radio-ytterbium purity of the irradiated nano-composite were as follows: 7 MBq/mg and 95%. The measured radiochemical purity by ITLC was more than 99%. In intravenous injection the complex showed rapid up take in liver, spleen, and lung, while accumulation in other organs was insignificant. In tumor direct injection the average size of the tumor mass in mice was reduced by 30%. In the evaluation of safety and dose rates of nano radio ytterbium-175 in the organs of the mice based on biological distribution in two groups of mice, which were administered intravenously by ytterbium-175 nano radiopharmaceutical intramuscularly through the tail and in another group directly into the tumor site. After administration of nano radio ytterbium-175 it shows the activity in liver, spleen and lungs. The results showed that nano radio ytterbium-175 is suitable for solid tumors therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano- radio-ytterbium-175
  • Polyamido amine
  • solid tumor
  • Dosimetry