اثر دما روی مشخصه‌های فیزیکی ماده حاجب در تصویربرداری تشدید مغناطیسی ‏هسته‌ای: نانوذرات فریت منگنز پوششی با کیتوسان ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 عضو هئیت علمی پژوهشگاه

3 عضو هیات علمی

4 عضو هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق در دماهای مختلف نانوذرات فریت منگنز(MnFe2O4) با روش هم‌رسوبی شیمیایی سنتز و با کیتوسان (Ch-MnFe2O4) زیست‌سازگار گردید. میزان مغناطیس‌پذیری نانوذرات بوسیله دستگاه مغناطیس‌سنج ارتعاشی (VSM)بررسی و با آنالیز پراش پرتو ایکس(XRD) مشخص شدکه نانوذرات دارای ساختاراسپینلی مکعبی هستند. نانوذرات ساخته شده با وجود داشتن ساختار مناسب کریستالی و شکل مکعبی دارای مغناطیس‌پذیری بسیار ناچیزی هستند. سپس نانوذرات در سه دمای 300، 400 و 500 درجه سانتی‌گراد تحت گرمایش قرار گرفتند. از دمای300 تا 400 درجه سانتی‌گراد، خاصیت مغناطیسی و اندازه نانوذرات روند افزایشی داشت ولی بعد از آن در دمای 500 درجه سانتی‌گراد این روند سیر نزولی را نشان داد لذا می‌توان گفت دمای 400 درجه سانتی‌گراد مناسب‌ترین دما جهت مغناطیس‌پذیری این نانوذرات است. نتایج حاصل از دستگاه مغناطیس‌سنج ارتعاشی نشان داد که افزایش اندازه نانوذرات باعث افزایش تعداد ممان‌های مغناطیسی می‌شودو در نتیجه از این نانوذرات به عنوان ماده حاجب می‌توان در تصویربرداری تشدید مغناطیسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on the Physical Specifications of Contrast Agent in ‎Magnetic Resonance Imaging: Chitosan-MnFe2O4 Magnetic Nanoparticles ‎

چکیده [English]

In this study, manganese ferrite nanoparticles (MnFe2O4)coated with the chitosan (Ch-MnFe2O4) was investigated at the various temperatures. We report the study of synthesis, characteristics of this superparamagnetic agent, which were well prepared in nano-size via the chemical co-precipitation method. TheCh-MnFe2O4 NPs were annealed at the temperatures of 300, 400 and 500ºC. Its structure and morphology and magnetic properties were characterized by the X-ray powder diffraction(XRD) and vibrating sample magnetometer (VSM), respectively.The results have been indicated that the Ch-MnFe2O4 NPs are biocompatible, and have a cubic spinel crystal structure. The average FA-Ch-MnFe2O4 NPs size was dependent to the temperature value and their size as well as magnetization property will be increased while the temperature is increased till 400 ºC, and then with increasing the temperature, they will be decreased. These NPs has exhibited superparamagnetic behavior more at the 400 ºC temperature. Furthermore, the VSM results have been demonstrated that the number of the magnetic momentums will be increased with increasing the size so that theyare used as contrast agents and able to affect the relaxation time through the dipole-dipole interaction being useful in MRI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Manganese ferrite
  • Chitosan
  • Chemical Co-Precipitation Method
  • Magnetization
  • MRI.‎