روشی جدید برای بازیابی و تخلیص اورانیوم از اسلگ‌های تولید شده در راکتور تولید UF6

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

شرکت سوخت راکتورهای هسته ای

چکیده

در این مقاله برای بازیابی و تخلیص اورانیوم از اسلگ، سه عملیات ساده شامل عملیات حرارتی در دمای پایین، عملیات لیچینگ در دمای محیط و در آخر رسوب‌گیری اورانیوم و روش رسوب‌گیری تلفیقی برای آن پیشنهاد و نقش هر یک از این عملیات‌،‌ بر خلوص محصول بررسی شده است. در عملیات حرارتی، ترکیب اورانیوم‌های چهار ظرفیتی سخت محلول در ساختار اسلگ، به ترکیبات اورانیومی سهل محلول، اکسید گردید. سپس با عملیات لیچینگ و با استفاده از محلول اسید نیتریک رقیق و محلول بی‌کربنات آمونیوم و متانول اورانیوم از فاز جامد لیچ و جداسازی شد. اورانیوم‌های لیچ شده در حضور یون‌های فلوئور به شکل ترکیبات AUC, ADU با خلوص و بازده بالا رسوب داده شد و U3O8 های خیلی خالص با غلظت فلوئور در حد مجاز در قرص سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آنالیز این U3O8 ها نشان می-دهد عناصری که فرآیند غنی‌سازی اورانیوم و عملکرد سوخت را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا به زیر حد مجاز کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Innovative Method for Recovery and Purification of Uranium from Slags Produced in UF6 Production Reactor

نویسنده [English]

  • Masoud Habibi Zare
چکیده [English]

In this paper, for recovery and purification of uranium from slag, three simple processes including thermal treatment in low temperature and leaching process in ambient temperature, and finally precipitation of uranium and combined method is suggested and the role of each process on purification of the product is investigated. In thermal treatment, hard dissolving U+4 in slag was oxidized to easy dissolving uranium. The uranium was then separated from solid phase through leaching process using diluted nitric acid, ammonium bicarbonate, and methanol solutions. So leached uranium was precipitated in the form of ADU(ammonium diuranate) and AUC(ammonium uranyl carbonate) with high degree of purity in presence of fluoride ions, and very pure U3O8 with fluoride concentration less than the permitted limit in nuclear fuel is then prepared. The results of analysis show that in produced U3O8, impurities that affect uranium enrichment process and fuel performance are decreased under the permitted limit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UF6
  • Slag
  • Thermal Treatment
  • uranium leaching
  • uranium concentrate
  • uranium precipitation
  • pyrohydrolyze