اندازه گیری گاز هیدروژن فلوراید در بافت اورانیوم هگزافلوراید با روش طیف سنجی مادون قرمز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس/شرکت کالا

2 مسئول آزمایشگاه/شرکت کالا

3 ریاست آزمایشگاه/شرکت کالا

4 کارشناس آزمایشگاه/شرکت کالا

چکیده

واکنش پذیری زیاد ترکیب اورانیوم هگزافلوراید عامل تولید ناخالصی هیدروژن فلوراید در فرایند صنعت غنی سازی می باشد و حضور این گاز مزاحم سبب برهم خوردن معادلات غنی سازی اورانیوم می گردد. به همین دلبل اندازه گیری گاز هیدروژن فلوراید در بافت اورانیوم هگزا فلوراید یکی از فاکتورهای مهم در صنعت غنی سازی بوده و اندازه گیری آن با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز صورت گرفت. با استفاده از سیستم ورودی طراحی شده و سل گازی انعکاسی 10 متری امکان آنالیز هیدروژن فلوراید در شرایطی بهتر از روش استاندارد ASTM میسر شد. کاهش چشمگیر میزان مصرف اورانیوم هگزافلوراید (به میزان 80 درصد)، حذف به کار گیری ازت مایع در آماده سازی نمونه، ساده سازی روش نمونه گیری، از نتایج بهینه سازی روش می باشد. از بین پنج استاندارد و مقررات بین المللی موجود، ملاحظات استاندارد ISO/IEC 17025 مد نظر قرار گرفته و پارامترهای صحه گذاری از قبیل خطی بودن، صحت، دقت، حد تشخیص، حد اندازه گیری کمی و عدم قطعیت نتایج نیز برای تاثیر اثر خطاهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Hydrogen Fluoride in Uranium Hexafluoride by FTIR

نویسندگان [English]

  • Eisa Kazeman 1
  • Mohammad Adineh 2
  • Ali Khajezadeh 3
  • Hossein Shahmir barzoki 4
  • Vahid Chegini 4
چکیده [English]

High reactivity of uranium hexafluride compound is responsible for the impurity production of hydrogen fluoride in the enrichment industry process. The presence of this interference gas will disrupt uranium enrichment process. For this reason, measurement of hydrogen fluoride gas in uranium hexafluoride matrix is one of the important factors in the enrichment industry and its measurement was carried out by FTIR spectrometry. Using of a new manifold system and a 10 m pathlength reflectance gas cell can lead to perform the analysis of hydrogen fluoride in the easier and more appropriate conditions than the ASTM method. The results obtained from the optimization of the present method are as flow: reduction of utilized UF6 (≈ 80%), elimination of liquid N2 for sample preparation and simplification of sampling. Among the five standards and international regulations available, the ISO / IEC 17025 standard considerations are considered, and verification parameters such as linearity, accuracy, precision, detection limit, quantization limit and uncertainty of the results for the effect of the existing errors was studied. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogen fluoride
  • Infrared Spectrometry
  • Uranium hexafluoride
  • Validation