تولید وتعیین مشخصات نانوذرات هولمیم استیل استونات جهت کاربرد پزشکی بالینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای

2 دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

نانوسفرهای استیل استونات حاوی هولمیم166 به دلیل چگالی کم، زیست تخریب پذیری و ویژگی های مطلوب تشعشعی عوامل بالقوه ای برای اندورادیوتراپی به شمار می روند. در این تحقیق، تولید وکنترل کیفی نانوسفرهایHo-AcAc166 توصیف شده است. ابتدا کمپلکس پایدارHo 165با استیل استن به وسیله ی روش تبخیر حلال تشکیل گردید. Ho-AcAc165حاصل در راکتور تحقیقاتی تهران تحت پرتودهی به Ho-AcAc166 تبدیل گردید. مورفولوژی نانوسفرها و پایداری کمپلکس به ترتیب با استفاده از SEM و ITLC موردبررسی قرار گرفت. محلول های کمپلکس حاصل (μl100μCi/۱۰۰) به داخل دم رت ها تزریق شده و توزیع بیولوژیکی آنها ازریابی شد. نتایج نشان داد که 166Ho-AcAc با موفقیت با اندازه بهینه ۷۰ تا ۱۰۰ نانومتر تهیه شده است و سطحی صاف باخلوص رادیوشیمیایی بالای ۹۷ درصد را نشان دادند.کمپلکس تا ۳ روز در دمای اتاق، سرم انسانی و بافر PBS پایدار بود. بالاترین میزان درصد رادیواکتیو دز تزریق شده به ازای هر گرم بافت در کبد مشاهده گردید. نتایج نشان دادند که نانوسفرهای استواستیل می توانند در اندازه ی بهینه برای پرتودهی نوترونی بعدی ساخته شده و توانایی آن ها در نگه داری Ho166 ، این ترکیبات را عوامل جذابی برای اندورادیوتراپی تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Characterization of holmium Acetylacetonate Nanoparticles for Nuclear Medicine Applications

نویسنده [English]

  • kamal yavari 1
چکیده [English]

Holmium-loaded AcAc nanospheres are potential agents for radionuclides endoradiotherapy because of their low density, biodegradability and favorable radiation characteristics. In this study, production, quality control and biodistribution studies of 166Ho-AcAc have been presented. Firstly, Stable 165Ho acetyl acetone (AcAc) spheres were prepared by the solvent evaporation technique. 165Ho-AcAc Nanospheres converted to 166Ho-AcAc by irradiation in the research reactor at the Tehran. Morphology and stability of the complex were investigated by SEM and ITLC respectively. The complex solutions (100 μCi/100 μl) were injected intra-tail into rat followed by scarification studies post injection. Results indicated that 166Ho-AcAc was prepared successfully with the optimal mean particle size 70-100 nm and displayed a smooth surface with high radiochemical purity more than 97%. The complex was stable at 4ºC, human serum, PBS buffer and room temperature. The highest %ID/g of 166Ho-AcAc was observed in the liver. Our data showed that AcAc nanospheres can be made in the optimal size range for later irradiation and their ability to retain 166Ho makes them attractive agents for undo radiotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanosphere
  • AcetoAcetyl
  • Holmium 166
  • Radioactive Nanoespheres
  • Endoradiotherapy