اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

امور حفاظت در برابر اشعه, سازمان انرژی اتمی ایران, صندوق پستی: 4494- 14155, تهران - ایران

چکیده

اندازه‌گیری پرتوزاییSr90در نمونه‌های زیست محیطی و مواد غذایی, همواره توأم با مشکلات و پیچیدگی‌های تجزیه و تحلیلی بوده است, و محقّقان برای طرّاحی روشهای اندازه‌گیری رادیوشیمیایی ساده و سریع, پیوسته کوشیده‌اند. در این مورد، آژانس بین المللی انرژی اتمی      (IAEA) دوره‌ای تحت عنوان  "بررسی روشهای اندازه‌گیری Sr90 در هرزه‌سنگ معدنی(1)" برای کشورهای داوطلب برگزار کرده است. امور حفاظت در برابر اشعه, به منظور ارتقای سطح تخصّص کارشناسان خود اقدام به شرکت در این دوره نموده و در این رابطه, تعداد 7 نمونه معدنی (خاکستر زغال‌سنگ)، یک نمونهء محلول استاندارد و یک نمونه شاهد دریافت کرده است. روش رادیوشیمیایی به کار رفته برای اندازه‌گیریSr90, بر پایه جدا سازیY90 با "تری بوتیل فسفات (T.B.P) "و خالص‌سازی آن به وسیلهء رسوب‌گیری به صورت اکسالات بوده و برای اندازه‌گیری پرتوزایی Y90, از روش "شمارش چرنکوف" با دستگاه شمارندهء سنتیلاسیون مایع استفاده شده است. بازدهی شمارش چرنکوف 1  ±70 درصد و کمترین مقدار قابل آشکارسازی, برای 180 دقیقه شمارش با سطح اطمینان 95 درصد, 0.0053  بکرل بدست آمده است. بررسی نتایج اندازه‌گیری توسّط AQCS(2)  - IAEA انجام گرفته و پرتوزایی Sr90  در نمونه‌های معدنی در محدودهء 0.0192 to 0.193  بکرل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurment of 90Sr in Coal Fly Ash and Evaluation of Data by IAEA

نویسندگان [English]

  • M Aliabadi
  • J Amidi
چکیده [English]

An improved method for measurment of 90Sr was based on Tributylphosphate (TBP) extraction of the radio-Yttrium and oxalate precipitation to remove bulk Potassium. The Cerenkov radiation produced by the high energy beta emission of 90Y was measured with 1220 Quantulus liquid scintillation spectrometer. The minimum detectable concentration (MDC) was 0.0053 Bq for 180 minute and 95% confidence level  90Sr activity concentration in mineral samples was from 0.0192 to 0.193 Bq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 90Sr measurement
  • Yttrium
  • cerenkov radiation

1.  B. Carmen, “The use of Cerenkov radiation for the assay of radiostrontium in aqueous  solution,” Int. App1. Radiat. Isot. 30, 97-100 (1979).

 

   2.   S. Zhu, A. Ghods, J. C. Veselsky, A. Mirna and R. Schelenz, “Interference of 91Y with the rapid determination of 90Sr originating from the Chernobyl fallout debris,” Radiochemical Acta 51, 195-198 (1990) .

 

    3.  N. Vajda, A. Ghods, E. Cooper, P. R. Danesi,  “Determination of radiostrontium in soil samples using a Crown Ether,” Journal of Radioanalytical and Nuclear chemistry,

 

 

 
   

 


Articles, 162, No.2 307-323 (1992).

 

 

J.  J.  Larosa, E.  L.  Cooper, A.  Ghods, V.  Jansta, M. Makarewicz, S. Shawky, N. Vajda, “Radiochemical methods used by the IAEA, s laboratories at Seibersdorf for the determination of 90Sr, 144Ce and Pu  radionuclides in environmental samples collected for the international Chernobyl project,” J. Environ. Radioactivity. 17, 183-209 (1992).

 

5.  J. Kragten, “Calculating standard deviation and confidence intervals with a universally       applicable spreadsheed technique,” Analyst, 119, 2161-2165 (1994).