تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

پیشرفت فناوریهای مختلف وشناخت کاربردهای ویژه گرافیت

عنوان مقاله [English]

Determination of empirical

نویسندگان [English]

  • S Fatoorehchian
  • F Ahari Hashemi
  • Sh Ahmadi