بررسی کارآیی میکوریزا و استرپتومیسس تحت تأثیر سطوح مختلف مصرف فسفر در کشت گندم با استفاده از فسفر-32 در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

به منظور بررسی همزیستی قارچ ها

عنوان مقاله [English]

The study of Mycorrhiza

نویسندگان [English]

  • M.R Ardakani
  • F Majd