بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرزی اتمی ایران

چکیده

کربنات کلسیم زیست زاد به ویژه پوسته کلسیتی نرمتناتی را که به طور طبیعی خاصیت گرمالیانی

عنوان مقاله [English]

Investigation and Measuremnt of Radio

نویسندگان [English]

  • H Ghafourian
  • M Rabbani
  • Y Rouhi