کاربرد پرتوگاما در رفع آلودگی قارچی دان طیور و تاثیر آن بر تغییر عیار ایمنی حاصل از واکسیناسیون جوجه های SPF

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج

چکیده

مشکلات موجود در رفع یا کاهش آلودگی قارچی

عنوان مقاله [English]

STUDYING THE APPLICATION

نویسنده [English]

  • Gh.R Shahhosseini