بررسی سازوکارها وبهینه سازی جذب اورانیم توسط باکتری MGF-48

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات هسته ای انرژی اتمی ایران

2 دانشگاه تهران دانشکده علوم گروه میکروبیولژی

چکیده

سازوکار وتوان جذب اورانیم در باکتری MGF-48

عنوان مقاله [English]

STUDY FOR OPTIMIZATION

نویسندگان [English]

  • H Ghafourian 1
  • A M.Latifi 1
  • F Malekzadeh 2