رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد مرکز تحقیقات لیزر انرژی اتمی ایران

چکیده

تک بلورهای LiF

عنوان مقاله [English]

GROWTH OF LIF

نویسندگان [English]

  • N Banaii
  • N Feripoor
  • K.H Mikhchi