تعیین پارامترهای موثر در شناخت جنس نمونه ناشناخته با پرتونگاری همزمان نوترون و گاما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکزتحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در پرتونگاری های رایج در صنعت وپزشکی

عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF CHARACTERISTIC

نویسندگان [English]

  • M.M Naseri
  • K Kamalimoghaddam