مطالعه مراکز رنگی ایجادشده در تک کریستال سدیم کلراید توسط تابش های یونساز گاما به روش طیف نگاری نوری جذب و لومینسانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکزتحقیقات لیزر - گروه فیزیک حالت جامد سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

مطالعه وتحقیق مراکز رنگی در بلورهای هالید قلیایی

عنوان مقاله [English]

OPTICAL ABSORPTION

نویسندگان [English]

  • N Bannaii
  • Z Dorriz