استفاده از پرتوگاما جهت استریل کردن گندم به عنوان محیط کشت بذر قارچهای خوراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش کشاورزی هسته ای مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

با توجه به ارزش غذایی قارچهای خوراکی

عنوان مقاله [English]

USE OF GAMMA IRRADIATION

نویسندگان [English]

  • R Amidi
  • M Mostafavi