بررسی میزان آسیب پذیری کروموزومی افراد پرتوکار در مقابل پرتوگیری بالاتر از حد مجاز در محیط فاقد موجود زنده با روش تراکم زودرس کروموزومهای سلولهای تک هسته ای خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

2 مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

به موجب مطالعات همه گیر شناختی انجام شده برروی بازماندگان بمباران اتمی

عنوان مقاله [English]

CHROMAL ABERRATION STUDY

نویسندگان [English]

  • P Zarsav 1
  • A Ziaee 2