لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله تخلیه دوگانه عرضی فشار اتمسفری در لیزر گاز کربنیک که در آن از سیستم کرونا

عنوان مقاله [English]

A SMALL TYPE TEA

نویسندگان [English]

  • F Soltanmoradi
  • S Jelvani
  • S Behrouzinia
  • M Arm