مدل ریاضی پخش یک گاز سنگین رادیواکتیو یا سمی در محیط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این مقاله یه مدل ریاضی پخش سنگین در محیط مورد بررسی قرار گرفته است

عنوان مقاله [English]

A NUMERICIAL MODEL

نویسنده [English]

  • A Bidokhtti