چاره جویی برای حل بعضی از مسائل موجود در بازاریابی سوختهای مصرف شده راکتورهای اتمی ( جداسازی فلزات نجیب مثل روتنیم وپالادیم با استفاده از مواد کمپلکس دهنده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

هدف از اجرای این کار تحقیقاتی جداسازی فلزات نجیب مانند روتنیم وپالادیم که به مقدار قابل توجهی در شکافت سوختهای هسته ای

عنوان مقاله [English]

SEPARATION OF NOBLE

نویسنده [English]

  • H Ghafourian