دیاپیریسم زاگرس وحاشیه خلیج فارس و رابطه آن با کانی سازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

اموراکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

تشکیل سنگهای تبخیری هرمز در زاگرس

عنوان مقاله [English]

ZAGROS DIAPIRISM

نویسنده [English]

  • P Rahnama