بررسی ژئوشیمی آبها ورسوبات رودخانه ای ناودیس گورچین در ارتباط با اکتشاف اورانیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

امور اکتشاف سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این بررسی 44 نمونه از آبهای سطحی حوزه رسوبی گورچین

عنوان مقاله [English]

GEOCHEMICAL AND HYDROGEOCHEMICAL STUDY

نویسنده [English]

  • s Emami