نگاهی بر چگونگی تشکیل عناصر رادیو اکتیو وکانی سازی اورانیم در گنبدهای نمکی جنوب ایران (گنبدهای گچین وقلات)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد سوخت سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

گنبدهای نمکی بخشی از پدیده های جالب زمین شناسی ایران بوده

عنوان مقاله [English]

A review of the Radioactive

نویسنده [English]

  • M.R Espahbod