محیط های زمین شناسی مساعد اورانیم ومختصری از فعالیتهای اکتشافی آن در جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

واحد اکتشاف معاونت مواد اولیه وسوخت

چکیده

هدف از تهیه این مقاله، مطالعه و شناخت محیطهای زمین شناسی مساعد

عنوان مقاله [English]

the purpose of this

نویسنده [English]

  • A Afrasiabian