دزیمتری فردی آلبدو نوترون جدیدی بنام نوتر ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

امور حفاظت در برابر اشعه

چکیده

در این مقاله طرح ومشخصات دزیمتر فردی آلبدونوترون جدیدی بنام نوترایران

عنوان مقاله [English]

DOSIMETER

نویسنده [English]

  • M Sohrabi