تخمین تابش ماهانه خورشیدی بر سطح افقی با روش معادله آنگستروم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش مهندسی مرکز تحقیقات هسته ای

چکیده

برای محاسبه شدت تابش خورشید

عنوان مقاله [English]

Akgestrom

نویسنده [English]

  • H Ravanshid