مطالعه اثرات تحریکی پرتو گاما در عوامل کارکرد ریشه در مرحله اولیه رویش ارقام مختلف گندم ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته ای

چکیده

در زمینه اثرات تحریکی پرتوگاما برعوامل موثر

عنوان مقاله [English]

Irani

نویسندگان [English]

  • I Naghedi ahmadi
  • F Majd
  • H Bolouri