افزایش عمق رنگی الیاف پلی استر در اثر پرتودهی لیزری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژهشکده فوتونیک و فن آوریهای کوانتومی- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- تهران- ایران

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فوتونیک و فن آوری های کوانتومی- تهران- ایران

3 گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

الیاف پلی استر به علت ضریب شکست بالا و سطح صاف ، نور زیادی را از سطح منعکس نموده و فرآیند رنگرزی الیاف با رنگ‌های تیره خصوصا مشکی به آسانی صورت نمی‌گیرد. بازتاب سطحی نسبتا بالای میکرو الیاف پلی‌استر سبب می‌گردد تا ظاهر آن‌ها نسبت به الیاف پلی استر کم‌رنگ تر دیده شده و بنابراین برای رسیدن به عمق‌رنگی مشابه به مقدار رنگ بیشتری نیاز است. در این تحقیق ایجاد زبری سطحی با استفاده از تابش‌دهی با پرتوهای لیزر به عنوان روشی دوست‌دار محیط زیست در افزایش عمق رنگی و حصول افزایش رنگ در فام مشکی در رنگرزی پارچه‌های پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. جهت پرتودهی نمونه‌ها از لیزر آرگون فلوراید استفاده شده و نمونه‌هایی به منظور ارزیابی تأثیر تعداد پالس‌ها، انجام پرتودهی قبل یا بعد از رنگرزی تهیه گردید. تغییرات ایجاد شده در عمق رنگی نمونه‌ها با بررسی ریخت‌شناسی سطح به‌وسیله‌ی تصاویر حاصل از میکروسکپ الکترونی روبشی و شاخص بلورینگی و اندازه‌ی بلورینه الیاف از طریق پراش اشعه ایکس تحلیل گردیده است. نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که در اثرافزایش تعداد پالس‌های پرتودهی، کاهش بازتاب در نواحی مختلف طیف انعکاسی را بهمراه دارد. بالاترین عمق رنگی در فام مشکی الیاف در بهینه تعداد پالس 15 حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing of the color depth in polyester fiber treated with laser beam

نویسندگان [English]

  • Saeid Behrouzinia 1
  • kamran khorasani 1
  • Kaveh Silakhori 2
  • Majid Farahmandjou 3
1 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran
2 Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran- Iran
3 Department of Chemistry,Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the high refractive index and smooth surface of Polyester fibers, a large amount of light is reflected. Thus, the dyeing of these fibers with dark colors, especially black is difficult. High surface reflectance of Polyester micro fibers reveals that the appearance of these fibers is seen paler in comparison to conventional polyester fibers and then it is required more amount of color in order to obtain the same color depth. In this study, through creating surface roughness by laser beams treatment as a new and environmental friendly method was investigated in order to increase of dark color depth in dyeing of polyester fabrics. An Argon Fluoride laser was used for irradiation of the samples. The samples were prepared for evaluating the effects of number of laser pulses, irradiation before and after dyeing. Changes in the color depth of samples were analyzed through surface morphology with SEM images, and crystallinity index and crystal size with X-Ray diffraction. The results from spectra data shows that the reflection in different areas of reflectance spectrum was reduced by increasing of the number of irradiation. The maximum deep shade in black chromic of polyester fiber was achieved at optimum of 15 laser pulses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyester fibers
  • Excimer laser
  • Color appearance changes
  • Surface morphology