نمایه نویسندگان

آ

 • آبافت یگانه، میکائیل تولید گرافیت با درجه خلوص بالا [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 56-60]
 • آباقری مهابادی، نرجس اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 94-100]
 • آتشبارتهرانی، شاهین مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 9-18]
 • آراسته، زهرا تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 21-31]
 • آرام، مجید اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • آردانه، خسرو شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 34-38]
 • آرضابک، بهنام بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 19-31]
 • آرم، مجید بررسی محدوده فرمان‌پذیری و زمان وصل در یک کلید گازی سه الکترودی با حالتهای آتش همقطبش و ناهمقطبش [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 33-38]
 • آرم، مجید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 57-65]
 • آرم، محمدرضا طراحی و راه‌اندازی شبکه‌ی لرزه‌نگاری نیروگاه اتمی دارخوین (IR360) [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 8-15]
 • آرم، محمد رضا شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین و ارائه‌ی روابط کاهندگی برای ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر براساس روش تصادفی گسل محدود [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 58-72]
 • آزاد بخت، بختیار بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 70-76]
 • آسایی، رضا بررسی شکستهای کروموزومی در پرتوگیریهای شغلی ایران در سالهای 1363 و 1364 [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 23-30]
 • آشتیانی، علیرضا اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 33-42]
 • آفریده، حسین مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • آفریده، حسین امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • آفریده، حسین ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 8-15]
 • آفریده، حسین طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 29-40]
 • آفریده، حسین شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 1-7]
 • آفریده، حسین انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 33-38]
 • آفریده، حسین طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 43-48]
 • آفریده، حسین طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 49-54]
 • آفریده، حسین تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 9-16]
 • آفریده، حسین سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 1-8]
 • آفریده، حسین گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 31-43]
 • آفریده، حسین استفاده از دوترون در واکنشهای هسته ای برای آنالیز کمی مواد روی سطوح [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 25-41]
 • آفریده، حسین طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 9-16]
 • آقایی، مجید تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 1-7]
 • آقایاری، ابراهیم گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 1-7]
 • آقایی امیرخیزی، نویده بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 62-65]
 • آقایان، حسن مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 72-83]
 • آقاجانپور، محمدفخرالدین مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 15-20]
 • آقاجانی دلاور، مجتبی بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 6-13]
 • آقاحسینی، مسعود اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • آقاحسینی، مسعود ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 68-75]
 • آقاحسینی، مسعود بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 49-54]
 • آقایی خاریکی، امین ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 77-81]
 • آقایی خاریکی، امین ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 48-54]
 • آقاعلی گل، داوود شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 1-6]
 • آقاعلی گل، داوود آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 1-12]
 • آقاعلی گل، داوود آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 1-10]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 8-16]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 48-55]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 40-48]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 54-61]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 29-35]
 • آقامیری، سیدمحمودرضا ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 23-29]
 • آقامیری، سید محمودرضا بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 37-46]
 • آقانژاد، ایوب نشان دارسازی و بررسی زیستی کمپلکس های نشان دار زولدرونیک اسید با Sm153 و Yb175 [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 52-61]
 • آقائی امیرخیزی، نویده سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلانی، رضا بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 1-21]
 • آلانی، رضا کاربرد آلیاژ آلومینیومی 1050 و 1100 ساخت ایران در تکنولوزی هسته ای [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 1-24]
 • آلیسون، کریس تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک‌کننده در رآکتورهای هسته‌ای نوع PWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم RELAP5/MOD3.2 [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 1-5]
 • آل طه، سیدمحمود آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 20-29]
 • آواکیان، ساکو آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 16-27]
 • آواکیان، ساکو پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 45-49]
 • آواکیان، مارکوس آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 16-27]
 • آواکیان، مارکوس پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 45-49]

ا

 • ایازی، مسعود تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • ابدی، پیوند توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 44-53]
 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]
 • ابراهیمی سوخته کوهی، هادی مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 62-67]
 • ابطحی، سیدمحمدمهدی بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 54-61]
 • ابطحی، سیدمحمدمهدی بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 1-9]
 • ابطحی، سید محمدمهدی بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 37-46]
 • ابطحی، سیدمحمد مهدی بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 8-16]
 • ابهری، احمد امرا ... جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 33-46]
 • ابهری، امراله بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 59-65]
 • ابهری، ملوک کاهش آلودگیهای میکروبی خرمای خشک با استفاده از پرتوگاما [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 53-57]
 • ابهری، ملومک بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 69-75]
 • ابوالحسنلو، غلامرضا سنتز و بررسی خصوصیات تبادلی سریوم اکسید هیدراته برای کاتیون‌های 140Ba، 90Sr تعیین ضریب توزیع کاتیون‌های 152Eu و 134Cs [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 19-23]
 • ابوالقاسمی، حسین استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 57-67]
 • ابوالقاسمی، حسین مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 50-58]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 35-39]
 • ابوطالبی، علی محاسبه‌ی شدت میدان الکتریکی در انتهای مسیر باردار در آشکارساز ردپای هسته‌ای حالت جامد به کمک حل عددی معادله‌ی لاپلاس [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 10-18]
 • اتوکش، محمد اندازه گیری ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته در ستون استخراج ضربه‌ای دیسک و دونات با استفاده از مدل پراکندگی با ردیاب پرتوزا [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 88-95]
 • اتوکش، محمد بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 95-104]
 • اتوکش، محمد تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 1-7]
 • احدپور، داود تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 44-50]
 • احسانی، محمدمهدی جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • احمدی، افسانه برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 46-61]
 • احمدی، سیدجواد استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 10-18]
 • احمدی، سیدجواد جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 30-39]
 • احمدی، سیدجواد تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 52-57]
 • احمدی، سیدجواد بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 7-14]
 • احمدی، سیدجواد تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 43-49]
 • احمدی، سیدجواد ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 81-88]
 • احمدی، سیدجواد مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 1-10]
 • احمدی، سیدجواد ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 21-27]
 • احمدی، سید جواد تضعیف گامای پرانرژی ثانویه ی میدان نوترونی با بهره گیری از یک حفاظ کامپوزیتی تقویت شده ی بدون سرب [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 23-29]
 • احمدی، سید جواد برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 46-61]
 • احمدی، سید جواد تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 34-41]
 • احمدی، شکوفه بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 1-8]
 • احمدی، شکوفه کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 25-31]
 • احمدی، شکوفه اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 35-42]
 • احمدی، شکوفه تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 39-46]
 • احمدی، شکوفه ارزیابی زیر ساخت کک و تأثیر آن در تولید گرافیت [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 64-71]
 • احمدی، مجتبی بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 41-47]
 • احمدی، محمدامین امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 1-7]
 • احمدی، مهرداد استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 98-103]
 • احمدی، مهرداد بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • احمدی، مهرداد اثر پرتو گاما بر روی شاخص‌های تغذیه‌ای مراحل لاروی و حشرات کامل شپشه‌ی آرد Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 33-38]
 • احمدی، مهرداد تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 50-56]
 • احمدیان، ونوس مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 77-85]
 • احمدی فقیه، محمدامین بهینه‌سازی روش اندازه‌گیری عنصر کم مقدار مولیبدن در ناخن انسان بوسیله طیف‌سنجی جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 53-58]
 • احمدی فقیه، محمدامین جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 31-35]
 • احمدی فقیه، محمدامین بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 48-54]
 • احمدی فقیه، محمدامین ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 111-118]
 • احمدی نیار، عظیم اندازه گیری عناصر موجود در رسوبهای رزاینده رود با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 41-48]
 • احمدی نیار، عظیم استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 39-44]
 • اختری قمی، حسن مولد رویداد نوترینوی کم‌انرژی بر پایه‌ی فلوکا [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 1-8]
 • اخلاقی، محمد مطالعه تجربی بر روی استخر کم عمق خورشیدی در ایران [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 85-92]
 • اخلاقی، مهدی تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 9-17]
 • اخلاقی، مهدی تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 29-36]
 • اخلاقی، مهدی تعیین غلظت کریپتوفیکس 2، 2، 2 در رادیوداروی [18F]FDG [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 39-43]
 • اخلاقی، مهدی استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 27-35]
 • اخلاقی، مهدی تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • اخوان، اعظم بررسی تجربی اثر گران‌روی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حباب‌ها در آشکارساز قطره‌ی فوق گرم (ساخته شده از) پلی‌آکریل‌آمید، در میدان نوترونی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 25-36]
 • اخوان، اعظم مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 45-52]
 • اخوان، اعظم حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 35-43]
 • اخوان، اعظم تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخوان، اعظم ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 108-116]
 • اخوان، حمیدرضا اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 73-86]
 • ایرانی، الناز بررسی اثر برهم کنش های تبادلی و همبستگی در طیف هماهنگ های مراتب بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایرانی، الناز شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 1-8]
 • ایرانی، محمد مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 12-23]
 • ایرانمنش، حمید اتخاب محلهای هسته ای [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 1-15]
 • اربابی، عظیم اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 38-47]
 • اربابی، کوروش بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • اربابی، کوروش غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 17-21]
 • اربابی، کوروش بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 39-46]
 • اربابی، کوروش بررسی آلودگیهای میکروبی زیره سبز و کاهش آنها به شیوه پرتودهی [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 69-75]
 • ارباب زوار، حسین تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 10-18]
 • ایرجی، داود طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 32-43]
 • ایرجی، داود طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارحامی، بهزاد تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 81-88]
 • اردکانی، محمدرضا تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 50-56]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی کارآیی میکوریزا و استرپتومیسس تحت تأثیر سطوح مختلف مصرف فسفر در کشت گندم با استفاده از فسفر-32 در شرایط گلخانه [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 25-36]
 • اردوانی، فردین لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 109-10]
 • اردوانی، فردین بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 62-79]
 • ارشدی، مهدیه بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 101-108]
 • ارکانی، محمد اندازه گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان با استفاده از تحلیل فاینمن- آلفا [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 1-7]
 • ارکانی، محمد ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 18-24]
 • ارکیان، فروزان بررسی تغییرات بریلیوم-7 (Be7) طبیعی در هوای مجاور سطح زمین در دو ایستگاه اندازه‌گیری در ایران [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 37-41]
 • ایروانی، مژگان مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2 [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 87-99]
 • ایروانی، مژگان اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 90-99]
 • ایزدیار، سیدعلی بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 15-20]
 • ایزدی نجف‌آبادی، رضا برآورد دز جذبی الکترون گسیلیده از دختران رادون 222- با به کارگیری روش‌های کاهش واریانس در فانتوم ORNL [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 28-36]
 • ایزدی‌وصفی، غلامحسین محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 7-16]
 • اسپهبد، محمدرضا نگاهی بر چگونگی تشکیل عناصر رادیو اکتیو وکانی سازی اورانیم در گنبدهای نمکی جنوب ایران (گنبدهای گچین وقلات) [دوره 2، جلد 2، 1361، صفحه 60-75]
 • اسپهبد، محمدرضا رادیواکتیویته فسفاتها و اکتشاف اورانیم در کانسارهای فسفاته ایران [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 1-18]
 • اسپهند، محمدرضا کانی سازی اورانیم و مس در معادن ایران به ویژه در مناطق نیشابور و انارک [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 27-36]
 • استکی، محمدحسین اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 34-41]
 • استکی، محمدحسین مدل‌سازی جریان آب جوش در مولد بخار VVER-1000 [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 101-108]
 • استکی، محمد حسین حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 63-71]
 • استکی، محمد حسین اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 34-41]
 • اسدی، احمدرضا ارزیابی‌ ناحیه‌ای‌ و انتخاب‌ نواحی‌ مناسب‌ اکتشاف‌ اورانیوم‌ در ایران‌ مرکزی‌ با استفاده‌ از GIS [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 16-28]
 • اسدی، سجاد اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • اسدی، علی اکبر بررسی صفات عملکرد و زودرسی در موتانت‌های گلرنگ در شرایط عادی آبیاری و تنش خشکی [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 65-69]
 • اسدی، محمدرضا جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 30-39]
 • اسدی، محمدرضا بررسی نظری وعملی سازوکارهای حذف ذرات وتعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع دستی [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 38-46]
 • اسدی اسدآباد، محسن ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 24-32]
 • اسدی اسدآباد، محسن بررسی ساختارهای مختلف اسفنج زیرکونیم با درجه‌ی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 70-77]
 • اسدی اسدآباد، محسن محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 22-31]
 • اسداللهی، ضرغام جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • اسداللهی، ضرغام عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 23-30]
 • اسدالهی، ضرغام غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 77-81]
 • اسدیان، محسن بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 26-36]
 • اسدی نژاد، محسن اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 7-14]
 • اسکندری، علی محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 99-108]
 • اسکندری، محمدرضا محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 65-74]
 • اسکندری نسب، محمود ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 51-62]
 • اسکندری نسب، محمود استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 24-34]
 • اسکندری نسب، محمود رابطه‌‌ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول‌های اسیدی نیترات به وسیله‌ی سیانکس 272 [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 92-99]
 • اسکندری‌نسب، محمود تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 10-17]
 • اسکندری‌نسب، محمود کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 37-43]
 • اسلام، اسماعیل اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • اسلامی، محمد طراحی هدف و امکان‌سنجی تولید I123 از طریق واکنش I123 (Xe (p, x124 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 89-95]
 • اسلامی‌راد، سیده زهرا جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 19-24]
 • اسلامی مجد، عبداله اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 68-78]
 • اسماعیلی، حسن شبیه سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی با استفاده از روش نیوتن-کریلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی مکرم، مجید سینتیک اکسیداسیون زیرکالوی -4 در درجه حرارتهای بالا و اثر حلالیت اکسیژن در سختی ان [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 38-56]
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 78-86]
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 81-88]
 • اسماعیل‌نیا، مجتبی رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 58-64]
 • اشتری، پرویز بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 23-32]
 • اشتری، پرویز جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 30-39]
 • اشتری، پرویز تولید سیکلوترونی رادیونوکلید فوق خالص ایندیم-111 با استفاده ازتارگت های قرصی آبکاری شده با طلا در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتری، پرویز استخراج مایع - مایع مولیبدن (VI) از محیط های اسیدی به وسیله سیانکس 301 [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 29-37]
 • اشتری، پرویز بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرفی، رضا دقت اندازه گیری غیر تخریبی نمونه استاندارد اورانیم به وسیله روش شمارش نوترونهای تاخیری [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 53-61]
 • اشرفی، صالح تعیین فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیف‌سنج گامای AT1315 [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 56-61]
 • اشرفی‌زاده، سیدنظام‌الدین حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 18-27]
 • اصغری زاده، فرید تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 7-11]
 • اصغری زاده، فرید بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 47-50]
 • اصغری زاده، فرید اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 65-68]
 • اصغری زاده، فرید تعیین درصد غنای اورانیم با استفاده از انرژی های پایین پرتوهای گاما وایکس [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 15-24]
 • اصغری‌زاده، فرید روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 55-59]
 • اصغری‌زاده، فرید جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 30-39]
 • اصلانی، غلامرضا طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 38-45]
 • اصلانی، غلامرضا تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 19-24]
 • اصلانی، غلامرضا فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 13-17]
 • اصلانی، غلامرضا تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • اصلانی، غلامرضا همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 1-7]
 • اصلانی، غلامرضا تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 9-16]
 • اصلانی، غلامرضا بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل زعیم، علی‌رضا طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • اطاعتی، غلامرضا طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • اطاعتی، غلامرضا شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 1-7]
 • اطاعتی، غلامرضا جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 1-6]
 • اطاعتی، غلامرضا افزایش قابلیت‌های شبیه‌سازی میکروباتری‌های بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطهری علاف، میترا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • اطهری علاف، میترا سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اطهری علاف، میترا مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 14-21]
 • اعتماد، بهروز حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 45-56]
 • اعرابی، حمیدرضا استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 57-67]
 • اعزازی، فرزانه بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • افتاده، حمید بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 50-59]
 • افتاده، حمید بررسی اثر شیمیایی بخارید برروی آلیاژ زیر کالوی چهار [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 37-40]
 • افتخاری، اکرم مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 90-98]
 • افراسیابیان، احمد محیط های زمین شناسی مساعد اورانیم ومختصری از فعالیتهای اکتشافی آن در جهان [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 20-36]
 • افشاری، مسعود گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 1-7]
 • افشاری، نرگس رشد نانولوله‌های کربنی به روش پوشش‌دهی شیمیایی- حرارتی در فاز بخار (TCVD) در فشار اتمسفر [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 41-48]
 • افشاریان، رضا تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • افشارنسب، محمد مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 89-94]
 • افشار نسب، محمد ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 72-79]
 • افضل، پیمان جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • افضل زاده، رضا طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 9-14]
 • افلاکی، فریدون تشخیص پرتودیدگی گوشت مرغ با اندازه‌گیری ارتو-تیروزین با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارسازی فلوئورسانس [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 72-79]
 • افلاکی، فریدون تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 43-49]
 • افلاکی، فریدون تشکیل ایزومرهای تیروزین در محلول‌های آبی فنیل‌آلانین پرتودهی شده با تابش گاما [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 23-31]
 • افلاکی، فریدون تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 1-7]
 • افلاکی، فریدون بهینه سازی روش اندازه‌گیری عناصر کم مقدار آرسنیک و کروم در خون و سرم انسان به وسیله طیف سنجی جذب اتمی مجهّز به کوره گرافیتی(1) [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 48-54]
 • اقابزرگ، حسین مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 1-6]
 • اکبری، ایرج بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 14-21]
 • اکبری، محمود رضا بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 80-86]
 • اکبری، مرتضی فرآوری کانسار متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند به روش هضم سولفوریک اسیدی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 23-31]
 • اکبری، ندا کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 27-33]
 • اکبری، ندا بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 59-65]
 • ایلچی، مریم تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 44-50]
 • الماسیان، محمدرضا تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 75-84]
 • الهی، سیدمحمد اندازه گیری پارامترهای پلاسما با روش پروب [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 57-66]
 • الهی، مجید اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • اله‌وردی، محمود طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 19-28]
 • امامی، حمید تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 49-61]
 • امامی، سیدامیر حسین بررسی ساختارهای مختلف اسفنج زیرکونیم با درجه‌ی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 70-77]
 • امامی، علی تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند انحلال اسیدی کانسنگ توریم- اورانیم زریگان با استفاده از روش تاگوچی [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 49-57]
 • امامی، محمدرضا طراحی نیمه صنعتی جداسازی رادیم به کمک باکتری MGF-48 [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 25-29]
 • امامی، محمدرضا روش جدید جداسازی رادیم از آبهای چشمه های منطقه رامسر با استفاده از باکتری سودوموناس MGF-48 [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 73-88]
 • امامی، میرسعید بررسی ژئوشیمی آبها ورسوبات رودخانه ای ناودیس گورچین در ارتباط با اکتشاف اورانیم [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 11-18]
 • امامی، مسعود ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 55-61]
 • ایمانی، سهراب بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • ایمانی، مرتضی مدلسازی و شبیه سازی عملکرد گذرای یک زنجیره غنی سازی اورانیوم هنگام وقوع پدیده از کارافتادن ماشین‌های سانتریفیوژ گازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمانی، مرتضی غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امبن فر، حبیب آنالیز انتقال حرارت در حالت غیر هم محور بودن قرص‌های سوخت و غلاف در میله سوخت رآکتور هسته‌ای به روش‌های تحلیلی و عددی [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 9-18]
 • امیدی، محمدمهدی اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 65-68]
 • امیری، حسین ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 11-20]
 • امیری، مجتبی مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 18-24]
 • امیری، نرجس توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرآبادی‌فراهانی، فرشته فرصت‌ها و چالش‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 67-82]
 • امراللهی، رضا آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 16-27]
 • امراله ابهری، احمد حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • امراله ابهری، احمد بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 1-9]
 • امیرخانی دهکردی، محمدامین محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 22-31]
 • امیرخانی دهکردی، محمد امین بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 13-23]
 • امینی، الهام بررسی رفتار گاز درون روتور یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از کد DSMC توسعه یافته و حلگر dsmcFOAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، الهام بررسی تغییرات غلظت اجزای یک مخلوط گاز سه جزیی در جهت شعاعی و محوری در داخل یک ماشین سانتریفوژ گازی در شرایط «جریان برگشت کامل» با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 73-87]
 • امینی، فاطمه تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 93-104]
 • امینی، مریم یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 1-8]
 • امین پور، پریسا بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش [(مقالات آماده انتشار)]
 • امین فر، حبیب مطالعه انتقال حرارت در تونل نگهداری زباله‌های هسته‌ای و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین اطراف [دوره 28، جلد 39، 1386، صفحه 9-19]
 • امین مظفری، مسعود آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظام، مهدی مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 77-85]
 • انصار، شیدا بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 14-21]
 • انصاری، میترا تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 49-61]
 • انصاری، مهرزاد بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 34-39]
 • انصاری پور، مرتضی تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 21-31]
 • انصاری‌پور، مرتضی تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 93-100]
 • انصاری‌فر، غلامرضا بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 84-97]
 • انصاری‌فر، غلامرضا کنترل حالت لغزش پویای مولدهای بخار هسته‌ای با استفاده از بازخورد خروجی بر مبنای یک مدل غیرخطی [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 46-64]
 • انصاف، محمدرضا انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 33-38]
 • انصاف، محمدرضا طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 38-45]
 • انصاف، محمدرضا تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 1-6]
 • انصاف، محمدرضا تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • انصاف، محمدرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای (اتاقکهای یونش صفحه موازی) برای دزیمتری باریکه های الکترون مورد استفاده در پرتودرمانی [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 1-14]
 • انوری، اکبر تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 48-55]
 • انوری، فاطمه استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 68-73]
 • اهری مصطفوی، حسین بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]
 • اهری مصطفوی، حسین شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 48-51]
 • اهری مصطفوی، حسین تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L) [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 19-25]
 • اهری مصطفوی، حسین توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 43-46]
 • اهری مصطفوی، حسین بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 29-33]
 • اهری مصطفوی، حسین تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 61-67]
 • اهری‌ مصطفوی، حسین تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 49-54]
 • اهری هاشمی، فاطمه سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 14-18]
 • اهری هاشمی، فاطمه بررسی و مطالعه روش غیرمستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 42-48]
 • اهری هاشمی، فاطمه جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 19-28]
 • اهری هاشمی، فاطمه اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 35-42]
 • اهری هاشمی، فاطمه بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 7-16]
 • اهری هاشمی، فاطمه تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 39-46]
 • ایوبیان، نوید مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 49-60]
 • اوجی، علیرضا میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اوجانی، رامین بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 17-22]
 • اوجانی، رامین بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 64-71]
 • اویسی، الهه آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 82-88]
 • اولیاء زاده، منوچهر فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 42-52]
 • اولیاه، عباس تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 45-55]
 • اولیائی، پروین شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 1-6]
 • اولیائی، پروین آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 1-10]

ب

 • بابایی، محمد تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 49-54]
 • بابایی، محمد کاربرد فن‌آوری هسته‌ای جهت کنترل عملی خسارت کرم گلوگاه انار [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 30-35]
 • بابایی، محمد تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • بابایی، محمد شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 48-51]
 • بابایی، محمد بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 29-33]
 • بابایی، محمدحسین تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • بابایی، محمدحسین بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP153 حاصل از پرتودهی هدف‌های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش‌های صحرایی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 9-13]
 • بابایی، محمدحسین ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 7-12]
 • باباخانی، اسد شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 34-45]
 • بابالو، علی اکبر خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 42-47]
 • بیات، ایرج سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 14-18]
 • بیات، ایرج تعیین ثابت پایداری سریم وعناصر ترانس اورانیم با اسیدهای پلی کربوکسیلیک [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 1-23]
 • بیاتی، مریم طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 47-55]
 • بیاتی، مریم شناسایی وعیارسنجی بریلیم در نمونه هایی از سنگهای یک معدن خراسان باروشهای ICP-OES وپراش پرتوهای X [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 51-58]
 • بادبرین، علی تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • بایراموف، ایاز تهیه لایه نازک CuInSe2 و مطالعه خواص الکتریکی و نوری آن [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 28-33]
 • بارئی منیری، فرشته روش کدر سنجی برای برآورد آلودگی ذره ای هوا از راه دور [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 57-63]
 • بازاری جامخانه، کوروش بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازرگان، کامبیز بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 1-9]
 • بازرگانی، کمال الدین زئولیت زایی در آندزیتهای جنوب کهریزک [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 63-77]
 • بازرگانی گیلانی، کمال الدین بررسی زئولیت های بادامکی ورگه ای منطقه های سیاه کوه، دوازده امام و اراده در بخش شمالی ایران مرکزی [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 17-28]
 • بازوند، احسان شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 76-81]
 • باستانی، داریوش اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 32-36]
 • باقری، رضا مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • باقری، رضا امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • باقری، سعید طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 18-23]
 • باقری، علی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • باقری، محمد ساخت غشاء‌های سرامیکی مقاوم به حرارت‌های بالا و با مشخصه‌های فیزیکی متفاوت [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 38-42]
 • باقریفام، سعید اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 8-18]
 • باقریفام، سعید تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 52-57]
 • باقریفام، سعید بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 7-14]
 • باقی زاده، علی شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 1-6]
 • باقی زاده، علی آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 1-12]
 • باقی زاده، علی آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 1-10]
 • بالاکین، ایگور اثرهای مکانی در تعیین مقدار رآکتیویته و کاربرد مدل نقطه‌ای در رآکتورهای قدرت [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 35-49]
 • بالکانیان، نوید محاسبه‌ی توزیع دز در محفظه‌ی تابش سیستم پرتودهی قابل حمل T-60-SVHI-Co قبل و بعد از بارگذاری، با استفاده از کد C4MCNP و مقایسه‌ی آن با نتایج حاصل از دزیمترهای PMMA برای استفاده از آن در پرتودهی گندم [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 25-30]
 • بیت اللهی، مسعود تغییرات پرتوزایی رادیم -266 از چشمه های آبگرم رامسر [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 97-102]
 • بت عیشو، رامسینا مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 24-33]
 • بحرینی طوسی، محمدتقی طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 49-54]
 • بختیاری، هوشنگ غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 77-81]
 • بختیاری، هوشنگ جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • بختیاری رمضانی، مهدیه جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 67-75]
 • بیدختی، علی اکبر مدل ریاضی پخش یک گاز سنگین رادیواکتیو یا سمی در محیط [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 75-83]
 • بیدختی، علی اکبر بعضی مسائل مکانیک سیالات با اثر شناوری [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 43-56]
 • بدخشان، حسین استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • بدیعی، شهریار SBUspect، نرم‌افزاری برای طیف‌سنجی پرتو گاما [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 32-39]
 • براتچی، زرین گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 43-52]
 • برادران، مینا ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 1-8]
 • برزگر، محسن بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 16-25]
 • برزگر، محسن ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 30-44]
 • برزگر، محسن اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 65-75]
 • برموز، محمود بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 9-14]
 • برنجی اردستانی، سمیرا ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 30-44]
 • برنجی اردستانی، سمیرا اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 73-86]
 • برهانی، محمود تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 40-46]
 • برهان آزاد، سیامک دزیمتری فیلم بج با فیلمهای اگفا [دوره 7، جلد 6، 1366، صفحه 48-62]
 • بروشکی، مهرداد ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 1-6]
 • بروشکی، مهرداد استفاده از روش بسط نودال در محاسبات قلب رآکتورهای با مجتمع سوخت مربعی [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 46-52]
 • بیطرفان رجبی، احمد تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • بیگی، منیژه طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 19-28]
 • بلاش آبادی، پروین عوامل موثر در تهیه لایه های نازک نیمه هادی P/CdTe به روش تبخیر در خلاء [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 23-30]
 • بلوری، هادی مطالعه اثرات تحریکی پرتو گاما در عوامل کارکرد ریشه در مرحله اولیه رویش ارقام مختلف گندم ایرانی [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 88-95]
 • بلورچی فرد، فرید بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 68-78]
 • بلوری نوین، فاطمه تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس Ga-Oxine67 برای نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 67-71]
 • بلوری‌نوین، فاطمه تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 9-17]
 • بنایی، ناصر رشد سریع بلور KDP به روش انتقال محلول اشباع شده در دما وحالت فوق اشباع ثابت [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 49-54]
 • بنایی، ناصر رشد بلور Lif با ناخالصیهای Mg و Ti به منظور ساخت ماده اولیه دزیمتر شخصی گرما - لیانی [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 37-43]
 • بنایی، ناصر مطالعه مراکز رنگی ایجادشده در تک کریستال سدیم کلراید توسط تابش های یونساز گاما به روش طیف نگاری نوری جذب و لومینسانس [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 89-100]
 • بنایی، ناصر مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 85-95]
 • بناری بهنمیری، شیلا برآورد دز جذبی الکترون گسیلیده از دختران رادون 222- با به کارگیری روش‌های کاهش واریانس در فانتوم ORNL [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 28-36]
 • بنی اسدی، حسین بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنائی، ناصر مطالعه نوارهای انرژی GaAs نوع n و InP نوع p با روشهای طیفنمایی تراگسیلی ونورالیانی [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 57-62]
 • بینش مروستی، محمدحسین مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 36-64]
 • بنی نجاریان، محمد بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 49-54]
 • بهاروندی، حمیدرضا بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (2SiC3Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 63-72]
 • بهاروندی، حمید رضا تولید سرامیک نانولایه‌ای Ti3SiC2 [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 63-74]
 • بهجت، عباس استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 68-73]
 • بهجت، عباس بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13 [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 38-45]
 • بهجت، عباس تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 9-14]
 • بهجت، عباس طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 19-26]
 • بهرادکیا، پیام ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 7-12]
 • بهرامی، حسین تعیین نمودار تعادلی جذب گاز HF روی زغال فعال [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 43-50]
 • بهرامی، سمانه ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 1-6]
 • بهرامی، عباس فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 13-17]
 • بهرامی، عطاءا... بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 49-55]
 • بهرامی سامانی، علی بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 1-9]
 • بهرامی سامانی، علی مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 37-44]
 • بهرامی سامانی، علی ارزیابی اولیه‌ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-210 اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه‌ی کوهین [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 53-63]
 • بهرامی سامانی، علی امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • بهرامی سامانی، علی نشان دارسازی و بررسی زیستی کمپلکس های نشان دار زولدرونیک اسید با Sm153 و Yb175 [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 52-61]
 • بهرامی سامانی، علی ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 8-15]
 • بهرامی سامانی، علی تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 1-8]
 • بهرامی سامانی، علی تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 63-69]
 • بهرامی سامانی، علی بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 86-92]
 • بهرامی سامانی، علی تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 48-55]
 • بهرامی سامانی، علی بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 34-39]
 • بهرامی سامانی، علی بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP153 حاصل از پرتودهی هدف‌های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش‌های صحرایی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 9-13]
 • بهرامی سامانی، علی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 13-16]
 • بهرامی سامانی، علی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهرامی سامانی، علی مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 81-89]
 • بهرامی‌سامانی، علی تعیین مقدار روی در گندم و سبوس آن از طریق تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 22-25]
 • بهرامی‌سامانی، علی جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 19-24]
 • بهرامی‌سامانی، علی تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 40-43]
 • بهروزی نیا، جهانگیر پیش یونش در توکامک الوند IIC [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 45-49]
 • بهروزی نیا، سعید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 57-65]
 • بهروزی نیا، سعید اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 42-48]
 • بهروزی نیا، سعید افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 70-78]
 • بهزادی، مهرداد سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 100-107]
 • بهزادی، مهرداد مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 66-80]
 • بهزادی نسب، علی بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 89-100]
 • بهشتی پور، صالحه بررسی فروشکست اپتیکی القا شده با لیزر 2TEA CO در گازهای گوناگون و تأثیر آن بر شکل‌ تپ‌ها [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 46-52]
 • بهمنیار، حسین اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 32-36]
 • بهینا، سهراب حل تحلیلی معادله‌های سینتیک نقطه‌ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه‌ی نوترون خارجی نوسانی [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 31-39]
 • بهینا، سهراب بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 137-147]
 • بهنیا، سهراب محاسبه‌ی غنای بحرانی رآکتور کروی مدل ZPR-III با استفاده از رهیافت نمای لیاپانوف [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 31-39]
 • بهنیا، سهراب شبیه‌سازی توزیع شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه‌ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 39-46]
 • بهنیا، سهراب تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 1-8]
 • بوستانی، احسان ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 1-12]

پ

 • پارسائیان، محمدرضا مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 77-85]
 • پارسائیان، محمدرضا استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 68-73]
 • پایروند، فیروز افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 7-13]
 • پازکیان، هدیه ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 11-20]
 • پازند، کاوه بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 47-54]
 • پازند، کاوه بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 89-100]
 • پاشازاده، مهسا شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 1-8]
 • پاشائی، حیدر تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 64-76]
 • پاکدل، مهدی مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک) [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 41-49]
 • پاکیزوند، نرگس کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 36-42]
 • پیامی شبستری، محمود الگوی ژله پایدار اسپین - قطبیده و اثر فرد - زوج در خوشه های فلزی [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 17-21]
 • پایون، سجاد محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پذیرنده، علی بررسی توزیع انرژی الکترون در پلاسمای چند مؤلفه‌ای در فاصله‌ی بین غلاف و سوخت هسته‌ای [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 40-45]
 • پذیرنده، علی توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 44-53]
 • پذیرنده، علی بررسی اثر توزیع محوری غنای میله‌های سوخت بر پارامترهای نوترونی قلب رآکتورهای هسته‌ای قدرت [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 15-21]
 • پذیرنده، علی بررسی اثر رآکتیویته بر رفتار دینامیکی قلب رآکتور VVER-1000 [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 28-34]
 • پذیرنده، علی بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 15-20]
 • پذیرنده، علی اندازه گیری میزان سلنیم در سرم خون کودکان مبتلا به سرطان خون با روش فعال کردن نوترونی [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 7-14]
 • پرتوی، عبدالرحیم ساخت کوره خلاء 8لیتری [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 39-45]
 • پرتوی شبستری، ناصر ساخت یک تمام نگار قوس و قزحی [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 93-97]
 • پیرحسینلو، طاهره تأثیر تنش‌های مکانیکی و حرارتی بر مقدار ضریب جذب ذرّات β و دامنه نفوذ آنها در آلومینیوم [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 6-9]
 • پروازیان، اکبر بررسی حساسیت سطح مقطع‌های نوترون در کربن و سرب با استفاده از کد محاسباتی MCNP و داده‌های تجربی [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 25-32]
 • پیروان، حمید مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 65-81]
 • پیروزفر، بهناز تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 29-36]
 • پرویزی نژاد، زهرا حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 89-93]
 • پیرولی بیرانوند، نجات مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 1-7]
 • پیرولی بیرانوند، نجات مطالعه توان تثبیت نیتروژن مولکولی سه رقم اصلی سویای کشور در همزیستی با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به روش رقت ایزوتوپی نیتروژن- 15 در ایران [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 1-6]
 • پیرولی بیرانوند، نجات استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 44-48]
 • پیرولی بیراوند، نجات ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 10-22]
 • پروین، پرویز مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف [دوره 17، جلد 13، 1376، صفحه 7-20]
 • پیش بین، نوشین اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیشدست، مسعود اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 68-78]
 • پیشدست، مسعود ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 119-129]
 • پیشوایی، میرسامان یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 28-43]
 • پناهی، مهدی اثر پارامترهای عملیاتی روی افت فشار وشرایط طغیان در ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 32-36]
 • پناهی فر، آرش تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 29-36]
 • پناهی نیا، فرهاد استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوریان، سینا بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 53-63]
 • پوربیگی، حسین طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 18-23]
 • پوربیگی، حسین تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 58-62]
 • پوربیگی، حسین دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 10-16]
 • پورحبیب، زهرا ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورحسینی، ژاله کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 36-42]
 • پور حسن نژاد، زهرا تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 44-50]
 • پورسلیمانی، حسین بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 15-20]
 • پورصالح، علی محمد طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 37-47]
 • پورصالح، علی‌محمد تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 65-72]
 • پورعبدی، موسی تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 17-24]
 • پور عبیدی، موسی گزارش پرتوگیری حاد یک فرد در یک سانحه پرتونگاری صنعتی با چشمه ایریدیم - 192 [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 43-52]
 • پورعلی، سعدی طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 18-23]
 • پورمتین، اکرم کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 27-33]
 • پورمتین، اکرم بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 59-65]
 • پورمحمد، نازنین ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 10-22]
 • پور‌مکائیل، کسرا حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 18-27]
 • پولسن، پیر روگارد بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاجرمحمدقزوینی، پریسا جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 31-35]
 • تاجرمحمدقزوینی، پریسا جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 22-28]
 • تاجر محمد قزوینی، پریسا تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 43-49]
 • تاجر محمد قزوینی، پریسا سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاجیک، مجتبی مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 32-38]
 • تاجیک، مجتبی شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 1-7]
 • تاجیک، مجتبی بررسی دینامیک غیرخطی دو بعدی، سه‌بعدی و چهار بعدی رآکتورهای شکافت و پارامترهای مؤثر بر رفتار آن [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 20-27]
 • تجردی، آزاده مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 1-6]
 • ترابی، محمود طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • ترابیان، احسان مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 15-20]
 • ترابی فرد، علی اصغر بررسی اثر برخورد پلاسما با فلزات در تتاپینچ خطی [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 1-21]
 • ترابی گل‌سفیدی، حسین بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 86-92]
 • تراب مستعدی، میثم اندازه گیری ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته در ستون استخراج ضربه‌ای دیسک و دونات با استفاده از مدل پراکندگی با ردیاب پرتوزا [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 88-95]
 • تراب مستعدی، میثم بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 39-50]
 • تراب مستعدی، میثم بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراب مستعدی، میثم استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 117-127]
 • ترابی نبیل، فرزانه پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 17-22]
 • ترکاشوند، م ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 33-41]
 • ترکاشوند، مصطفی مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 17-24]
 • ترکاشوند، مصطفی لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 109-10]
 • ترکاشوند، مصطفی بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 62-79]
 • ترکزاده، فلامرز کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 1-6]
 • ترک زاده، فرامرز ساخت قرص دزیمتر LiF:Mg,Ti با روش ذوب و بررسی تابع کاهش حساسیت پرتو واداشته برای دزیمتری بسیار بالا [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 32-37]
 • ترک زاده، فلامرز استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 17-21]
 • ترکش اصفهانی، مهدی تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 64-76]
 • ترکمان، رضوان بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکمان، رضوان بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 55-67]
 • ترکمن، عباس بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 64-71]
 • ترکیهای اصفهانی، محمد ترکیب طیف سنجی گسیل پرتو ایکس ذره- القایی و طیف سنجی گسیل پرتو گامای پروتون- القایی برای تجزیه ی رنگ لاجوردی در کاشی باستانی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 19-24]
 • تفرشی، محمدامیرحمزه کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 39-43]
 • تفرشی، محمدامیرحمزه طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 32-43]
 • تفرشی، محمد امیر حمزه بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 23-29]
 • تقی زاده، اکبر اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 25-30]
 • تقی زاده، حبیب برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 27-34]
 • تقی زاده، رضا بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی زاده، مجید بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 91-98]
 • تقی زاده، محمد استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 10-18]
 • تقی‌زاده، مجید بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 62-71]
 • تقی‌نژاد کرد، محمد بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 85-92]
 • تقوی، مهدی محاسبه‌ی توزیع دز در محفظه‌ی تابش سیستم پرتودهی قابل حمل T-60-SVHI-Co قبل و بعد از بارگذاری، با استفاده از کد C4MCNP و مقایسه‌ی آن با نتایج حاصل از دزیمترهای PMMA برای استفاده از آن در پرتودهی گندم [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 25-30]
 • تقی ئی، محمدمهدی ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 55-61]
 • تمیزی‌فر، مرتضی ساخت کپسول مینیاتوری تیتانیمی برای چشمه‌های براکی تراپی به روش جوشکاری قوسی تنگستن در محیط گازی بی‌اثر (تی‌آی‌جی TIG) [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 66-71]
 • تیموری، سعدالله استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 44-48]
 • تیموری سیچانی، بهزاد مقیاس‌بندی بازده آشکارساز HPGe با اندازه‌گیری و محاسبه‌ی ضریب‌های تصحیح خودجذبی برای نمونه‌های محیطی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 84-87]
 • تیموری سیچانی، بهزاد مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 46-55]
 • تهرانی، نفیسه بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 76-81]
 • توحیدی، توکل اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 31-37]
 • توحیدی، سیدحسین روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 25-29]
 • توسلی، علیرضا تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 32-37]
 • توسلی، علیرضا افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 7-13]
 • توسلی، مریم استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 51-63]
 • توکلی، یاسرحسین تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 58-62]
 • توکلی، عبدالله استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 39-44]
 • توکلی، مریم طراحی و ساخت لیزرCuCl-Ne و بهینه‌سازی توان ویژه [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 21-26]

ث

 • ثابت، مهشید تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 1-6]
 • ثابت، مهشید تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 1-8]
 • ثابت، مهشید طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 49-54]
 • ثابت، مهشید تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 9-16]
 • ثاقب، نصرت اله استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 44-48]
 • ثاقب، نصرت اله برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 47-55]
 • ثقتی، دامون بررسی اثر رآکتیویته بر رفتار دینامیکی قلب رآکتور VVER-1000 [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 28-34]
 • ثقفی، فاطمه برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 46-61]
 • ثنا، صولت جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 15-22]
 • ثنا، صولت مطالعه‌ی سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 63-69]

ج

 • جانی‌پور، اصغر تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 82-92]
 • جاوید، سوسن رشد سریع بلور KDP به روش انتقال محلول اشباع شده در دما وحالت فوق اشباع ثابت [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 49-54]
 • جباری، ایرج محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 7-16]
 • جباری، ایرج ارایه‌ی روشی مناسب برای مدل‌سازی چشمه‌ی مجازی چند نقطه‌ای شتاب‌دهنده‌ی خطی پزشکی در محاسبات دز فوتون به روش مونت‌کارلو [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 29-35]
 • جباری، ایرج طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 37-47]
 • جباری، شهین ارزیابی باریکه‌های الکترونی MeV6 و MeV8 حاصل از شتابدهنده خطی نپتون 10PC با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 11-18]
 • جباری، نصراله ارزیابی باریکه‌های الکترونی MeV6 و MeV8 حاصل از شتابدهنده خطی نپتون 10PC با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 11-18]
 • جزایری، سیدحمید حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 18-27]
 • جزینی، محمدهادی مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 38-44]
 • جعفری، حسین پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 17-30]
 • جعفری، رضا حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 78-83]
 • جعفری، علی فعال‌سازی نوترونی و بهینه‌سازی چیدمان آزمایش با کد مونته‌کارلو به منظور آنالیز نسبی عناصر اصلی سیمان [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 87-95]
 • جعفری، علی شبیه‌سازی توزیع شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه‌ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 39-46]
 • جعفری، محمدجعفر بهینه‌سازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری زاده، منصور مقایسه پاسخ برخی از دزیمتری های ترمولومینسانس به پرتوهای گاما [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 27-30]
 • جعفریزاده، محمد علی توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری‌زاده، منصور اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 26-32]
 • جعفری‌زاده، منصور تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 8-14]
 • جعفری‌زاده، منصور نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 44-48]
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 81-87]
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 51-58]
 • جعفرزاده خطیبانی، مرتضی اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 24-31]
 • جلالی، صدیقه مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 85-95]
 • جلالی، محمود بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 43-53]
 • جیلاوی، افسانه برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 27-34]
 • جیلاوی، افسانه یخچال خورشیدی ادواری [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 37-44]
 • جلیلیان، امیررضا مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 37-44]
 • جلیلیان، امیررضا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • جلیلیان، امیررضا نشان دارسازی و بررسی زیستی کمپلکس های نشان دار زولدرونیک اسید با Sm153 و Yb175 [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 52-61]
 • جلیلیان، امیررضا ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 8-15]
 • جلیلیان، امیررضا تهیه و ارزیابی زیستی کمپلکس 111In با [20, 15, 10, 5- تتراکیس (4- هیدروکسی فنیل) پورفیرین [ در موش‌های سالم با استفاده از تصویربرداری SPECT [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 62-69]
 • جلیلیان، امیررضا بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 16-22]
 • جلیلیان، امیررضا تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس Ga-Oxine67 برای نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 67-71]
 • جلیلیان، امیررضا تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 9-17]
 • جلیلیان، امیررضا نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 10-17]
 • جلیلیان، امیررضا تعیین غلظت کریپتوفیکس 2، 2، 2 در رادیوداروی [18F]FDG [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 39-43]
 • جلیلیان، امیررضا ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 34-40]
 • جلیلیان، امیررضا تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 1-6]
 • جلیلیان، امیررضا تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • جلیلیان، امیررضا تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 1-8]
 • جلیلیان، امیررضا تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 9-16]
 • جلیلیان، امیررضا تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 9-15]
 • جلیلیان، امیررضا سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 1-8]
 • جلیلیان، امیر رضا تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 29-36]
 • جلیلیان، جعفر پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نانو‌ساختار دوبعدی سیلیسیم ژرمانیم فسفید (4SiGeP) با استفاده از روش ابتدا به ساکن [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 62-69]
 • جلیلیان، شیرین کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 1-6]
 • جلیلی بهابادی، محمدحسن توسعه‌ی کد هسته‌ای نوترونیک 3DNFD در هندسه‌های مربعی، مثلثی و استوانه‌ای [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 44-53]
 • جلوانی، سعید لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 57-65]
 • جلوانی، سعید تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 44-50]
 • جمالی، داود اهمیت ساختارهای تودرتو در مدل‌سازی واریوگرام غیرجهتی مربوط به عیار کانسار اورانیم [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 49-56]
 • جمالی، داود ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 29-34]
 • جمالی اسفهلان، داود مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 8-18]
 • جمالی اسفهلان، داوود تخمین عیار اورانیوم کانسار خشومی با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های XRF [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 47-52]
 • جمالی‌اسفهلان، داود استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 74-79]
 • جنگجو، اسماعیل رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 78-86]
 • جنگجو، اسماعیل تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 81-88]
 • جنگجو، اسماعیل رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 58-64]
 • جهانی، سمانه پایش عملکرد باکتری‌های اسیدیتیو باسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیو باسیلوس تیواکسیدانس مورد استفاده در فروشویی زیستی اورانیم پس از نگه‌داری در دماهای پایین [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 9-17]
 • جهانی، سمانه بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 93-99]
 • جهانفرنیا، غلامرضا آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 20-29]
 • جهانفرنیا، غلامرضا مدل‌سازی ریاضی و مطالعه‌ی عملکرد رآکتور دوار تولید دی‌اکسید اورانیم [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 7-22]
 • جهانگیرزاده، ابراهیم القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 29-34]
 • جوانشیر، علیرضا معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 79-102]
 • جواهری، محسن ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 111-118]
 • جوزایی، صدیقه تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 24-27]
 • جوهری‌داها، فریبا تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • جوهری دها، فریبا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • جوهری دها، فریبا سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چیت سازان مقدم، محسن استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 17-21]
 • چخماچی، امیر طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • چخماچی، امیر وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما [(مقالات آماده انتشار)]
 • چخماچی دوم، امیر خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 1-9]
 • چخماچی دوم، امیر طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 32-43]
 • چراغ پور، صدیقه جداسازی یون‌های آهن (III) از محلول فروشویی اسیدی سنگ‌های متاسوماتیت ساغند با استفاده از رزین‌های‌ آنیونی [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 28-32]
 • چرخی، امیر جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 72-84]
 • چرخی، امیر بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 39-50]
 • چرخی، امیر بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • چرخی، امیر استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 117-127]
 • چرخابی، امیرحسین استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 39-45]
 • چوپان دستجردی، محمدحسین ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 1-10]
 • چوپان دستجردی، محمد حسین مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • چوپان دستجردی، محمد حسین امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حیاتی آشتیانی، مجید حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 18-27]
 • حیات غیبی، حسین اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 25-30]
 • حاج اسماعیل بیگی، فرشته بررسی تولید توری پراش درون شیشه با استفاده از تپ‌های لیزر فمتوثانیه [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 53-62]
 • حاجتی، عبدالمطلب طراحی سیستم تیکنر برای جداسازی محلول فروشویی اسیدی از ذرات جامد در کارخانه اکسید اورانیوم بندرعباس [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 40-44]
 • حاجی حسینی، رضا نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 10-17]
 • حاجی حسینی، مجید بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 43-50]
 • حاجی زاده، فرنوش مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 62-67]
 • حاجی‌زاده، آناهیتا یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 10-21]
 • حاجی سعید، سیدمحمد گزینش واکنش هسته ای مناسب برای تولید رادیوداروی کریپتون - 81m [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 31-43]
 • حاجی شعبانی، علی محمد استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 68-73]
 • حاجیلو، ناهید استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 15-21]
 • حاجیلو، ناهید تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 19-24]
 • حاجیلو، ناهید بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 7-12]
 • حاجیلو، ناهید همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 1-7]
 • حاجیلو، ناهید تعیین پارامترهای فروکشی‌دمایی در دزیمتر گرمالیانی CaF2:Mn(TLD-400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاج محمدی، محمدرضا جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 56-62]
 • حاجی محمدزاده، احمد بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 62-65]
 • حافظی، سیما غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 53-57]
 • حافظی، سیما تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 24-27]
 • حبی، محمدصادق استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 44-48]
 • حبی، محمدصادق برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 47-55]
 • حبیبی، صفدر تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 40-46]
 • حبیبی، صفدر مطالعه پایداری ومکانیسم تغییر فاز آلیاژ بی شکل Fe78 Si9 B11 C2 [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 85-95]
 • حبیبی، مرتضی مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 10-17]
 • حبیبی، مرتضی پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 17-30]
 • حبیبی زارع، مسعود بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 11-20]
 • حبیبی‌زارع، مسعود بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 85-92]
 • حبیب نیا، امیر بررسی تأثیر مخرب نمونه خارج از رده در مطالعات آماری ژئوشیمیایی چند متغیره مطالعه موردی: برگه 1:50000 مغانجق در شمال غربی ایران [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 15-22]
 • حجتی، سعید میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداد، کمال بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال آلومینیم اکسید در یک لوله‌ی عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت (سینوسی) [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 88-97]
 • حداد، کمال بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 70-76]
 • حداد، محمدعلی بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13 [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 38-45]
 • حدادی، زهرا نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیده‌ی اسپینی نوترون و دوترون [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 22-27]
 • حدادی، نوشین بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 35-39]
 • حدیثی نیا، طاهره تعیین فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیف‌سنج گامای AT1315 [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 56-61]
 • حیدری، احمد اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 19-27]
 • حیدری، احمد تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 23-30]
 • حیدری، احمد بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 63-72]
 • حیدری، احمد بررسی شکستهای کروموزومی در پرتوگیریهای شغلی ایران در سالهای 1363 و 1364 [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 23-30]
 • حیدری، امیر حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 89-93]
 • حیدری، امیر جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 30-39]
 • حیدریان، فرانک بررسی کانی‌زایی اورانیوم و عناصر REE و فرایندهای مرتبط با آن در آنومالی 6 منطقه خشومی ایران مرکزی [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 47-52]
 • حیدریان، فرانک بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 43-49]
 • حیدرپور، امین تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 21-31]
 • حیدری سنگستانی، سروش مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 14-21]
 • حیدرنیا، علی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • حیدریه، مرضیه ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 72-79]
 • حیدریه، مرضیه مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 89-94]
 • حریت پژوه، پروین طراحی و ساخت تحلیل‌گر بس‌کاناله با قابلیت ارتباط با رایانه از طریق درگاه همه‌گذر (USB) [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 82-93]
 • حریری، اکبر مطالعه اثر خلوص گاز نیتروژن و طول محیط فعال بر پارامترهای لیزری در سیستم نوسانگر – تقویت‌کننده لیزر نیتروژن [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 15-23]
 • حریری، اکبر مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 17-24]
 • حریری، اکبر کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 1-9]
 • حریری، اکبر بررسی‌ تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ (GSFUR) در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 1-8]
 • حریری، اکبر ایجاد پالس بلند در لیزر مولکولی ازت با تخلیه طولی [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 33-41]
 • حریری، اکبر لیزرهای زرینه ای (رنگین) بادمش به وسیله لیزر مولکولی ازت [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 109-10]
 • حریری، اکبر بررسی تجربی لیزر ازت مولکولی که به طریق عرضی فعالیت میکند [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 62-79]
 • حسامی، مجید استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 15-21]
 • حسین، سید واقف مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 1-10]
 • حسینی، اکرم السادات طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 47-55]
 • حسینی، اکرم السادات ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 55-61]
 • حسینی، اکرم السادات شناسایی وعیارسنجی بریلیم در نمونه هایی از سنگهای یک معدن خراسان باروشهای ICP-OES وپراش پرتوهای X [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 51-58]
 • حسینی، اکرم السادات ریخته گری وبررسی ضایعات پرتودهی به آلیاژهای آلومینیم سری 8001 برای مصارف ساختکاری راکتورهای هسته ای تحقیقاتی [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 9-17]
 • حسینی، اکرم السادات جداسازی اتمهای تشکیل دهنده آلیاژ فولاد ضدزنگ آستنیتیک با تابش الکترون [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 27-43]
 • حسینی، اکرم السادات ایجاد زیر بنای علمی طراحی آلیاژهای اینترمتالیک برای مصارف ساختاری در درجه حرارتهای بالا [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 11-23]
 • حسینی، سیدابوالفضل کد محاسباتی سه‌بُعدی پارامترهای سینتیکی به روش اِلمان محدود گلرکین [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 1-9]
 • حسینی، سیدمحسن توسعه‌ی مدل معتبر MELCOR نیروگاه هسته‌ای IR-360 با استفاده از نرم‌افزار SNAP [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 42-55]
 • حسینی، سیدمحمد بررسی نظری وعملی سازوکارهای حذف ذرات وتعیین کیفیت صافی های الیافی با کارایی بالا در صنایع دستی [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 38-46]
 • حسینی، سیده لیلا بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 60-64]
 • حسینی، سیده لیلا بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 13-19]
 • حسینی، سیده لیلا بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 35-42]
 • حسینی، سعیده تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 24-27]
 • حسینی، طاهره سنجش میزان موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیوم-40، رادیوم-226، توریوم-232 و رادیونوکلئید مصنوعی سزیوم-137 در برنج محصول استان گیلان [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 61-66]
 • حسینی، محمد حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 45-52]
 • حسینیان قمصری، محسن تجمع ومکانیزم زلزله های محلی در ناحیه تهران خرداد - مرداد 1359 [دوره 2، جلد 2، 1361، صفحه 26-47]
 • حسن بوذری، حسین پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو‌ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 39-45]
 • حسن بوذری، حسین بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 32-41]
 • حسینی پویا، سیدمهدی پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 17-22]
 • حسینی‌پویا، سیدمهدی نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 44-48]
 • حسین پور، سمانه ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 28-36]
 • حسین‌پور خانمیری، محمد بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 44-52]
 • حسنخانی، علی شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین و ارائه‌ی روابط کاهندگی برای ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر براساس روش تصادفی گسل محدود [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 58-72]
 • حسین خانی، پرویز استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 17-21]
 • حسین خانی، حسن توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسنی رخ، اشکان تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • حسینی رنجبر، عباس بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 9-14]
 • حسن زاده، اسماعیل استفاده از مدل سوآن در پیش‌گویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آب‌های سطحی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 51-63]
 • حسن زاده، محمدرضا طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 45-50]
 • حسن زاده، مصطفی محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 22-31]
 • حسن‌زاده، ایرج تشکیل الکتروشیمیایی فازهای هیدریدی در آلیاژ زیرکونیم-1% نیوبیم مورد استفاده در غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 37-45]
 • حسن‌زاده، مصطفی بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 13-23]
 • حسینی سمنانی، سیداحمد اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 44-49]
 • حسینی طرقی، مرتضی محمد گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 99-124]
 • حسین علاقبند، علی بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 61-68]
 • حسینی غفار، احمد مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 53-63]
 • حسینی نژاد، زهره ایجاد لاین های جدید پنبه متحمل به بیماری ورتیسیلیوز به روش موتاسیون [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 63-70]
 • حسین‌نژاد، طیبه مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 85-95]
 • حشمت، ابراهیم حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 45-56]
 • حشمت دهکردی، ابراهیم بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 50-59]
 • حق پرست، احد بررسی مشخصه‌های ترکیب همدوس 19 باریکه‌ی لیزر فیبری برای دست‌یابی به توان‌های چند ده کیلووات در فاصله‌ی 10 کیلومتری [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 60-71]
 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 21-28]
 • حقیر ابراهیم آبادی، کاظم مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 1-6]
 • حقیقی اصل، علی سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 30-41]
 • حقیقی اصل، علی بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیم در زیست رآکتور هواگرد داخلی [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 22-30]
 • حقیقی اصل، علی بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گازهای سبک هیدروژن فلوراید و هوا با روش های DSMC و تابع توزیع بولتزمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقی اصل، علی مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت زاده، آزاده محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقیقت‌طلب، احمد تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 1-9]
 • حقیقت‌طلب، احمد تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 8-15]
 • حکمتیان، محمداحسان تولید برنامه‌های رایانه‌ای برای تصحیح توپوگرافی اطلاعات ژئومغناطیسی و گرانی [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 66-71]
 • حکمتیان، محمداحسان تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 37-48]
 • حلاج فرد، احسان بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 7-12]
 • حمیدی، امیر اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 101-108]
 • حمیدی، امیر حباب‌زدایی از مذاب شیشه‌های سیلیکات سربی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 72-79]
 • حمیدی، زهرا تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 93-104]
 • حمیدی، سعید بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • حمیدی، سعید تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 19-24]
 • حمیدی، سعید بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 7-12]
 • حمیدی، سعید همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 1-7]
 • حمیدیان، هادی بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 47-58]
 • حمیدیان، هادی پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • حمزه ای، حسین سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 51-63]
 • حمزه تفرشی، محمدامیر تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 41-48]

خ

 • خاتمی، هاشم بررسی خوردگی بین دانه ای فولادهای حساس شده 304 و 316 در محیط سولفوکوپریک [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 50-59]
 • خادم‌زاده، سعید طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • خاکزاد، احمد جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • خاکشورنیا، صمد تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • خاکشورنیا، صمد اندازه گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان با استفاده از تحلیل فاینمن- آلفا [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 1-7]
 • خاکشورنیا، صمد ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 18-24]
 • خاکشورنیا، صمد ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 1-12]
 • خاکشورنیا، صمد تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 9-20]
 • خاکشورنیا، صمد بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 76-81]
 • خاکشورنیا، صمد اثرلایه ای شدن حرارتی بر آهنگ انتقال جرم سیال در کانال عمودی گرم [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 45-50]
 • خاکشورنیا، صمد اثر وشکسانی وهدایت حرارتی پلاسما در میرائی امواج MHD [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 57-65]
 • خالوکاکایی، رضا استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاموشی، سیروس مدلسازی پخش جوی در نیروگاه هسته ای بوشهر [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 35-42]
 • خانپور، حمزه مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 9-18]
 • خانچی، علیرضا بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 14-21]
 • خانچی، علیرضا کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 27-33]
 • خانچی، علیرضا بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 59-65]
 • خانچی، علیرضا بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 1-9]
 • خانچی، علیرضا بازیابی برخی از عناصر خاکی کمیاب از محلول فروشویی حاصل از سنگ معدن اورانیوم ساغند با استفاده از تلفیق روش رسوب‌گیری با تبادل یونی [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 1-8]
 • خانچی، علیرضا جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 1-6]
 • خانچی، علیرضا تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 34-41]
 • خانچی، علیرضا مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 1-10]
 • خان رمکی، فرشته بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان زاده، محمد مطالعه نوارهای انرژی GaAs نوع n و InP نوع p با روشهای طیفنمایی تراگسیلی ونورالیانی [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 57-62]
 • خاوازی، کاظم بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 34-39]
 • خاوازی، کاظم نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 20-30]
 • خجسته فر، سعید مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 90-98]
 • خدابخش، رسول حل تحلیلی معادله‌های سینتیک نقطه‌ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه‌ی نوترون خارجی نوسانی [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 31-39]
 • خدابخش، رسول بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 137-147]
 • خدابخش، رسول شبیه‌سازی توزیع شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه‌ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 39-46]
 • خدابخش، رسول بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 21-26]
 • خداپناه، نسرین کاربرد ایزوترم‌های جذب دو و سه‌پارامتری در جذب زیستی اورانیم توسط مخمرنان [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 1-8]
 • خدادادی، رضا تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 29-36]
 • خدادادی، مارال ارزیابی اولیه‌ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-210 اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه‌ی کوهین [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 53-63]
 • خدادادی، مارال میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدادادی، محسن تأثیر دزهای پرتودهی الکترونی بر مدت انبارمانی توده‌های پیاز ایرانی [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 66-72]
 • خدادادی دربان، احمد حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 49-62]
 • خدادادی دربان، احمد ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح شده با سیانکس272 [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 64-76]
 • خراسانی، اکبر غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 17-21]
 • خراسانی، رضا ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 10-22]
 • خراسانی، سینا بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 14-26]
 • خراسانی، سینا مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 1-12]
 • خراسانی، سینا محاسبه ضریب هدایت نئوکلاسیک با استفاده از کسر ذرات به دام افتاده برای پلاسمای توکامک کشیده دماوند [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 25-33]
 • خراسانی، علی مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 1-7]
 • خراسانی، علی استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 44-48]
 • خراسانی، علی برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 47-55]
 • خراسانی، کامران استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 13-17]
 • خراسانی، کامران منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 10-16]
 • خراسانی، کامران اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 42-48]
 • خراسانی، کامران افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 70-78]
 • خراسانی بختیار کیا، کامران لیزر بخار طلای کم توان [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 35-40]
 • خیرخواه، منیره استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 68-73]
 • خرمی، علیرضا نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 10-17]
 • خرمیان، علی نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیده‌ی اسپینی نوترون و دوترون [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 22-27]
 • خسروی، مجید بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 47-54]
 • خسروی، مجید نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 79-89]
 • خسروی، محسن ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 77-81]
 • خسروی، مرتضی سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 14-18]
 • خسروآبادی، علی ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 113-118]
 • خشت پز، حسین تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک‌کننده در رآکتورهای هسته‌ای نوع PWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم RELAP5/MOD3.2 [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 1-5]
 • خشنودی، خالق مطالعه و بررسی ترکیب شیمیایی، کانی‌شناختی، ریخت‌شناختی و تعیین غلظت آیروسل‌های پخشیده در تونل‌های حفاری معدن زیرزمینی اورانیم ساغند [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 77-85]
 • خشنودی، خالق اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 33-42]
 • خشنودی، خالق مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 66-80]
 • خطیری، راحله رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 78-86]
 • خطیری، راحله تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 81-88]
 • خطیری، راحله رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 58-64]
 • خلجی اسدی، مرتضی برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 27-34]
 • خلجی اسدی، مرتضی یخچال خورشیدی ادواری [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 37-44]
 • خلجی اسدی، مرتضی ساختمان نمونه خورشیدی تامین انرزی مورد نیاز یک ساختمان بوسیله انرژی خورشیدی [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 39-51]
 • خلج معصومی، معصومه جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • خلفی، حسین حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 45-52]
 • خلفی، حسین مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]
 • خلفی، حسین تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • خلفی، حسین اندازه گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان با استفاده از تحلیل فاینمن- آلفا [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 1-7]
 • خلفی، حسین طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 29-40]
 • خلفی، حسین مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 45-52]
 • خلفی، حسین ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 18-24]
 • خلفی، حسین اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 17-22]
 • خلفی، حسین بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 8-16]
 • خلفی، حسین بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 37-46]
 • خلفی، حسین بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 54-61]
 • خلفی، حسین بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 1-9]
 • خلفی، حسین بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 27-34]
 • خلفی، حسین تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلفی، حسین شبیه سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی با استفاده از روش نیوتن-کریلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلفی، حسین تحلیل ایمنی پرتودهی مجتمع سوخت آزمایشی HWRR در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از تجهیز آزمون مدار باز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلفی، حسین طراحی و ساخت یک کاواک شتاب‌دهنده‌ی صنعتی الکترون نوار بسامدی VHF با انرژی 5MeV و توان 50kW [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 37-47]
 • خلفی، حسین ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 1-10]
 • خلیل زاده، الناز وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه‌آزاد، هادی محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 65-74]
 • خواجه نوری، مجید مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه نوری، مجید خواجه نوری بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه نوری، مسعود بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گازهای سبک هیدروژن فلوراید و هوا با روش های DSMC و تابع توزیع بولتزمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه نوری، مسعود مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواجه وند، مسعود محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 51-56]
 • خورسندی، جمشید بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال آلومینیم اکسید در یک لوله‌ی عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت (سینوسی) [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 88-97]
 • خورسندی، جمشید اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 34-41]
 • خورسندی، جمشید اندازه‌گیری مقدار رآکتیویته‌ی معادل میله‌های کنترل در رآکتور صفر- قدرت آب سنگین (HWZPR) با سوخت ترکیبی [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 17-22]
 • خورسندی، جمشید طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 109-117]
 • خوش احوال، فرخ کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 109-118]
 • خوش احوال، فرخ خوش آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش حسن، حسینعلی بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 1-7]
 • خوش حسن، حسینعلی تهیه‌ی ژل زیرکونیم مولیبدات و بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بر کارآیی ژنراتورهای تکنسیم-m99 [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 21-28]
 • خوش‌حسن، حسین‌علی بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 40-48]
 • خوش خلق سیما، نیر اعظم تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 93-104]
 • خوش کلامیان، پویا اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 99-110]
 • خوش‌گرد، کریم اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 38-47]
 • خوشنودی، مجید روش کالیبره کردن آشکارسازهای نوترونی مجهز به کند کننده کروی [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 29-44]
 • خویلو، فرح نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 32-37]
 • خویلو، فرح ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 108-116]
 • خونساری، سمیرا جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 30-37]

د

 • دادخواه، ابوالفضل بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 27-34]
 • دادفر، مهدی تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 21-31]
 • دادفر، مهدی تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 93-100]
 • دارایی، محمدجواد مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 15-20]
 • دارابی، کاوه حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • دالایی، نریمان بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دامیده، وحید طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 46-50]
 • دانایی، محمد طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 16-23]
 • دانش، ماندانا برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 27-34]
 • دانش، ماندانا ساختمان نمونه خورشیدی تامین انرزی مورد نیاز یک ساختمان بوسیله انرژی خورشیدی [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 39-51]
 • دانشیان، حانیه مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 77-85]
 • دانشور، غزاله بررسی کاهش مولیبدن موجود در محلول فروشویی اورانیم با استفاده از زغال فعال در کارخانه‌ی بندرعباس [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 54-59]
 • دانشوری، سعید نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 10-17]
 • دانشوری، سعید ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 34-40]
 • داودی، یاشار بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوری، امین شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]
 • داورپناه، محمدرضا تولید کلویید رنیم- 188 سولفید برای درمان آرتریت روماتیسمی مفاصل زانو و بهینه‌سازی عوامل قدرت اسیدی، نسبت مولی و زمان فراآوایی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 9-13]
 • داورپناه، محمدرضا بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 40-48]
 • داورپناه، محمدرضا بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 1-7]
 • داورپناه، محمدرضا تهیه‌ی ژل زیرکونیم مولیبدات و بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بر کارآیی ژنراتورهای تکنسیم-m99 [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 21-28]
 • داورخواه، رضا حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 48-57]
 • داورخواه، رضا استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 51-63]
 • داورخواه، رضا بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 23-32]
 • داورخواه، رضا استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • داورخواه، رضا بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • داورخواه، رضا استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 117-127]
 • داوری مهابادی، تانیا تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 41-48]
 • دباغ، رضا جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 1-7]
 • دباغ، رضا بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 27-36]
 • دباغ، رضا بررسی استفاده از پرتوهای غیر یونساز در قارچ زدایی پسته [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 18-22]
 • دخت‌شیروانی، سیمین جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 19-24]
 • دری، حمید رضا شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 48-51]
 • دریابک، آرش حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 63-71]
 • دربان خدادادی، احمد سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 64-74]
 • درریز، زهرا رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 78-86]
 • درریز، زهرا تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 81-88]
 • درریز، زهرا رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 58-64]
 • درریز، زهرا مطالعه مراکز رنگی ایجادشده در تک کریستال سدیم کلراید توسط تابش های یونساز گاما به روش طیف نگاری نوری جذب و لومینسانس [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 89-100]
 • دریکوم، کلاوس تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 1-8]
 • درودی، علیرضا محاسبه پذیر فتاری اسپینی مایع هلیوم دو بعدی در دمای صفر مطلق [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 16-22]
 • دلالی، ناصر حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 35-43]
 • دیلمی، محمد بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 1-9]
 • دیلمی معزی، محمد مطالعه جذب رادیوایزوتوپها بریک مبادله کننده یونی جدید: سریم (III) سیلیکات [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 1-10]
 • دینی، فاطمه بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 14-26]
 • دینی، فاطمه مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 1-12]
 • دینی، فاطمه محاسبه ضریب هدایت نئوکلاسیک با استفاده از کسر ذرات به دام افتاده برای پلاسمای توکامک کشیده دماوند [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 25-33]
 • دینکا، مارین مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینکا، مارین امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان، احسان تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 65-72]
 • دهقانی، غلامرضا طراحی ساخت و بهره برداری از یک دستگاه پوشش دهی سخت روی آلومینیم و آلیاژهای آن [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 47-55]
 • دهقانی، نصیبه بررسی پایداری کمپلکس‌های آزاکران با برخی یون‌های فلزات واسطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانی مقدم، معصومه بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • دوست فرهی، معصومه سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 51-63]

ذ

 • ذاکری، فریده بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 19-27]
 • ذاکری، فریده تعیین دز جذب شده پرتو ایکس با استفاده از روش سیتوژنتیکی ریزهسته در لنفوسیت خون انسان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 23-30]
 • ذاکری، فریده بررسی ناهنجاری های کروموزومی در پرتوگیری های شغلی ایران (2) [دوره 17، جلد 14، 1376، صفحه 63-72]
 • ذاکرزاده، منصور شیمی جداسازی وتخلیص In(III) محصول سیکلوترون [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 34-38]
 • ذکائی کادیجانی، ساسان ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 14-21]
 • ذکی دیزجی، حسین دزیمتری گاما و نوترون در میدان‌های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 8-13]
 • ذنوبی، فرهاد ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 81-87]
 • ذنوبی، فرهاد تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 32-37]
 • ذوالعطا، حمیدرضا انتخاب و بهینه‌سازی محیط میزبان فرایند هم‌جوشی صوتی برای انجام هم‌جوشی هسته‌ای [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 38-48]
 • ذوالعلی، محمدرضا سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 30-41]
 • ذوالعلی، محمدرضا بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیم در زیست رآکتور هواگرد داخلی [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 22-30]
 • ذوالفقاری، احمد تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 8-15]
 • ذوالفقاری، احمدرضا حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 1-11]
 • ذوالفقاری، احمدرضا تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 1-9]
 • ذوالفقاری عطاآبادی، مهدی بررسی ساختارهای مختلف اسفنج زیرکونیم با درجه‌ی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 70-77]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 98-103]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا کاربرد فن‌آوری هسته‌ای جهت کنترل عملی خسارت کرم گلوگاه انار [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 30-35]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • ذوالفقاریه، حمیدرضا تأثیر دزهای پرتودهی الکترونی بر مدت انبارمانی توده‌های پیاز ایرانی [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 66-72]
 • ذوالفنون، احسان اثر ایزوتوپی استرانسیم در سیستم استخراجی جامد-مایع با استفاده از جاذب پلیمری عامل شده با کریپتاند [2.2.2] [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالقدری، سمانه مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 37-44]
 • ذوالقدری، سمانه بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 80-86]
 • ذوالقدری، سمانه مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 81-89]
 • ذوفن، بهمن تهیه نمودارهای پرتودهی جهت دستگاههای پرتو X ساز [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 17-28]

ر

 • راحمی، محمدرضا ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 119-127]
 • ریاحی نوری، نسترن بررسی پارامترهای مؤثر در تولید و کنترل اندازة نانو پودر فلورید لیتیوم (LiF) [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 18-24]
 • راستخواه، ناصر بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 1-8]
 • راستخواه، ناصر اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 1-7]
 • ریاضی، زعفر شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 63-69]
 • ریاضی، زعفر طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 9-16]
 • ریاضی مبارکه، زعفر آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رایگان، شهرام اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 44-49]
 • ربانی، محمد مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 18-24]
 • ربانی، محمد سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 14-18]
 • ربانی، محمد ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 9-12]
 • ربانی، محمد بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 63-70]
 • ربانی، محمد بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 31-35]
 • ربانی، محمدصادق بررسی زئولیت های بادامکی ورگه ای منطقه های سیاه کوه، دوازده امام و اراده در بخش شمالی ایران مرکزی [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 17-28]
 • ربانی، محمدصادق زئولیت زایی در آندزیتهای جنوب کهریزک [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 63-77]
 • رجایی، رسا بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 60-64]
 • رجایی، رسا بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 27-34]
 • رجایی، رسا بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 13-19]
 • رجایی، رسا بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 35-42]
 • رجامند، امیرعباس فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 13-17]
 • رجامند، امیرعباس تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 1-8]
 • رجبی، بهنام تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 21-27]
 • رجبی، حسین تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • رجبی، کامران تولید گرافیت با درجه خلوص بالا [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 56-60]
 • رجبی فر، سعید ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 72-79]
 • رجبی فر، سعید تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس Ga-Oxine67 برای نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 67-71]
 • رجبی مقدم، سحر طراحی سلول شمارگر فعال‌سازی برای شمارش نوترون‌های تند حاصل از دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 1-5]
 • رحیقی، جواد طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 1-11]
 • رحیقی، جواد خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 1-9]
 • رحیقی، جواد ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 81-87]
 • رحیقی، جواد ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 51-58]
 • رحیقی، جواد اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 24-31]
 • رحیقی، جواد اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 36-41]
 • رحیقی، جواد بررسی اجمالی شکست هسته هایی که از نظر نوترون غنی می باشند [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 45-50]
 • رحیمی، امیر مدل‌سازی ریاضی و مطالعه‌ی عملکرد رآکتور دوار تولید دی‌اکسید اورانیم [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 7-22]
 • رحیمی، امیر مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی تبدیل دی‌اکسید اورانیوم به هگزا فلوئورید اورانیوم و بررسی دقت مدل‌های مربوط به واکنش‌های گاز-جامد در پیش‌بینی شدت واکنش و درصد تبدیل [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 31-40]
 • رحیمی، حسن مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 65-81]
 • رحیمی، رفیع علی مطالعه‌ی ترمودینامیک فرایند ساخت شیشه‌های سربی [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 101-107]
 • رحیمی، رفیع علی مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2 [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 87-99]
 • رحیمی، رفیع علی بررسی اثر همگن‌سازی بر خواص و ریزساختار شیشه‌های سربی مورد استفاده در صنایع هسته‌ای [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 28-33]
 • رحیمی، رفیع علی اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 90-99]
 • رحیمی، رفیع‌علی اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 101-108]
 • رحیمی، رفیع‌علی فرایند تهیه‌ی شیشه‌ی سربی با استفاده از کوره‌ی دوار و آسیاب پودر [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 82-90]
 • رحیمی، رفیع‌علی حباب‌زدایی از مذاب شیشه‌های سیلیکات سربی [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 72-79]
 • رحیمی، سیدعباس اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • رحیمی، عباس محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 60-66]
 • رحیمی، محمد تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • رحیمی، محمد بررسی تولید رادیوایزوتوپ‌های 18F و 13N با استفاده از هدف مایع چرخشی سیکلوترون [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 56-62]
 • رحیمی، محمدفرهاد تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 52-57]
 • رحیمی، محمدفرهاد بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 7-14]
 • رحیمی، مسعود تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 85-85]
 • رحیمی، مسعود بررسی صفات عملکرد و زودرسی در موتانت‌های گلرنگ در شرایط عادی آبیاری و تنش خشکی [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 65-69]
 • رحیمی، مسعود القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 29-34]
 • رحیمی، مسعود تعیین دُز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه‌های موز [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 15-20]
 • رحیمی، مسعود ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 37-43]
 • رحیمی، مسعود بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 56-64]
 • رحیمی، مسعود بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 57-67]
 • رحمانی، اسفندیار القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 29-34]
 • رحمانی، اسفندیار بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 57-67]
 • رحیمیان، حمید تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌ [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 61-67]
 • رحیمیان، عارف تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمیان، کامبیز مطالعه اثر خلوص گاز نیتروژن و طول محیط فعال بر پارامترهای لیزری در سیستم نوسانگر – تقویت‌کننده لیزر نیتروژن [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 15-23]
 • رحیمیان، کامبیز کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 1-9]
 • رحمانی حقیقی، علی ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 113-118]
 • رحمتی، اکرم استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 10-18]
 • رحمتی، محمود شبیه‌سازی مونت‌کارلوی جذب آلاینده‌های خروجی از واحدهای فرآوری شیمیایی اورانیم به وسیله‌ی غشای نانولوله‌ی کربنی [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 1-9]
 • رحمت اله پور، شهریار اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 31-37]
 • رحیم‌زاده، کریم تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 82-92]
 • رحیمی‌نژاد سلطانی، مصطفی ساخت و بهینه‌سازی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلی‌اتیلن گلیکول به عنوان بستری برای استخراج‌کننده‌ی EHPA2D [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 18-25]
 • رحیمی‌نژاد سلطانی، مصطفی بررسی رشد و انعقاد نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در فرایند تولید از طریق سنتز شیمیایی از فاز بخار [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 20-29]
 • رزازی، واحده تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 1-8]
 • رزم آرا، مرتضی مطالعه و بررسی ترکیب شیمیایی، کانی‌شناختی، ریخت‌شناختی و تعیین غلظت آیروسل‌های پخشیده در تونل‌های حفاری معدن زیرزمینی اورانیم ساغند [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 77-85]
 • رسایی، محمدجواد اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 38-47]
 • رسایی، محمدجواد تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • رستگاری، سیدجلال ایجاد تنوع ژنتیکی به ‌وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه‌های نارس بنه زعفران [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 41-46]
 • رستگاری، سیدجلال ایجاد لاین های جدید پنبه متحمل به بیماری ورتیسیلیوز به روش موتاسیون [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 63-70]
 • رستمی، مهدی مطالعه‌ی سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 63-69]
 • رستمی زاده، حسین اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • رستمی‌فرد، داریوش تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 41-48]
 • رستمی‌فرد، داریوش بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 23-29]
 • رستم نژاد، محمد بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 26-36]
 • رستم نژاد، محمد بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 35-39]
 • رسولی، چاپار اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، چاپار طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، حسین طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، فاطمه سادات آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی، محمدکاظم ملزومات طراحی وساخت سوختهای سرامیکی [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 31-49]
 • رسولی صدقیانی، میرحسین نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 20-30]
 • رسولی گرمارودی، سمیه جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 47-52]
 • رسولی گرمارودی، سمیه استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 23-26]
 • رسولی گرمارودی، سمیه جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 15-21]
 • رسولی گرمارودی، سمیه جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 56-62]
 • رسولی گرمارودی، سمیه سنتز و بررسی خصوصیات تبادلی سریوم اکسید هیدراته برای کاتیون‌های 140Ba، 90Sr تعیین ضریب توزیع کاتیون‌های 152Eu و 134Cs [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 19-23]
 • رسولی‌گرمارودی، سمیه خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 42-47]
 • رشید، جواد بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال آلومینیم اکسید در یک لوله‌ی عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت (سینوسی) [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 88-97]
 • رشیدی، حمید گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 99-124]
 • رشیدی، عباس سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 30-41]
 • رشیدی، عباس بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 35-43]
 • رشیدی، عباس بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 77-81]
 • رشیدی، عباس ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 14-21]
 • رشیدی، عباس بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیم در زیست رآکتور هواگرد داخلی [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 22-30]
 • رشیدی، عباس تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 35-42]
 • رشیدی، عباس مدلسازی و شبیه سازی عملکرد گذرای یک زنجیره غنی سازی اورانیوم هنگام وقوع پدیده از کارافتادن ماشین‌های سانتریفیوژ گازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی، عباس غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشیدی نیا، احمد ساختمان اتمی کریستال کشت شده واثرات کانالی در کشت یونی [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 1-9]
 • رشیدی‌نسب، حمید بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 54-58]
 • رضایی، بهرام بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 47-58]
 • رضایی، بهرام تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند انحلال اسیدی کانسنگ توریم- اورانیم زریگان با استفاده از روش تاگوچی [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 49-57]
 • رضایی، حسن سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 83-90]
 • رضایی، محمد باقر بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 27-34]
 • رضایی، مصطفی بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 84-97]
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 78-83]
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 77-81]
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 48-54]
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی ابراهیم سرایی، خدیجه مطالعه‌ی خصوصیات گرمالیان نانوذرات Ba0.88Sr0.12SO4:Dy0.5%,Tb1.5% با هدف دزیمتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضا اسماعیلی، داود برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 22-35]
 • رضاییان، پیمان بررسی تجربی اثر گران‌روی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حباب‌ها در آشکارساز قطره‌ی فوق گرم (ساخته شده از) پلی‌آکریل‌آمید، در میدان نوترونی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 25-36]
 • رضاییان پور، کامبیز ریخته گری آلیاژ تکفاز بین فلزی منظم Ni 3Al وکاربرد آن به جای ابرالیاژها در دماهای بالا [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 55-61]
 • رضایی پیش رباط، صالح بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی کالاهای هسته‌ای [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 127-136]
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح جایگاه بیمه‌ی مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و نظام حقوقی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 28-42]
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 54-66]
 • رضایی‌پیش‌رباط، صالح قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 83-98]
 • رضازاده، محمد بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 17-22]
 • رضازاده، محمد ایجاد لاین‌های مقاوم به خوابیدگی و پرمحصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیلهء پرتودهی گاما (موتاسیون‌زای فیزیکی) [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 37-43]
 • رضازاده، محمد بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 64-71]
 • رضازاده آذری، فهیمه ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 67-74]
 • رضائی، بهرام مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک) [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 41-49]
 • رضائی، سمیه بهینه‌سازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائیان، مهدی ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 81-88]
 • رضوی، نجم السادات بررسی چشمه‌ی اتم‌های μt و هم‌جوشی کاتالیزور میونی در محیط چند لایه‌ای جامد ایزوتوپ‌های هیدروژن‌ [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 64-76]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا ارزیابی اثر بافت بلوری بر جهت‌گیری هیدریدها در غلاف زیرکونیم- (%1) نیوبیم [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 94-100]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 68-75]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا بازیابی برخی از عناصر خاکی کمیاب از محلول فروشویی حاصل از سنگ معدن اورانیوم ساغند با استفاده از تلفیق روش رسوب‌گیری با تبادل یونی [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 1-8]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 89-100]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 100-107]
 • رضوانیان زاده، محمدرضا نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 79-89]
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 79-102]
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 64-76]
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 54-58]
 • رضوانیان‌زاده، محمدرضا جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 25-36]
 • رفیعی، حمید جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 1-6]
 • رفیعی، حمید بررسی کاربرد انتخابی علف‌کش 2,4-D در محصول ذرّت، به منظور کنترل علفهای هرز تاج خروس و سلمه تره با استفاده از روش ردیابی علف‌کشهای نشاندار به کربن-14 [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 29-33]
 • رفیعی، حمید تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 9-15]
 • رفیعی، حمید برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 47-55]
 • رفیعی، حمید تهیه فسفر -32 با پرتوزایی ویژه بالا براساس واکنش 32p [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 10-18]
 • رفیعی، حمید سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 1-8]
 • رفیعی، حمید تجزیه سرم خون بروش پرتوزا کردن با نوترون [دوره 8، جلد 8، 1367، صفحه 45-55]
 • رفیعی، رضا خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 42-47]
 • رفیعی، رویا مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 24-33]
 • رفیعی، سهیلا حساس شدن فولادهای ضدزنگ اوستنیتی و رفتار آنها در محلول حاوی SO2 و NaCl [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 45-56]
 • رفعتی، حنیف بازیابی برخی از عناصر خاکی کمیاب از محلول فروشویی حاصل از سنگ معدن اورانیوم ساغند با استفاده از تلفیق روش رسوب‌گیری با تبادل یونی [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 1-8]
 • رکرک، بهروز آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 1-11]
 • رکرک، بهروز حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 1-11]
 • رکرک، بهروز مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • رکرک، بهروز امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • رک رک، بهروز بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 1-9]
 • رک رک، بهروز بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 19-31]
 • رک‌رک، بهروز بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 1-8]
 • رمضانی مقدم، علی طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 1-11]
 • رمضانی مقدم، علی خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، 1396، صفحه 1-9]
 • رمضانی مقدم آرانی، احمد بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 10-15]
 • رنجبر، حسن مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 32-38]
 • رنجبر، حسن ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجبر، حسن ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 37-42]
 • رهگذر، نوشین پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 24-34]
 • رهگشای، محمد ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهگشای، محمد مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 14-21]
 • ره‌گشای، محمد توسعه‌ی مدل معتبر MELCOR نیروگاه هسته‌ای IR-360 با استفاده از نرم‌افزار SNAP [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 42-55]
 • ره‌گشای، محمد محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 41-49]
 • رهنما، پرویز ارزیابی‌ ناحیه‌ای‌ و انتخاب‌ نواحی‌ مناسب‌ اکتشاف‌ اورانیوم‌ در ایران‌ مرکزی‌ با استفاده‌ از GIS [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 16-28]
 • رهنما، پرویز دیاپیریسم زاگرس وحاشیه خلیج فارس و رابطه آن با کانی سازی [دوره 7، جلد 6، 1366، صفحه 23-38]
 • رهنمای مقدم، برهان حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 49-62]
 • رواسان، محمدرضا بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 47-54]
 • روان بد، محسن بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 49-54]
 • روانشید، سید حمید تخمین تابش ماهانه خورشیدی بر سطح افقی با روش معادله آنگستروم [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 78-87]
 • روپستورف، پیتر ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 119-127]
 • روحی، یاسمن بررسی و اندازه گیری خاصیت (تاب گرمالیانی ) بعضی از نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان برای دزیمتری تابش گاما [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 63-70]
 • روحی، حامد تعیین توزیع انرژی و زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF با استفاده از لایه‌نشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هسته‌ای 39-CR [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 19-24]
 • روحی، حامد بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 9-14]
 • روزبهانی، علی تشخیص پرتودیدگی گوشت مرغ با اندازه‌گیری ارتو-تیروزین با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارسازی فلوئورسانس [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 72-79]
 • روزبهانی، علی تشکیل ایزومرهای تیروزین در محلول‌های آبی فنیل‌آلانین پرتودهی شده با تابش گاما [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 23-31]
 • روستایی، بهاره تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 9-20]
 • روستاآزاد، رضا بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 35-43]
 • روستاآزاد، رضا بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 77-81]
 • روستاآزاد، رضا تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 35-42]
 • روستا آزاد، رضا جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 15-22]
 • روشنی، حسین بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشنی، مهشید سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • روشنی، مهشید جداسازی اورانیم از سنگ معدن لیچ شده به روش (رزین در دوغاب) [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 72-76]
 • روشن زاد، پژمان تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 1-6]
 • روشن ضمیر، منوچهر ملزومات طراحی وساخت سوختهای سرامیکی [دوره 17، جلد 15، 1376، صفحه 31-49]
 • روشن فرزاد، پژمان طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 38-45]
 • روشن فرزاد، پژمان استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 27-35]
 • روشن فرزاد، پژمان تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 1-8]
 • روشن فرزاد، پژمان طراحی و ساخت نوع جدیدی از نگهدارنده‌ برای هدفهای جامد در شتابدهنده‌های سیکلوترون IBA-Cyclone 30 [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 49-54]
 • روشن فرزاد، پژمان تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 9-16]
 • رئیسی، سامیه بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 64-71]
 • رئیس علی، غلامرضا بررسی تجربی اثر گران‌روی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حباب‌ها در آشکارساز قطره‌ی فوق گرم (ساخته شده از) پلی‌آکریل‌آمید، در میدان نوترونی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 25-36]
 • رئیس علی، غلامرضا مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]
 • رئیس علی، غلامرضا شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 37-47]
 • رئیس علی، غلامرضا محاسبات نوترونیک وابسته به زمان و مکان با استفاده از کد مونت‌کارلوی TDMC [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 12-19]
 • رئیس علی، غلامرضا بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • رئیس علی، غلامرضا تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 19-24]
 • رئیس علی، غلامرضا بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 7-12]
 • رئیس علی، غلامرضا تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 29-36]
 • رئیس علی، غلامرضا همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 1-7]
 • رئیس علی، غلامرضا شبیه‌سازی ترابرد وابسته به زمان نوترون در رآکتورهای شکافت با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 28، جلد 39، 1386، صفحه 1-8]
 • رئیس علی، غلامرضا تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئوف، جهانبخش مطالعه اثر پرتو فرابنفش بر قارچهای آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 58-63]

ز

 • زارع، زیبا بررسی اثر پرتوگاما بر قارچ آسپرژیلوس فلاووس در پسته ایران [دوره 7، جلد 6، 1366، صفحه 15-22]
 • زارع، صمد اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 25-30]
 • زارع، محمدرضا استفاده از مدل سوآن در پیش‌گویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آب‌های سطحی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 51-63]
 • زارعی، سارا بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 22-31]
 • زارعان، امین بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 95-104]
 • زارعیان، زهرا ایجاد ضریب شکست منفی و کوک پذیر در بلورهای فوتونی دو بعدی ساخته شده از حفره های پر شده با بلور مایع در زمینه سیلیکون [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی بیناباج، محمد بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 76-88]
 • زارع شحنه، ابوالقاسم اثرلایه ای شدن حرارتی بر آهنگ انتقال جرم سیال در کانال عمودی گرم [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 45-50]
 • زارع فارسانی، بهاره ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، جلد 82، 1396، صفحه 67-74]
 • زاهدی، فرانک بررسی محلول کومارین برای دزیمتری پرتوهای یونساز [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 31-35]
 • زاهدی امیری، قوام الدی ارزیابی اولیه‌ی امکان استفاده از رادیونوکلید سرب-210 اضافی در برآورد توزیع مجدد خاک در اراضی دیم منطقه‌ی کوهین [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 53-63]
 • زاهدی فر، مصطفی ساخت و بررسی خصوصیت‌های ترمولومینسانی نانوذرات Dy,Tm:2CaF [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 1-7]
 • زاهدی فر، مصطفی بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، جلد87، 1398، صفحه 10-15]
 • زاهدی فر، مصطفی تعیین پارامترهای فروکشی‌دمایی در دزیمتر گرمالیانی CaF2:Mn(TLD-400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهدی‌فر، مصطفی تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 8-14]
 • زبردست، مزدک اصلاح نواحی پایداری در دام یونی کشیده‌ی پائول در حضور نیروی میراکننده [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 12-17]
 • زحمتکش، محمدحسن بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 1-9]
 • زحمتکش، محمدحسن ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 23-29]
 • زحمت کش، محمدحسن بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 70-76]
 • زرساو، پروین بررسی میزان آسیب پذیری کروموزومی افراد پرتوکار در مقابل پرتوگیری بالاتر از حد مجاز در محیط فاقد موجود زنده با روش تراکم زودرس کروموزومهای سلولهای تک هسته ای خون [دوره 17، جلد 13، 1376، صفحه 1-6]
 • زرساو، پروین برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 22-35]
 • زیرک، علیرضا بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرنوشه فراهانی، عارف‌الدین توسعه‌ی مدل معتبر MELCOR نیروگاه هسته‌ای IR-360 با استفاده از نرم‌افزار SNAP [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 42-55]
 • زعفرانی، محمدصادق مطالعه وابستگی خطوط طیفی لیزر اتمی فلوئور به فشار گاز وتحلیل سازوکار دمش لیزر در فشارهای مختلف [دوره 17، جلد 13، 1376، صفحه 7-20]
 • زعفرانی، هاشم قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، 1396، صفحه 83-98]
 • زمانیان، حسن معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 79-102]
 • زمانی زینلی، حسین اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 94-100]
 • زنجانی پور، اصغرمحمد تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 34-41]
 • زند، منصور لیزر بخار طلای کم توان [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 35-40]
 • زند، منصور طراحی و ساخت لیزرCuCl-Ne و بهینه‌سازی توان ویژه [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 21-26]
 • زند، منصور استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 13-17]
 • زندی، حسن ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 81-87]
 • زندی، حسن تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 9-17]
 • زنگیان، مهدی حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 45-52]
 • زنگنه، هادی مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینلی، بابک بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 35-38]
 • زینلی، بابک جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • زینلی‌نژاد، خلیل ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 100-108]
 • زه‌تابان، مهدی اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 26-32]
 • زواری، مسعود ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 43-48]
 • زواریان، علی اصغر روش‌های مقیاس‌بندی فشارسنج‌های خلأ و کاربرد آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 72-77]

ژ

 • ژاله، بابک تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 91-97]
 • ژاله، بابک تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 40-46]

س

 • ساحلی، فرشته آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساحلی، نزهت پیدای برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 22-35]
 • ساداتی، سیدمصطفی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 51-58]
 • سادات اشکور، سید مجتبی شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]
 • سادات حسینی، سعیده غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 53-57]
 • سادات کیایی، سیدمحمود ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 1-8]
 • سادات کیایی، سید محمود اصلاح نواحی پایداری در دام یونی کشیده‌ی پائول در حضور نیروی میراکننده [دوره 37، جلد 78، 1395، صفحه 12-17]
 • سادات کیایی، سید محمود اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • سادات نوری، سیداحمد تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 93-104]
 • سیاری، رسول اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • سیاری، رسول ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، 1393، صفحه 68-75]
 • سیاری، رسول بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 54-58]
 • سیاری، رسول جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 25-36]
 • ساسانپور، محمدتقان تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، جلد 81، 1396، صفحه 24-33]
 • ساسانپور، محمدتقان رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 130-140]
 • ساطانمرادی، فریدون طرح وساخت لیزر گازکربنیک (CO2) پرقدرت با پرتوی مداوم [دوره 5، جلد 5، 1364، صفحه 19-26]
 • سالارتاش، رامین ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 43-48]
 • سالاری راد، مهدی جداسازی یون‌های آهن (III) از محلول فروشویی اسیدی سنگ‌های متاسوماتیت ساغند با استفاده از رزین‌های‌ آنیونی [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 28-32]
 • سالک، نفیسه تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 1-8]
 • سام، عباس تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم [دوره 33، جلد 61، 1391، صفحه 10-17]
 • سام، عباس فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 59-67]
 • سام، عباس کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 37-43]
 • سام، عباس پر عیارسازی اورانیم، توریم، عناصر نادر خاکی (REE) و آهن به روش الکتروفورز در نابهنجاری 5 ساغند [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 17-24]
 • سامانی، بهرام فراوری‌ اورانیوم‌ و مس‌ کانسنگ‌ دچان‌ به‌ روشهای‌ فروشویی‌ ستونی‌ و بطری ‌چرخان‌ [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 39-47]
 • سامانی، بهرام پر عیارسازی اورانیم، توریم، عناصر نادر خاکی (REE) و آهن به روش الکتروفورز در نابهنجاری 5 ساغند [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 17-24]
 • سامانی، بهرام فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی [دوره 20، جلد 21، 1379، صفحه 42-52]
 • سامانی، بهرام فلزیابی عناصر نادر خاکی در پرکامبرین ایران مرکزی (بخش دوم) [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 15-31]
 • سامانی، بهرام فلزیابی پرکامبرین در ایران مرکزی (بخش اول) [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 1-16]
 • سبزی، حسین بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، 1382، صفحه 17-22]
 • سبزیان، محمد بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 43-50]
 • سپانلو، کامران تحلیل نوترونی نانوسیال‌ها به عنوان خنک‌کننده در یک بسته سوخت رآکتور آب سبک با بازده بالا (HPLWR) [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 1-8]
 • سپانلو، کامران به کارگیری مفهوم تحمل خطا در طراحی اتاق کنترل نیروگاههای هسته ای [دوره 17، جلد 13، 1376، صفحه 21-26]
 • ستاری، علی تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • ستاری، علی مقایسه دز-کالیبراتورهای مراکز پزشکی هسته‌ای از طریق اندازه‌گیری فعالیت رادیوداروی تالیوم-201 [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 49-52]
 • ستاری، علی فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123 [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 13-17]
 • ستاری، علی تهیّه کیت [I131] متا یُدو بنزیل گوانیدین (MIBG- I131) [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 25-30]
 • ستاری، محمد امیر بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستایشی، سعید تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 43-49]
 • ستایشی، سعید زمین لرزه وپیش در آمدهای آن [دوره 20، جلد 22، 1379، صفحه 1-16]
 • ستایشی، سعید کاربرد شبکه های عصبی در بهینه سازی چینش بسته های سوخت راکتورهای هسته ای PWR [دوره 21، جلد 24، 1380، صفحه 7-15]
 • سجادی، سوده سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، سوده السادات ساخت نانوکامپوزیت گرافن اصلاح شده‌ی روی- اکسید و کاربرد آن برای حذف فلزهای سنگین از محلول‌های آبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 84-91]
 • سحری، محمدعلی اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 65-75]
 • سحری، محمد علی بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 16-25]
 • سحری، محمد علی ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، جلد 79، 1396، صفحه 30-44]
 • سیحون، مرضیه اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 75-82]
 • سیحون، مرضیه بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 16-25]
 • سیحون، مرضیه بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 60-64]
 • سیحون، مرضیه بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 27-34]
 • سیحون، مرضیه بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، 1387، صفحه 13-19]
 • سیدی، مسعود اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 1-7]
 • سیدی، هوشیار غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 77-81]
 • سیدی، هوشیار جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • سدادی، فریبا ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 34-40]
 • سدادی، فریبا تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • سیدباقری، عطیه سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، جلد 57، 1390، صفحه 36-45]
 • سدرپوشان، علیرضا روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 25-29]
 • سرابی، مونا بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 60-64]
 • سرآبادانی، پروین غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 77-81]
 • سرآبادانی، پروین بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 35-38]
 • سرآبادانی، پروین جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • سرشوق، سمیرا بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 80-86]
 • سر کاری، سپیده مطالعه انتخاب ماسک‌ها برای استفاده در صنایع هسته‌ای [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 26-30]
 • سعادتی نیاری، مقصود تأثیر زمان همدوسی تپ‌های لیزری پرتو ایکس بر انتقال جمعیت حالت‌های هسته‌ای در Tc97 با روش گذار بی‌دررو [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 31-38]
 • سیلاخوری، کاوه بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13 [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 38-45]
 • سیلاخوری، کاوه تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 9-14]
 • سیلاخوری، کاوه تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی [دوره 40، جلد88، 1398، صفحه 44-50]
 • سیلاخوری، کاوه افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 70-78]
 • سلطانی، بهزاد برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، جلد 83، 1397، صفحه 46-61]
 • سلطانی، ماهرخ ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 43-48]
 • سلطانی، ماهرخ تعیین ثابت پایداری سریم وعناصر ترانس اورانیم با اسیدهای پلی کربوکسیلیک [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 1-23]
 • سلطانی، مهدی ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 72-79]
 • سلطانیان، امین بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 21-26]
 • سلطان لو، حسن ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 119-127]
 • سلطانمرادی، فریدون تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 9-14]
 • سلطانمرادی، فریدون لیزر کوچک تپی CO2 نوع TEA با پیش یونش کرونا [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 57-65]
 • سلطانمرادی، فریدون ساخت لیزر کوچک ضربانی با منبع پیش یونش جرقه ای [دوره 8، جلد 7، 1367، صفحه 60-69]
 • سلطانمرادی، فریدون مقایسه مشخصات یک لیزر گاز کربنیک با نتایج بدست آمده از مدل تئوری پنج درجه حرارتی [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 36-64]
 • سلطان مرادی، فریدون آزمایشهای در زمینه برش وسوراخکاری با لیزر ومقایسه آن با تئوری [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 25-50]
 • سلطانمردای، فریدون طراحی و ساخت لیزرCuCl-Ne و بهینه‌سازی توان ویژه [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 21-26]
 • سلیمی، بهرام استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، جلد 86، 1397، صفحه 51-63]
 • سلیمی، بهرام بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 23-32]
 • سلیمی، بهرام کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 27-33]
 • سلیمی، بهرام روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 55-59]
 • سلیمی، بهرام تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 40-43]
 • سلیمی، بهرام بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 1-9]
 • سلیمی، بهرام تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 7-11]
 • سلیمانی، مسعود اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 38-47]
 • سلیمانیان، عبدالرضا بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • سلیمانیان، عبدالرضا سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی [دوره 25، جلد 34، 1384، صفحه 53-56]
 • سلیمانیان، عبدالرضا تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 1-8]
 • سلیمانیان، عبدالرضا تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 7-16]
 • سلیمانیان، عبدالرضا دزیمتری باریکه های فوتون و الکترون درپرتودرمانی بر اساس استانداردهای دز جذبی آب [دوره 21، جلد 23، 1380، صفحه 1-16]
 • سلیمانیان، عبدالرضا طراحی، ساخت و بررسی ویژگیهای (اتاقکهای یونش صفحه موازی) برای دزیمتری باریکه های الکترون مورد استفاده در پرتودرمانی [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 1-14]
 • سلیمانیان، عبدالرضا ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 15-26]
 • سلیمانیان، عبدالرضا بررسی ویژگیهای دزیمتر پاسیو نفوذی گاز رادن سازمان انرژی اتمی ایران جهت تعیین پرتوگیری مردم در خانه های مسکونی [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 1-18]
 • سلیمانی نیا، معصومه تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیم چی، عبدالرضا تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 29-36]
 • سیم‌چی، عبدالرضا بررسی رشد و انعقاد نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در فرایند تولید از طریق سنتز شیمیایی از فاز بخار [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 20-29]
 • سمسارها، فرید مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]
 • سیمین فر، امیررضا طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری [دوره 29، جلد 44، 1387، صفحه 45-50]
 • سینا، صدیقه اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، 1391، صفحه 26-32]
 • سنگ، مجتبی کاربرد آلیاژ آلومینیومی 1050 و 1100 ساخت ایران در تکنولوزی هسته ای [دوره 3، جلد3، 1362، صفحه 1-24]
 • سهرابی، عاطفه تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 49-53]
 • سهرابی، مهدی بررسی اثر پرتوهای یونساز برسیستم ایمنی مایعی بدن در پرتونگاران صنعتی [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 19-27]
 • سهرابی، مهدی ابداع روشهای نوین (دای ست) برای رنگ کردن ردپای ذرات باردار خورش الکتروشیمی شده در آشکارسازهای پلی مری برای دزیمتری پرتوها وبررسی های ساختاری ردپاها [دوره 13، جلد 12 و 11، 1372، صفحه 1-26]
 • سهرابی، مهدی گزارش کنفرانس بین المللی پرتوزایی طبیعی بالا [دوره 11، جلد 10، 1370، صفحه 101-110]
 • سهرابی، مهدی بررسی ویژگیهای دزیمتر پاسیو نفوذی گاز رادن سازمان انرژی اتمی ایران جهت تعیین پرتوگیری مردم در خانه های مسکونی [دوره 9، جلد 9، 1368، صفحه 1-18]
 • سهرابی، مهدی معرفی یک سیستم جدید چند سلولی خورش الکتروشیمی جهت بررسی وتعیین سریع منحنی مشخصه دزیمترهای دی الکتریک پلیمری نوترون وذرات باردار [دوره 7، جلد 6، 1366، صفحه 4-14]
 • سهرابی، مهدی بررسی اثر گرما درمانی آشکارساز LR-115 بر روی ثبت ردپای زمینه و ذرات آلفا [دوره 7، جلد 6، 1366، صفحه 39-48]
 • سهرابی، مهدی دزیمتری فردی آلبدو نوترون جدیدی بنام نوتر ایران [دوره 1، جلد 1، 1360، صفحه 57-77]
 • سهرابپور، مصطفی تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 31-36]
 • سهرابپور، مصطفی برآورد دزموثرژنتیکی ناشی از آزمایشهای رادیولوژی تشخیصی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، جلد4، 1363، صفحه 22-35]
 • سوری، علی اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]

ش

 • شاخوصی، حامد تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 8-14]
 • شادانپور، نامی نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، 1387، صفحه 10-17]
 • شادانپور، نامی طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، 1386، صفحه 38-45]
 • شادانپور، نامی تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 27-33]
 • شادان پور، نامی انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 33-38]
 • شادمان، محمد مهدی کاربرد اپن فوم برای شبیه سازی عددی تأثیر محرک گرمایی بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی در حالت جریان برگشتی کامل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادمان، محمد مهدی شبیه سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم افزار اپن فوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شارع محمدی، هادی مدل سازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 1-16]
 • شایسته، محسن محاسبه‌ی غنای بحرانی رآکتور کروی مدل ZPR-III با استفاده از رهیافت نمای لیاپانوف [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 31-39]
 • شایسته، محسن محاسبات نوترونیک وابسته به زمان و مکان با استفاده از کد مونت‌کارلوی TDMC [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 12-19]
 • شایسته، محسن شبیه‌سازی ترابرد وابسته به زمان نوترون در رآکتورهای شکافت با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 28، جلد 39، 1386، صفحه 1-8]
 • شاکر، حامد طراحی خوشه‌ساز شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون از نوع موج‌رونده [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 1-9]
 • شاکری، فاطمه اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • شامی قورچلو، ابوالفضل مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 90-98]
 • شاه حسینی، الهام بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 62-65]
 • شاه حسینی، غلامرضا کاربرد پرتوگاما در رفع آلودگی قارچی دان طیور و تاثیر آن بر تغییر عیار ایمنی حاصل از واکسیناسیون جوجه های SPF [دوره 18، جلد 17، 1377، صفحه 22-30]
 • شاه محمدی، حمیدرضا مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 13-18]
 • شاهمیر برزکی، حسین اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 41-48]
 • شاهور، ارژنگ ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 77-82]
 • شاهور، ارژنگ شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 37-47]
 • شاهور، ارژنگ بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 57-61]
 • شاهور، ارژنگ بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 36-43]
 • شاهور، ارژنگ بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، 1385، صفحه 7-12]
 • شاهور، ارژنگ تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 7-16]
 • شاهور، ارژنگ ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL) [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 15-26]
 • شاهور، ارژنگ بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، جلد 90، 1398، صفحه 57-61]
 • شاهوردی، فرشته بررسی دمای الکترونی و چگالی پلاسمای لیزری به وسیله‌ی ردیاب لانگمویر تا فاصله‌ی از مرتبه‌ی سانتی‌متر از هدف [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 86-90]
 • شیبانی، شهاب ساخت کپسول مینیاتوری تیتانیمی برای چشمه‌های براکی تراپی به روش جوشکاری قوسی تنگستن در محیط گازی بی‌اثر (تی‌آی‌جی TIG) [دوره 33، جلد 62، 1391، صفحه 66-71]
 • شیبانی، شهاب تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 58-62]
 • شیبانی، شهاب دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 10-16]
 • شجاع، عباس بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 49-55]
 • شجاع الساداتی، سید عباس سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ، نسرین پرتو پیوندزنی جاذب برای بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلول‌های آبی: کیتوزان/ پلی‌وینیل الکل پرتو پیوند زده شده با اکریلیک اسید [دوره 35، جلد 68، 1393، صفحه 40-45]
 • شیخ، نسرین تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 91-97]
 • شیخ، نسرین تهیه‌ی فیلم‌های جاذب پلی‌وینیل الکل: مقایسه‌ی فیلم‌های شبکه‌ای شده‌ی شیمیایی و پرتوی [دوره 30، جلد 50، 1388، صفحه 14-20]
 • شیخ، نسرین اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 23-27]
 • شیخ‌الاسلام، فرید محاسبه‌ی شدت میدان الکتریکی در انتهای مسیر باردار در آشکارساز ردپای هسته‌ای حالت جامد به کمک حل عددی معادله‌ی لاپلاس [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 10-18]
 • شیخ ربیعی، سمانه بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 19-31]
 • شیخ نصیری، سارا بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، 1392، صفحه 60-64]
 • شیرازی، بهروز مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، 1384، صفحه 51-54]
 • شیرازی، بهروز تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 9-15]
 • شیرانی، احمد تعیین توزیع شار نوترون در طول کانال خشک رآکتور MNSR و تعیین طیف انرژی نوترون در این رآکتور [دوره 32، جلد 55، 1390، صفحه 49-53]
 • شیرانی، امیرسعید ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 18-28]
 • شیرانی، امیر سعید بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیرانی، بابک بررسی تجربی مشخصه‌های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1 [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 1-8]
 • شیرانی بیدآبادی، بابک طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • شربتداران، معصومه غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، 1392، صفحه 77-81]
 • شربتداران، معصومه جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، 1382، صفحه 15-17]
 • شیرزاد، مهدیه مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 13-18]
 • شیرزادیان، علی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، 1383، صفحه 1-7]
 • شریعتی دهاقان، طاهره جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO [دوره 33، جلد 60، 1391، صفحه 15-21]
 • شریعتی‌دهاقان، طاهره استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، جلد 65، 1392، صفحه 23-26]
 • شرفی، علیرضا ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 1-8]
 • شریفی، مهدی مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 37-44]
 • شریف زاده، محسن طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 29-40]
 • شریف زاده، منیره تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 24، جلد30، 1382، صفحه 31-36]
 • شریف زاده، منیره ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، جلد 26، 1381، صفحه 32-36]
 • شرقی ایدو، امین جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند [دوره 30، جلد 47، 1388، صفحه 1-6]
 • شیری یکتا، زهرا تأثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهبود میزان حذف یون توریم از محلول آبی [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 42-51]
 • شیرمردی، سیدپژمان تضعیف گامای پرانرژی ثانویه ی میدان نوترونی با بهره گیری از یک حفاظ کامپوزیتی تقویت شده ی بدون سرب [دوره 37، جلد 75، 1395، صفحه 23-29]
 • شیرمردی، سید پژمان مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • شیرینی، رامین اندازه گیری عناصر موجود در رسوبهای رزاینده رود با استفاده از تجزیه به روش فعال سازی نوترونی (NAA) [دوره 19، جلد 20، 1378، صفحه 41-48]
 • شیرینی، رامین استفاده از نوترونهای فراحرارتی در تجزیه یبه روش فعال سازی نوترونی [دوره 19، جلد 19، 1378، صفحه 39-44]
 • شیروانی، غلامحسین سنتز اسید آمینه لوسین نشاندار با تریتیوم [ 3H] [دوره 25، جلد 33، 1384، صفحه 9-14]
 • شیروانی، غلامحسین سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [ [دوره 24، جلد 32، 1383، صفحه 29-33]
 • شیروانی، غلامحسین ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14 [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 111-118]
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 1-8]
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، 1392، صفحه 48-55]
 • شیروانی آرانی، سیمیندخت ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، 1388، صفحه 13-16]
 • شیروانی آرانی، سیمین دخت امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • شیروانی آرانی، سیمین دخت ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، 1395، صفحه 8-15]
 • شعبانی، غلامعلی سنتز بی‌فسفونات HEDP بعنوان رادیوداروی تشخیصی استخوانی- [دوره 28، جلد 41، 1386، صفحه 9-14]
 • شعبانی، غلامعلی سنتز وفرمول بندی کیت رادیوداروی قلبی 99-Tc-MIBI [دوره 18، جلد 16، 1377، صفحه 51-63]
 • شفایی، سیدکمال‌الدین تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 44-48]
 • شفایی، سید کمال الدین غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، 1385، صفحه 17-21]
 • شفایی، عباس ارزیابی باریکه‌های الکترونی MeV6 و MeV8 حاصل از شتابدهنده خطی نپتون 10PC با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 11-18]
 • شفایی، کمال الدین ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 34-40]
 • شفایی، محمدعلی بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 57-61]
 • شفاعی، سید رضا اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفائی، محمدعلی ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 77-82]
 • شفیعی، رضا جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 25-36]
 • شفیعی، سپیده اثر سد پتانسیل بر توان ایستانندگی کانال های محوری بلور سیلیکون برای پروتون [دوره 35، جلد 70، 1393، صفحه 9-18]
 • شفیعی، عباس سنتز کامل ماده N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات برای نشاندار سازی پروتئین ها به منظور تشخیص سرطان [دوره 19، جلد 18، 1378، صفحه 1-8]
 • شفیعی، محمد تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، 1389، صفحه 10-19]
 • شفیعی، محمد ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، 1385، صفحه 7-12]
 • شفیعا، محمدعلی یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، جلد 85، 1397، صفحه 28-43]
 • شفیعی آفارانی، مهدی تهیه پودر Li2TiO3 به روش سنتز احتراقی برای استفاده به عنوان زایشگر تریتیوم در راکتور گداخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیع خانی، عزیزاله بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، جلد 84، 1397، صفحه 32-41]
 • شکاری، لیلا ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، 1389، صفحه 77-82]
 • شکاری، لیلا بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، 1388، صفحه 57-61]
 • شکیبا، هوشنگ روش جدید تهیّه کاتالیزور اسیدی ناهمگن سولفوبنزیل سیلیکا [دوره 23، جلد 29، 1382، صفحه 25-29]
 • شکری، خلیل محاسبه‌ی تغییرات ضریب انتقال حرارت گپ در مجتمع‌های مختلف سوخت رآکتورهای نوع VVER-1000 [دوره 32، جلد 56، 1390، صفحه 41-49]
 • شکری، علی اصغر ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکری، علی اصغر طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون [دوره 40، جلد 89، 1398، صفحه 141-151]
 • شکور، حمیدرضا حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده [دوره 35، جلد 67، 1393، صفحه 78-83]
 • شکوری، اکبر کانی‌زایی‌ رادیوآکتیو در منطقه‌ چاه‌گز و تفسیر زمین‌شناسی‌ آن‌ [دوره 22، جلد 25، 1381، صفحه 29-38]
 • شکوهی، فرح گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، جلد 58، 1390، صفحه 43-47]
 • شکوهی، فرح شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، 1387، صفحه 1-6]
 • شکوهی، فرح آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، 1386، صفحه 1-10]
 • شمسایی، مجتبی جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، 1389، صفحه 19-24]
 • شمسایی زفرقندی، مجتبی تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، 1395، صفحه 1-8]
 • شمسایی زفرقندی، مجتبی تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، 1389، صفحه 40-43]