نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، مجید اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • آفریده، حسین مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • آفریده، حسین امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]

ا

 • ابراهیمی، محمدعلی بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]
 • احمدی، مهرداد بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • اسدی، سجاد اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • اسدی اسدآباد، محسن ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 24-32]
 • اسکندری نسب، محمود ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 51-62]
 • اسلام، اسماعیل اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • اسلامی، محمد طراحی هدف و امکان‌سنجی تولید I123 از طریق واکنش I123 (Xe (p, x124 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 89-95]
 • اطاعتی، غلامرضا طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • اطهری علاف، میترا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • افضل، پیمان جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • ایمانی، سهراب بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • امراله ابهری، احمد حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • اهری مصطفوی، حسین بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]

ب

 • بادبرین، علی تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • باقری، رضا مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • باقری، رضا امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • بختیاری رمضانی، مهدیه جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 67-75]
 • بهرامی سامانی، علی امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • بهینا، سهراب بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 137-147]

ت

 • تقی زاده، مجید بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 91-98]

ج

 • جلیلیان، امیررضا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
 • جوهری دها، فریبا تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]

ح

 • حسنی رخ، اشکان تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]

خ

 • خاکزاد، احمد جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • خاکشورنیا، صمد تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • خدابخش، رسول بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 137-147]
 • خلج معصومی، معصومه جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • خلفی، حسین مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]
 • خلفی، حسین تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]

د

 • دارابی، کاوه حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • داوری، امین شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]

ر

 • ریاضی، زعفر شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 63-69]
 • رحیمی، محمد تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • رضایی، حسن سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 83-90]
 • رضایی پیش رباط، صالح بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی کالاهای هسته‌ای [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 127-136]
 • رئیس علی، غلامرضا مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]

ز

 • زارعی بیناباج، محمد بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 76-88]

س

 • سادات اشکور، سید مجتبی شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]
 • سپانلو، کامران تحلیل نوترونی نانوسیال‌ها به عنوان خنک‌کننده در یک بسته سوخت رآکتور آب سبک با بازده بالا (HPLWR) [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 1-8]
 • ستاری، علی تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • سیحون، مرضیه اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 75-82]
 • سمسارها، فرید مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]

ش

 • شیرانی بیدآبادی، بابک طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • شیرمردی، سید پژمان مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • شیروانی آرانی، سیمین دخت امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]
 • شهبازی، سمیرا بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]

ص

 • صادقی، بهنام جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • صیدی، مسعود بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 137-147]

ط

 • طغیانی مورنانی، مریم ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 24-32]

ظ

 • ظریفی، احسان تحلیل نوترونی نانوسیال‌ها به عنوان خنک‌کننده در یک بسته سوخت رآکتور آب سبک با بازده بالا (HPLWR) [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 1-8]

ع

 • عابدی، ابراهیم شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]
 • عباسی، رقیه اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 75-82]
 • عباسی دوانی، فریدون طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • عباسی زاده، سعید بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 1-14]
 • عبدی، زهره تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • عجبشیری، مهرداد سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 83-90]
 • عزتی، ارسلان تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • عسکری، حامد بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]
 • علمدار میلانی، سعید حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • علمدار میلانی، سعید ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 51-62]
 • علی نژاد، ناصر جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 67-75]

ف

 • فضلی، شهرزاد تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]

ق

 • قاسمی، بهجت طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • قدوسی نژاد، داود بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 91-98]
 • قربانپور، علی اصغر بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 37-50]
 • قنادی مراغه، محمد مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 15-23]
 • قنادی مراغه، محمد امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 30-36]

ک

 • کیارشی، امیرحسین بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 91-98]
 • کاظمی نژاد، حسین تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • کاکاوند، طیب طراحی هدف و امکان‌سنجی تولید I123 از طریق واکنش I123 (Xe (p, x124 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 89-95]
 • کاکاوند، طیب تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • کشتکار، علیرضا بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 1-14]
 • کیوانی، مهدی تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]

گ

 • گلیایی، بهرام مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 51-59]

ل

 • لشکری، احمد تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 19-29]
 • لطفی، محمد جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]

م

 • متاجی کجوری، نعیم الدین بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 76-88]
 • متاجی کجوری، نعیم الدین تحلیل نوترونی نانوسیال‌ها به عنوان خنک‌کننده در یک بسته سوخت رآکتور آب سبک با بازده بالا (HPLWR) [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 1-8]
 • محرمی پور، سعید بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • محمدسلیم، ستاره بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 105-112]
 • محمودی، جعفر جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 67-75]
 • مرادی، رضا بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 96-104]
 • مراغه میانجی، بهزاد حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 33-43]
 • میرزایی، محمد طراحی هدف و امکان‌سنجی تولید I123 از طریق واکنش I123 (Xe (p, x124 [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 89-95]
 • میرزایی، محمد تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 99-107]
 • مرشدیان، نادر اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • میروکیلی، سید محمد شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 9-18]
 • معمار کوچه باغ، ایوب جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 113-126]
 • ملکوتی، محمد جعفر اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 75-82]
 • منصوری، فریبا اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 70-74]
 • مینوچهر، عبدالحمید بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 76-88]
 • موسویان، سیدمحمدعلی بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 1-14]
 • موسویان، سید محمدعلی بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 37-50]
 • موفق پور، احمد بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 37-50]

ن

 • نجفی، سعیده شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 63-69]
 • نظری، عزت سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 83-90]
 • نیکبخت، محسن طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 44-50]
 • نیک زاد، لیدا شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 63-69]
 • نوزاد، احمد ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 24-32]
 • نوزاد گلی کند، احمد سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 83-90]

و

 • وطنی، مازیار بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، 1394، صفحه 91-98]

ی

 • یوسف نیا، حسن تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، 1394، صفحه 60-66]
login