دوره و شماره: دوره 25، جلد 34 - شماره پیاپی 2، تابستان 1384، صفحه 1-53 
1. جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون

صفحه 1-6

رامین یاوری؛ علیرضا خانچی؛ حمید رفیعی؛ محمد قنادی مراغه؛ میرعلی فرجزاده


4. کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی

صفحه 25-31

شکوفه احمدی؛ فرناز فرنیاشلمانی؛ محمدهادی ملکی؛ رسول وطن دوست؛ مجید قاضیان؛ لیدا نیکزاد


6. استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری

صفحه 39-45

ناصر هنرجو؛ شهلا محمودی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسین غفوریان؛ عباس علیمحمدی


8. سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی

صفحه 53-56

عبدالرضا سلیمانیان؛ آنیتا عالیپور؛ مصطفی غفوری