دوره و شماره: دوره 25، جلد 33 - شماره پیاپی 1، بهار 1384، صفحه 1-49 
1. تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET

صفحه 1-8

امیررضا جلیلیان؛ پژمان روشن فرزاد؛ مهشید ثابت؛ محسن کمالی دهقان؛ محمد میرزایی؛ امیرعباس رجامند


2. سنتز اسید آمینه لوسین نشاندار با تریتیوم [ 3H]

صفحه 9-14

حجت اله مطلوبی؛ غلامحسین شیروانی؛ نادر صائمیان


4. طراحی و ساخت لیزرCuCl-Ne و بهینه‌سازی توان ویژه

صفحه 21-26

راحله محمدپور؛ مریم توکلی؛ رسول صدیقی؛ فریدون سلطانمردای؛ منصور زند


5. برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن

صفحه 27-34

بتول صفایی؛ مرتضی خلجی اسدی؛ حبیب تقی زاده؛ افسانه جیلاوی؛ گیتی طالقانی؛ ماندانا دانش


7. ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران

صفحه 43-48

مسعود زواری؛ ماهرخ سلطانی؛ رامین سالارتاش؛ حمید کاشانی


8. Screening of Marine Algae of Oman Gulf for Biosorption of Cobalt

صفحه 49-53

S.T Dalir؛ H Ghafourian؛ H Ghods؛ Y Asef؛ M.H Sahafipour؛ B.M Gharanjik؛ R Jalali-Rad