دوره و شماره: دوره 40، جلد88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-127 
3. محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-31

محمدامین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سیدمحمد میروکیلی


4. طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات

صفحه 32-43

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی دوم؛ داود ایرجی؛ محمدامیرحمزه تفرشی؛ حسین صادقی


5. تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی

صفحه 44-50

سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پور حسن نژاد؛ داود احدپور؛ کاوه سیلاخوری


11. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

صفحه 100-107

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


14. تک‌مدسازی لیزر CO2 تپی با فشار 3atm به روش دورگه

صفحه 32-43

کاوه سیلاخوری؛ سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پورحسن نژاد؛ داود احدپور؛ محمدرضا صدر قاینی؛ زهره رجبی