دوره و شماره: دوره 39، جلد 84 - شماره پیاپی 2، تابستان 1397، صفحه 1-99 
3. بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار

صفحه 19-31

سمانه شیخ‌ربیعی؛ بهروز رکرک؛ عفت یاحقی؛ بهنام آرضابک


4. بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور

صفحه 32-41

حسین حسن‌بوذری؛ لاله فرهنگ‌متین؛ رسول ملک‌فر؛ عزیزاله شفیع‌خانی


5. اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت

صفحه 42-48

سعید بهروزی‌نیا؛ کامران خراسانی؛ اردوان کوهی؛ محمود فتحعلیان


9. مشخصه‌یابی مولد 68Ge/68Ga و کنترل کیفی محصول شویش آن

صفحه 81-89

سمانه ذوالقدری؛ سعید کاکایی؛ حسن یوسف‌نیا؛ علی بهرامی‌سامانی


10. اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای UO2

صفحه 90-99

رفیع‌علی رحیمی؛ مژگان ایروانی؛ محمد محمدی‌فر