دوره و شماره: دوره 32، جلد 57 - شماره پیاپی 3، پاییز 1390، صفحه 1-57 
6. طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF)

صفحه 46-50

وحید دامیده؛ اصغر صدیق‌زاده؛ نیره عبداللهی؛ اردوان کوهی؛ علی حیدرنیا؛ علی‌رضا اصل زعیم؛ علی باقری؛ سعید خادم‌زاده؛ فاطمه کاظمی‌زاده؛ حمید مهدی‌پور؛ مرتضی صداقت؛ محمود ترابی؛ مجتبی کبیر


7. ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150

صفحه 51-58

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ سیدمصطفی ساداتی؛ حسین قدس