دوره و شماره: دوره 32، جلد 55 - شماره پیاپی 1، بهار 1390، صفحه 1-58 
1. تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ

صفحه 1-7

مجید آقایی؛ سیدجابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ جواد کریمی‌ثابت؛ محمد اتوکش


2. تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی

صفحه 8-15

علی نوروزی؛ پیمان ماکاراچی؛ احمد ذوالفقاری؛ عبدالحمید مینوچهر؛ احمد حقیقت‌طلب


4. نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن

صفحه 23-29

سیده فاطمه میرشجاعی؛ مصطفی عرفانی (گندم‌کار)؛ محمدحسین طالبی؛ محمد مزیدی


8. بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون

صفحه 54-58

نصرت محمدنژاد؛ حمید رشیدی‌نسب؛ رسول سیاری؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده