دوره و شماره: دوره 31، جلد 51 - شماره پیاپی 1، بهار 1389، صفحه 1-82 
2. تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری

صفحه 9-17

امیررضا جلیلیان؛ حسن زندی؛ مهدی اخلاقی؛ محسن کمالی‌دهقان؛ فاطمه بلوری‌نوین؛ صدیقه مرادخانی؛ عباس مجدآبادی


3. حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید

صفحه 18-27

سیدحمید جزایری؛ مجید حیاتی آشتیانی؛ سیدنظام‌الدین اشرفی‌زاده؛ محمد قنادی‌مراغه؛ احمد نوزاد گلی‌کند


6. خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی

صفحه 42-47

عبدالرضا نیلچی؛ رضا رفیعی؛ علی اکبر بابالو؛ سمیه رسولی‌گرمارودی


8. تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک

صفحه 52-57

سعید باقریفام؛ امیر لکزیان؛ سیدجواد احمدی؛ امیر فتوت؛ محمدفرهاد رحیمی


12. ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن

صفحه 77-82

مهدی غلام‌پور؛ جعفر قیصری؛ غضنفر میرجلیلی؛ محمدعلی شفائی؛ لیلا شکاری؛ علی رضا معینی؛ ارژنگ شاهور