دوره و شماره: دوره 31، جلد 52 - شماره پیاپی 2، تابستان 1389، صفحه 1-86 
5. تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی

صفحه 40-43

روح‌اله عادلی؛ محمد قنادی مراغه؛ مجتبی شمسایی زفرقندی؛ علی بهرامی‌سامانی؛ بهرام سلیمی


6. تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی

صفحه 44-48

فرحناز معتمدی‌سده؛ رضا افشاریان؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ مجید نیکبخت؛ سیدکمال‌الدین شفایی؛ مسعود ایازی؛ هادی فتح‌الهی؛ اکبر محرمی؛ محمد بابایی


9. محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی

صفحه 60-66

مهدی وفابخش؛ عباس رحیمی؛ امیرحسین طاهری‌زاده ساغند؛ حمزه هواسی


10. تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس Ga-Oxine67 برای نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون

صفحه 67-71

امیررضا جلیلیان؛ آریندخت وکیلی؛ سونا نظری؛ فاطمه بلوری نوین؛ سعید رجبی فر