دوره و شماره: دوره 30، جلد 49 - شماره پیاپی 3، پاییز 1388، صفحه 1-72 
2. بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای

صفحه 6-13

داود قدوسی نژاد؛ امیرحسین کیارشی؛ مجتبی آقاجانی دلاور


4. بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه

صفحه 27-34

ابوالفضل دادخواه؛ حسین خلفی؛ رسا رجایی؛ عبدالامیر علامه؛ محمد باقر رضایی؛ مرضیه سیحون


6. تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس

صفحه 43-49

مریم مظاهری تهرانی؛ سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی؛ امین نظری؛ فریدون افلاکی


7. تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد

صفحه 50-56

مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ محمدرضا اردکانی؛ حسین مزدارانی


8. بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما

صفحه 57-61

علی رضا معینی؛ مهدی غلامپور؛ جعفر قیصری؛ غضنفر میرجلیلی؛ محمدعلی شفایی؛ لیلا شکاری؛ ارژنگ شاهور