دوره و شماره: دوره 29، جلد 45 - شماره پیاپی 3، پاییز 1387، صفحه 1-48 
1. شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

صفحه 1-6

داوود آقاعلی گل؛ محمدرضا کتابداری؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی


2. تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن

صفحه 7-11

فرید اصغری زاده؛ بهرام سلیمی؛ محمد قنادی مراغه؛ امید هوچقانی


6. انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103

صفحه 33-38

مهدی صادقی؛ حسین آفریده؛ محمدرضا انصاف؛ نامی شادان پور؛ محسن کیومرثی