نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 1-7]
 • آب آشامیدنی بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 47-54]
 • آب اکسیژنه استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 68-73]
 • آب انار اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 65-75]
 • آب سنگین اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 34-41]
 • آب سنگین مطالعه قاعده‌مندی‌های ترمودینامیکی آب سنگین با استفاده از مدل‌های واندروالس و دیتریسی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 109-114]
 • آبشار بهینه تطبیق یافته R مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبشار تطبیق یافته مدل R مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبشار مربعی بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب غنی شده تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • آبگریز سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 14-18]
 • آب معدنی غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 53-57]
 • آبهای آلوده به مواد رادیوآکتیو امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 1-7]
 • آتشفشان‌زاد معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 79-102]
 • آرایش جداساز مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 1-12]
 • آرایش‌های آتش بررسی محدوده فرمان‌پذیری و زمان وصل در یک کلید گازی سه الکترودی با حالتهای آتش همقطبش و ناهمقطبش [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 33-38]
 • آرسنیک- 75 تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 9-16]
 • آرکی باکتر سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرکی باکتری مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 13-18]
 • آیروسل مطالعه و بررسی ترکیب شیمیایی، کانی‌شناختی، ریخت‌شناختی و تعیین غلظت آیروسل‌های پخشیده در تونل‌های حفاری معدن زیرزمینی اورانیم ساغند [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 77-85]
 • آزاکران بررسی پایداری کمپلکس‌های آزاکران با برخی یون‌های فلزات واسطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون غیرمخرب ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 1-10]
 • آزمون غیر مخرب مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون‌های نوعی نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 44-48]
 • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین‌المللی کالاهای هسته‌ای [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 127-136]
 • آسیاب پودر فرایند تهیه‌ی شیشه‌ی سربی با استفاده از کوره‌ی دوار و آسیاب پودر [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 82-90]
 • آسیب‌های DNA مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 13-18]
 • آسپارتات آمینوترانسفراز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 16-22]
 • آسپارژین مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 18-24]
 • آستانه‌گذاری تطبیقی بهبود کیفی ناحیه‌های نقص‌ در تصاویر پرتونگاری جوش با استفاده از روش موجک مبتنی بر آستانه‌گذاری تطبیقی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 1-9]
 • آسکاریس مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 24-33]
 • آشکارساز 39-CR تعیین توزیع انرژی و زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF با استفاده از لایه‌نشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هسته‌ای 39-CR [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 19-24]
 • آشکارساز پلی‌کربنات بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 9-14]
 • آشکارساز تصویری اندازه‌گیری پارامترهای کنترل کیفی آشکارساز تصویری Gd2O2S:Tb3+ [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 94-100]
 • آشکارساز ردپای هسته‌ای محاسبه‌ی شدت میدان الکتریکی در انتهای مسیر باردار در آشکارساز ردپای هسته‌ای حالت جامد به کمک حل عددی معادله‌ی لاپلاس [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 10-18]
 • آشکارساز ژرمانیوم فراخالص سنجش میزان موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیوم-40، رادیوم-226، توریوم-232 و رادیونوکلئید مصنوعی سزیوم-137 در برنج محصول استان گیلان [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 61-66]
 • آشکارساز سنتیلاسیون مایع تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 24-27]
 • آشکارساز سوسوزن مایع 213NE شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 1-7]
 • آشکارساز قطره‌ی فوق گرم بررسی تجربی اثر گران‌روی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حباب‌ها در آشکارساز قطره‌ی فوق گرم (ساخته شده از) پلی‌آکریل‌آمید، در میدان نوترونی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 25-36]
 • آشکارسازهای آستانه‌ای اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 36-41]
 • آشکارسازهای حساس به محل ورود تابش تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 32-37]
 • آشکارسازهای سوسوزن مقایسه‌ی آشکارسازهای سوسوزن :Ce3LaBr و NaI(Tl) با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی باکد MCNP 4C [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 15-23]
 • آشکارسازهای نیم‌رسانای ژرمانیوم بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 34-39]
 • آشوب کوانتومی تحلیل پایداری ساختار هسته‌ای به عنوان یک سیستم بس- ‌ذره‌ای با استفاده از نظریه‌ی آشوب کوانتومی [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 1-8]
 • آغازگرهای اختصاصی شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 48-51]
 • آفت‌کش‌پریمیفوس‌متیل‌غله‌ انباری‌باقیمانده‌ سطحی‌باقیمانده‌ نفوذ یافته‌ تعیین‌ باقیمانده‌ حشره‌کش‌ پریمیفوس‌ متیل‌ در گندم‌ انباری‌ به‌ روش‌ نشاندار کردن‌ با کربن‌ 14 [دوره 22، جلد 25، سال 1381، صفحه 56-60]
 • آفت‌های انباری استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 98-103]
 • آکنه پوشش گذاری شده بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلاییدن بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 32-41]
 • آلیاژ AZ61 مدل‌بندی خطوط تنش و اثر آن بر میزان جذب تابش –β در Al و آلیاژ AZ61 [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 50-55]
 • آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 93-100]
 • آلیاژسازی مکانیکی ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 24-32]
 • آلامین 336 استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلامین 336 بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلامین 336 بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلامین 336 استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 117-127]
 • آلامین-336 جداسازی اورانیوم از محلول فروشویی آنومالی 6 منطقه خشومی [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 19-26]
 • آلامین- 336 باردار بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 55-67]
 • آلاینده‌ها مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 24-33]
 • آلاینده‌های پرتوزا روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 55-59]
 • آلاینده‌های فرآوری اورانیم شبیه‌سازی مونت‌کارلوی جذب آلاینده‌های خروجی از واحدهای فرآوری شیمیایی اورانیم به وسیله‌ی غشای نانولوله‌ی کربنی [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 1-9]
 • آلاینده‌های گازی مطالعه‌ی سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 63-69]
 • آلانین آمینوترانسفراز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 16-22]
 • آلژینات کلسیم جذب زیستی اورانیم به وسیله‌ی مخمر نان در حضور سرب و کادمیم و مدل‌سازی داده‌های تعادلی [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 1-14]
 • آلژینات کلسیم کاربرد ایزوترم‌های جذب دو و سه‌پارامتری در جذب زیستی اورانیم توسط مخمرنان [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 1-8]
 • آلفابنزوئین اُکسیم بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 35-38]
 • آلفا کل تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 24-27]
 • آلکالن فسفاتاز بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 16-22]
 • آلودگی‌زدایی روش کنترل آلاینده‌های پرتوزا در رویداد آسیب‌دیدگی چشمه‌ی نوترونی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 55-59]
 • آلودگی زیست محیطی استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلودگی میکروبی بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 13-19]
 • آلودگی های باکتریایی تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • آلودگیهای میکروبی بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 39-46]
 • آلودگی هوا مطالعه انتخاب ماسک‌ها برای استفاده در صنایع هسته‌ای [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 26-30]
 • آلودگی هوا فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 55-58]
 • آلومینا بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 57-61]
 • آلومینیوم مدل‌بندی خطوط تنش و اثر آن بر میزان جذب تابش –β در Al و آلیاژ AZ61 [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 50-55]
 • آلومینیوم تأثیر تنش‌های مکانیکی و حرارتی بر مقدار ضریب جذب ذرّات β و دامنه نفوذ آنها در آلومینیوم [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 6-9]
 • آمایش گرمایی ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 24-32]
 • آمبرلیت(1) بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 15-20]
 • آمین ممانعت شده نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • آمینوسیلان جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 30-37]
 • آمونیاک نشان‌دار شده تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 99-107]
 • آمونیم اورانیل کربنات تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 64-76]
 • آمونیم دی‌اورانات تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 64-76]
 • آمونیم کربنات بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمونیم مولیبد و فسفات جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 56-62]
 • آمونیوم اورانیل کربنات بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 95-104]
 • آمونیوم کربنات بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 95-104]
 • آمونیوم‏ کربنات استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز فعال‌سازی نوترونی و بهینه‌سازی چیدمان آزمایش با کد مونته‌کارلو به منظور آنالیز نسبی عناصر اصلی سیمان [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 87-95]
 • آنالیز با باریکه یونی آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 1-12]
 • آنالیز با باریکه‌ی یونی مشخصه‌یابی آلومینای متخلخل آندی به روش آنالیز با باریکه‌ی یونی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 46-56]
 • آنالیز عنصری آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 1-10]
 • آنالیز عنصری آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز واریانس ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 18-28]
 • آنتی‌اکسیدانت فنولی نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • آنتی‌بادی PR81 تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 10-19]
 • آنتروپی ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 77-81]
 • آنتروپی آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 82-88]
 • آنتی‌ژن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 17-24]
 • آنتی ژن پرتوی ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 72-79]
 • آنتیموان طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 9-14]
 • آندی کردن تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 21-31]
 • آند مخروطی مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 10-17]
 • آندولاتور خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 1-9]
 • آندولاتور تخت طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 1-11]
 • آنزیم کبدی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 25-30]
 • آنزیم‌های دفاعی ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 100-108]
 • آنومالی 5 ساغند بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 14-21]
 • آنومالی 5 ساغند فرآوری کانسار متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند به روش هضم سولفوریک اسیدی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 23-31]
 • آنومالی 5 ساغند جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 113-126]
 • آهن تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 81-88]
 • آهن بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 44-56]
 • آهن-54 غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 77-81]
 • آهن‌ربایش ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 1-6]
 • آهنرباهای دائمی طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 1-11]
 • آهنگ جریان مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 50-58]
 • آهنگ دز پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 37-40]
 • آهنگ دز محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 60-66]
 • آهنگ دز بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 70-76]
 • آهنگ گرمادهی تعیین پارامترهای فروکشی‌دمایی در دزیمتر گرمالیانی CaF2:Mn(TLD-400) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آئروژل سیلیکا سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 14-18]

ا

 • ابرپارامغناطیس تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 29-36]
 • ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 41-47]
 • ابرهای کوواریانس استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 74-79]
 • ابزار Geant4 تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابزارهای توکامک مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 1-12]
 • ابزارهای توکامک محاسبه ضریب هدایت نئوکلاسیک با استفاده از کسر ذرات به دام افتاده برای پلاسمای توکامک کشیده دماوند [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 25-33]
 • اپتیک یونی ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150 [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 51-58]
 • اپن فوم کاربرد اپن فوم برای شبیه سازی عددی تأثیر محرک گرمایی بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی در حالت جریان برگشتی کامل [(مقالات آماده انتشار)]
 • اپن فوم شبیه سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم افزار اپن فوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اپوکسی تضعیف گامای پرانرژی ثانویه ی میدان نوترونی با بهره گیری از یک حفاظ کامپوزیتی تقویت شده ی بدون سرب [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 23-29]
 • اتاقک نفوذی پاسخ آشکارساز اتاقک نفوذی رادون با استفاده از روش جدید کالیبراسیون و نتایج آن در آزمون مقایسه‌ای بین‌المللی [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 17-22]
 • اتاقک یونش طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 19-28]
 • اتاقک یونش تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 1-8]
 • اتاقک یونش چاهکدار بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 36-43]
 • اتاقک یونش نوع چاه سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 53-56]
 • ایتربیم بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی ایتربیم (Yb) از محلول فروشویی کانسنگ آنومالی 5 ساغند [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 51-56]
 • ایتریم بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 59-65]
 • ایتریم-90 مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 32-38]
 • ایتریم-90 کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 27-33]
 • ایتریم-90 بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 40-48]
 • ایتریم-90 تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 40-43]
 • ایتریم(III) استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 51-63]
 • ایتریوم طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 38-45]
 • ایتریوم90 اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 1-6]
 • ایتریوم-90 بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 1-9]
 • اتصالات عرضی تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 40-46]
 • اتلاف انرژی محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتلاف وزن بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 26-36]
 • اتم آرگون بررسی اثر برهم کنش های تبادلی و همبستگی در طیف هماهنگ های مراتب بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتوکلاو آسیای گلوله‌ای فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 59-67]
 • اثرات تابش پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 37-40]
 • اثرات تابشی تأثیر تنش‌های مکانیکی و حرارتی بر مقدار ضریب جذب ذرّات β و دامنه نفوذ آنها در آلومینیوم [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 6-9]
 • اثرات چند-الکترونی بررسی اثر برهم کنش های تبادلی و همبستگی در طیف هماهنگ های مراتب بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثرات شیمیایی پرتوها تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 1-7]
 • اثر ایزوتوپی اثر ایزوتوپی استرانسیم در سیستم استخراجی جامد-مایع با استفاده از جاذب پلیمری عامل شده با کریپتاند [2.2.2] [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثر تنش مدل‌بندی خطوط تنش و اثر آن بر میزان جذب تابش –β در Al و آلیاژ AZ61 [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 50-55]
 • اثر دما بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • اثر رطوبت بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • اثر سیزژیستی تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 50-56]
 • اثر صوت مطالعه‌ی واکنش مجتمع‌های سوخت قلب رآکتور VVER-1000 به تغییرات شار جرمی ناشی از حادثه‌ی از دست رفتن خنک‌کننده با استفاده از اثر صوت [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 14-21]
 • اثر قدرت میدان مغناطیسی بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 8-16]
 • اثر گرفتگی مجراهای خنک‌کننده تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 65-72]
 • اثر محرک ها بررسی رفتار گاز درون روتور یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از کد DSMC توسعه یافته و حلگر dsmcFOAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثرهای پرتو شناختی بررسی محصول‌های شکافت، محصول‌های فعال‌سازی و آکتینیدها در قلب رآکتور پژوهشی تهران [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 76-81]
 • اثرهای زیست‌محیطی مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 49-60]
 • اثر هم‌افزایی بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 105-112]
 • اثر همسایگی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 43-47]
 • احتمال عود دوباره مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 32-38]
 • اختلاف پتانسیل الکتریکی ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال حرارتی موضعی مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 12-19]
 • اختلال حرارتی موضعی مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 34-40]
 • ادویه بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • ادویه کاستن آلودگی‌های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 35-41]
 • ایران غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 53-57]
 • ایران برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 27-34]
 • ایران مرکزی جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی) [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 113-126]
 • ایران مرکزی بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 56-66]
 • ایران مرکزی اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 33-42]
 • ایران مرکزی بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 89-100]
 • ارتفاع سد شکافت مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتفاع معادل سینی‌های تئوری بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتو تیروزین تشکیل ایزومرهای تیروزین در محلول‌های آبی فنیل‌آلانین پرتودهی شده با تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 23-31]
 • ارتو-تیروزین تشخیص پرتودیدگی گوشت مرغ با اندازه‌گیری ارتو-تیروزین با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارسازی فلوئورسانس [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 72-79]
 • ارزیابی گرمایی ارزیابی گرمایی یک محفظه‌ی دومنظوره‌ی حمل و انبارش موقت سوخت‌های مصرف‌شده‌ی رآکتور اتمی بوشهر در شرایط عادی بهره‌برداری [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 81-88]
 • ارزیابی‌های تطبیقی آنالیز انتقال حرارت در حالت غیر هم محور بودن قرص‌های سوخت و غلاف در میله سوخت رآکتور هسته‌ای به روش‌های تحلیلی و عددی [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 9-18]
 • ارزش 37 D مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 13-18]
 • اریفیس مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 50-58]
 • ارقام سویا مطالعه توان تثبیت نیتروژن مولکولی سه رقم اصلی سویای کشور در همزیستی با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به روش رقت ایزوتوپی نیتروژن- 15 در ایران [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 1-6]
 • ازت-15، آبیاری شیاری، کود- آبیاری قطره‌ای، کارایی مصرف اوره، سطوح ازت استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 44-48]
 • از کار افتادن ماشین سانتریفیوژ گازی مدلسازی و شبیه سازی عملکرد گذرای یک زنجیره غنی سازی اورانیوم هنگام وقوع پدیده از کارافتادن ماشین‌های سانتریفیوژ گازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اُزن سطحی فرایند فتوشیمیایی اُزن سطحی [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 55-58]
 • از هم گسیختگی پلاسما ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 17-23]
 • ایزوترم تعیین نمودار تعادلی جذب گاز HF روی زغال فعال [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 43-50]
 • ایزوترم تعادلی کاربرد ایزوترم‌های جذب دو و سه‌پارامتری در جذب زیستی اورانیم توسط مخمرنان [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 1-8]
 • ایزوتو‌پ غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 77-81]
 • ایزوتوپ اکسیژن-18 بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزوتوپ پایدار بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزوتوپ گوگرد 36 غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزوتوپ مولیبدن امکان‌سنجی طرّاحی و ساخت زیست - صافی برای ایزوتوپ پایدار و رادیوایزوتوپ مولیبدن - 99 به وسیله ریزسازواره‌ها(1) [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 1-7]
 • ایزوتوپ‌‌ها بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 15-20]
 • ایزوتوپ های پایدار مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزوتوپ‌های پایدار بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایزوتوپهای تالیوم جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 15-17]
 • ایزوفرون استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 27-35]
 • اساس زنیان بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 105-112]
 • اسانس روغنی بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 60-64]
 • اسانس روغنی بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 27-34]
 • اسانس گیاهی بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 105-112]
 • اسانس گیاهی تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 50-56]
 • اسپکتروفتومتری مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 18-24]
 • اسپین‌های هسته‌ای جاری ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 1-6]
 • استاندارد 61066IEC نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 44-48]
 • استانداردهای اولیه و ثانویه روش‌های مقیاس‌بندی فشارسنج‌های خلأ و کاربرد آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 72-77]
 • استانداردهای کالب‌زنی مقایسه دز-کالیبراتورهای مراکز پزشکی هسته‌ای از طریق اندازه‌گیری فعالیت رادیوداروی تالیوم-201 [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 49-52]
 • استانیک تنگستومولیبدوفسفات مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 72-83]
 • استان گیلان میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 22-26]
 • استحصال مولیبدن سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 41-48]
 • استخراج بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 23-32]
 • استخراج اورانیوم استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج با حلال ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 51-62]
 • استخراج با حلال جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 33-46]
 • استخراج با حلال بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج حلالی ایتربیم (Yb) از محلول فروشویی کانسنگ آنومالی 5 ساغند [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 51-56]
 • استخراج با حلال استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 27-35]
 • استخراج با حلال جداسازی اورانیوم از محلول فروشویی آنومالی 6 منطقه خشومی [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 19-26]
 • استخراج باریکه طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج توریم‌ رابطه‌‌ی استوکیومتری برای استخراج توریم (IV) از محلول‌های اسیدی نیترات به وسیله‌ی سیانکس 272 [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 92-99]
 • استخراج حلالی استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 24-34]
 • استخراج حلالی بازیابی عناصر خاکی نادر از محلول فروشویی کنسانتره‌ی آپاتیت ایران مرکزی با استفاده از ترکیب دو روش رسوب‌گیری و استخراج با حلال [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 56-66]
 • استخراج حلالی تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 10-17]
 • استخراج حلالی جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 25-36]
 • استخراج شکل از سایه به کارگیری روش استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در پرتونگاره های جوش [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 1-8]
 • استخراج شیمیایی تولید رادیوایزوتوپ سلنیوم-75 برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای و نشاندار کردن حلقه اتمی ناجور Se]75-[ 1، 2، 3- سلنادیازول [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 9-16]
 • استخراج فاز جامد استخراج فاز جامد توریم (IV) و اورانیم (VI) از محیط نیتراتی با نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با سیانکس 302 [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 70-76]
 • استخراج فاز جامد استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 23-26]
 • استخراج‌کننده‌ی HDEHP بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 59-65]
 • استخراج‌کننده‌های دیگلیکول آمیدی مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 85-95]
 • استخراج گرادیان آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 1-11]
 • استخراج مشخصه بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز [(مقالات آماده انتشار)]
 • استخراج معکوس استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 117-127]
 • استخراج معکوس اورانیم بهینه‌سازی فرایند استخراج (معکوس) اورانیم از فاز آلی (آلامین- 336) باردار شده با محلول‌های فروشویی واقعی و ساختگی، به روش عریان‌سازی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 55-67]
 • استخراج نقطه‌ی ابری پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 24-34]
 • استخراج و انتقال توریم (IV) استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 57-67]
 • استخراج و جداسازی استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 10-18]
 • استرانسیم ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 18-28]
 • استرانسیم بررسی رفتار جذبی یون‌های ایتریم (III) و استرانسیم (II) بر روی رزین آمبرلیت XAD-4 آغشته به استخراج‌کننده‌ی HDEHP در محیط‌های اسیدی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 59-65]
 • استرانسیم اثر ایزوتوپی استرانسیم در سیستم استخراجی جامد-مایع با استفاده از جاذب پلیمری عامل شده با کریپتاند [2.2.2] [(مقالات آماده انتشار)]
 • استرانسیم-90 کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 27-33]
 • استرانسیوم-90 بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 1-9]
 • استرانسیوم سولفات(SrSO4) بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش [(مقالات آماده انتشار)]
 • استرپتومایسس گریزئوس تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 43-49]
 • استریل‌کردن اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 23-27]
 • استفاده‌ی بالینی کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم-90 به منظور استفاده‌های بالینی آن [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 27-33]
 • استیل استونات ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 28-36]
 • استناد بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 43-53]
 • استنتاج بیزین تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 1-9]
 • اسیدیانوس آمبیولنس سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسیدیتیو باسیلوس پایش عملکرد باکتری‌های اسیدیتیو باسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیو باسیلوس تیواکسیدانس مورد استفاده در فروشویی زیستی اورانیم پس از نگه‌داری در دماهای پایین [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 9-17]
 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 93-99]
 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 35-43]
 • اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدان بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 47-58]
 • اسید چرب ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 34-40]
 • اسید سولفوریک استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسیدشویی تأثیر عملیات اسیدشویی و آندی کردن بر رفتار خوردگی غلاف‌های سوخت VVER [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 21-31]
 • اسیدهای آلی بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 1-9]
 • اسیدهای آلی ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 30-44]
 • اسیدهای چرب تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 1-7]
 • اسفنج زیرکونیم بررسی ساختارهای مختلف اسفنج زیرکونیم با درجه‌ی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 70-77]
 • اسفوردی پتانسیل‌یابی و اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه‌ای اورانیم با استفاده از عناصر ردیاب در برگه‌ی 000‚1:100 اسفوردی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 34-41]
 • اسکارن چند فلزّی بررسی تکوین زمین شناسی و فلززایی کانسار اسکارن انارگ وپدیده‌های مرتبط با آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 49-60]
 • اسکارن کلسیک بررسی تکوین زمین شناسی و فلززایی کانسار اسکارن انارگ وپدیده‌های مرتبط با آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 49-60]
 • اسکن استخوان سنتز بی‌فسفونات HEDP بعنوان رادیوداروی تشخیصی استخوانی- [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 9-14]
 • اشیاء تاریخی کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 25-31]
 • اشعه گاما بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 13-19]
 • اشعه گاما تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L) [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 19-25]
 • اشعه‌ی گاما ایجاد جهش در صفات مرتبط با خورجین در ارقام کلزا با استفاده از اشعه‌ی گاما [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 75-83]
 • اشکال کرین میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصلاح به روش جهش ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 96-102]
 • اصلاح قلیایی خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 42-47]
 • اصل برهم نهی یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 1-8]
 • اطلاعات ژئومغناطیسی و گرانی تولید برنامه‌های رایانه‌ای برای تصحیح توپوگرافی اطلاعات ژئومغناطیسی و گرانی [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 66-71]
 • اطلس تابشی برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 27-34]
 • افت رسانندگی گرمایی تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 9-20]
 • افت فشار بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال آلومینیم اکسید در یک لوله‌ی عمودی با شار حرارتی غیریکنواخت (سینوسی) [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 88-97]
 • افت فشار بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 43-48]
 • افت فشار مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 50-58]
 • افت فشار مطالعه انتخاب ماسک‌ها برای استفاده در صنایع هسته‌ای [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 26-30]
 • افروزش سریع بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 103-112]
 • افروزش ضربه‌ای بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 103-112]
 • افزایش تدریجی واکنش‌پذیری حل تحلیلی معادله‌های سینتیک نقطه‌ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه‌ی نوترون خارجی نوسانی [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 31-39]
 • افزایش جرم بررسی رفتار اکسایشی تیتانیم سیلیکون کاربید (2SiC3Ti) با قابلیت کاربرد به عنوان غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 63-72]
 • افزایش دقت محاسبات افزایش قابلیت‌های شبیه‌سازی میکروباتری‌های بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO [(مقالات آماده انتشار)]
 • افزایش ماندگاری اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 73-86]
 • افزودنی اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 90-99]
 • اقلیم میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکتشافات ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 33-42]
 • اکریلیک اسید پرتو پیوندزنی جاذب برای بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلول‌های آبی: کیتوزان/ پلی‌وینیل الکل پرتو پیوند زده شده با اکریلیک اسید [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 40-45]
 • اکسایش میکروبی سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 30-41]
 • اکسیدآلومینیم متخلخل مشخصه‌یابی آلومینای متخلخل آندی به روش آنالیز با باریکه‌ی یونی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 46-56]
 • اکسید اورانیم کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 36-42]
 • اکسید اورانیوم طراحی سیستم تیکنر برای جداسازی محلول فروشویی اسیدی از ذرات جامد در کارخانه اکسید اورانیوم بندرعباس [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 40-44]
 • اکسیدهای آهن تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 29-36]
 • اکسیدهای زیرکونیم سیلیکاژل اصلاح شده با زیرکونیم اکسید، به عنوان جاذبی جدید برای مولیبدن-99 در ژنراتورهای تکنسیم-m99 [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 63-67]
 • اکسید هیدراته سنتز و بررسی خصوصیات تبادلی سریوم اکسید هیدراته برای کاتیون‌های 140Ba، 90Sr تعیین ضریب توزیع کاتیون‌های 152Eu و 134Cs [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 19-23]
 • اکسیژن ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 14-21]
 • اکسیژن-18 ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 10-22]
 • الیاف پلی‌استر افزایش عمق رنگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با باریکه‌ی لیزر [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 70-78]
 • القای موتاسیون شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 48-51]
 • الکترودیالیز ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الکترودها تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 32-37]
 • الکترودیونیزاسیون ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 18-28]
 • الکترود یون‌گزین فلوئورید حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 48-57]
 • الکتروفورز یک سلول منفرد بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 35-42]
 • الکترولیت پلی‌مری تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 91-97]
 • الکترون محاسبه‌ی ابعاد کاواک یک شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون پزشکی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 48-55]
 • الکترون تک‌انرژی مطالعه‌ی شکست‌های ایجاد شده به وسیله‌ی اثرهای مستقیم الکترون‌های تک‌انرژی در صورت‌بندی B مولکول DNA با استفاده از کد Geant4 [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 51-59]
 • الکترون گریزان ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 17-23]
 • الکترونهای پرانرژی طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 43-48]
 • الکترون‌های تولید شده با لیزر شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 63-69]
 • اِلمان هرمی کد محاسباتی سه‌بُعدی پارامترهای سینتیکی به روش اِلمان محدود گلرکین [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 1-9]
 • امپدانس تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 31-36]
 • ام سی ان پی ایکس محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 22-31]
 • امکان‌سنجی بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 15-20]
 • ایمنی ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 1-12]
 • ایمنی ذاتی بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 76-88]
 • ایمنی رآکتور تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک‌کننده در رآکتورهای هسته‌ای نوع PWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم RELAP5/MOD3.2 [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 1-5]
 • ایمنی هسته‌ای شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین و ارائه‌ی روابط کاهندگی برای ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر براساس روش تصادفی گسل محدود [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 58-72]
 • ایمنی هسته‌ای تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 82-92]
 • امواج فراصوتی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 1-7]
 • امواج یون صوتی بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 51-59]
 • ایمونورادیومتریک اسی (IRMA) ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 7-12]
 • انتقال انتخابی جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 72-84]
 • انتقال جرم بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال حرارت بررسی روش‌های تولید رادیوایزوتوپ کادمیم-109 و تعیین واکنش بهینه [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 58-65]
 • انتقال حرارت تشعشعی مطالعه انتقال حرارت در تونل نگهداری زباله‌های هسته‌ای و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین اطراف [دوره 28، جلد 39، سال 1386، صفحه 9-19]
 • انتقال داده‌ها طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 45-50]
 • انتقال فاز مختلط توجیه انتقال فاز مختلط برای تابع موج واپیچیده پراکندگی کشسان پایون از هسته‌های سرب و کربن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 21-28]
 • انحراف جرم ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 68-75]
 • اندازه‌ی ذرات تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 35-42]
 • اندازه قطره استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندازه‌گیری استرنسیوم 90 اندازه‌گیری Sr90 در خاکستر زغال سنگ و بررسی نتایج حاصل توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 1-6]
 • اندازه‌گیری اورانیم پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 24-34]
 • اندازه‌گیری توزیع دُز طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 43-48]
 • اندازه‌گیری‌های ضریب بهره و انرژی اشباع مطالعه اثر خلوص گاز نیتروژن و طول محیط فعال بر پارامترهای لیزری در سیستم نوسانگر – تقویت‌کننده لیزر نیتروژن [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 15-23]
 • اندازه‌گیری هم‌زمان اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 41-48]
 • اندیس کربنیل نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • ایندیم تهیه و ارزیابی زیستی کمپلکس 111In با [20, 15, 10, 5- تتراکیس (4- هیدروکسی فنیل) پورفیرین [ در موش‌های سالم با استفاده از تصویربرداری SPECT [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 62-69]
 • ایندیم- 111 فوق خالص تولید سیکلوترونی رادیونوکلید فوق خالص ایندیم-111 با استفاده ازتارگت های قرصی آبکاری شده با طلا در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی اولیه بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 21-26]
 • انرژی تجدیدپذیر برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 27-34]
 • انرژی خورشیدی برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 27-34]
 • انعکاس‌سنج زمانی مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 1-7]
 • انفجار کولنی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 43-47]
 • اورانیا ساخت نانوساختارهای سکه مانند اورانیا در محیط آبی با روش الکتروشیمیایی [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 21-27]
 • اورانیل فلورید تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 64-76]
 • اورانیل نیترات بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 95-104]
 • اورانیم کاربرد جلبک قهوه‌ای پیش تصفیه شده با کلسیم کلرید برای حذف فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فرآوری شیمیایی اورانیم اصفهان [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 22-30]
 • اورانیم سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 30-41]
 • اورانیم حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 49-62]
 • اورانیم حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 89-93]
 • اورانیم پایش عملکرد باکتری‌های اسیدیتیو باسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیو باسیلوس تیواکسیدانس مورد استفاده در فروشویی زیستی اورانیم پس از نگه‌داری در دماهای پایین [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 9-17]
 • اورانیم بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 75-85]
 • اورانیم بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 44-52]
 • اورانیم بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 44-56]
 • اورانیم تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 75-84]
 • اورانیم بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 93-99]
 • اورانیم بازیابی اورانیم از صفحه‌های سوخت بدل و تخلیص آن با روش‌های رسوب‌‌گیری ترکیبی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 85-92]
 • اورانیم جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 15-22]
 • اورانیم اثر قارچ مایکروریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیم در گیاه آفتاب‌گردان [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 8-18]
 • اورانیم مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 12-23]
 • اورانیم بررسی پتانسیل اکسایش- کاهش در فرایند فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن کم عیار [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 35-43]
 • اورانیم ضریب انتقال جرم اکسیژن در فرایند فروشویی میکروبی اورانیم [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 14-21]
 • اورانیم بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 47-58]
 • اورانیم جذب زیستی اورانیم به وسیله‌ی مخمر نان در حضور سرب و کادمیم و مدل‌سازی داده‌های تعادلی [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 1-14]
 • اورانیم جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 15-21]
 • اورانیم بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانی‌سازی نوع رسوبی اورانیم در منطقه‌ی فردوس [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 47-54]
 • اورانیم تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 35-42]
 • اورانیم بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 27-36]
 • اورانیم جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 25-36]
 • اورانیم کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 37-43]
 • اورانیم کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 36-42]
 • اورانیم پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • اورانیم بررسی کاهش مولیبدن موجود در محلول فروشویی اورانیم با استفاده از زغال فعال در کارخانه‌ی بندرعباس [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 54-59]
 • اورانیم تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 52-57]
 • اورانیم استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • اورانیم ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اورانیم بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اورانیم استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336 [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 117-127]
 • اورانیم کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 88-98]
 • اورانیم بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 11-20]
 • اورانیم (VI) غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 45-57]
 • اورانیم (VI) سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 64-74]
 • اورانیم (VI) بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 23-32]
 • اورانیم (VI) جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 47-52]
 • اورانیم هگزافلوراید مدل سازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 1-16]
 • اورانیم هگزافلورید محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 60-66]
 • اورانیم و توریم مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 62-67]
 • اورانیوم اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب‌های آبراهه‌ای اورانیوم در منطقه ناریگان استان یزد [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 33-42]
 • اورانیوم مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 15-20]
 • اورانیوم جداسازی اورانیوم از محلول فروشویی آنومالی 6 منطقه خشومی [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 19-26]
 • اورانیوم بررسی کانی‌زایی اورانیوم و عناصر REE و فرایندهای مرتبط با آن در آنومالی 6 منطقه خشومی ایران مرکزی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 47-52]
 • اورانیوم بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 47-54]
 • اورانیوم 238 بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 7-14]
 • اورانیوم رگه‌ای مرتبط با گرانیت ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اورانیوم‌فراوری‌ اورانیوم‌فروشویی‌کانسار دچان‌آب‌- فلزکاری‌ (هیدرومتالورژی‌) فراوری‌ اورانیوم‌ و مس‌ کانسنگ‌ دچان‌ به‌ روشهای‌ فروشویی‌ ستونی‌ و بطری ‌چرخان‌ [دوره 22، جلد 25، سال 1381، صفحه 39-47]
 • اورانیوم هگزافلوراید بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 43-48]
 • اورانیوم و خشومی مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک) [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 41-49]
 • اوریجین محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 22-31]

ب

 • بار برودتی سیستم خنک‌کننده تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 1-7]
 • بارش رادیونوکلئیدها استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 39-45]
 • بار فضایی طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • باریکه ایکس مرجع تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 7-16]
 • باریکه الکترون کاستن آلودگی‌های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 35-41]
 • باریکه الکترون طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 43-48]
 • باریکه الکترونی ارزیابی باریکه‌های الکترونی MeV6 و MeV8 حاصل از شتابدهنده خطی نپتون 10PC با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 11-18]
 • باریکه‌ی الکترونی حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 35-43]
 • باریکه‌ی الکترونی یک روش جدید برای اندازه‌گیری طیف انرژی باریکه‌ی الکترونی [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 1-8]
 • باریکه الکترون مرجع تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 1-8]
 • باریکه الکترونهای MeV 10 بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • باریکه پروتون مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 51-54]
 • باریکه‌ی نوترون کانونی‌سازی باریکه‌ی نوترون‌های سرد با استفاده از شش قطبی مغناطیسی [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 54-59]
 • باریکه‌های پروتون تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 19-24]
 • باریکه‌های فوتون طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 19-28]
 • باریکه‌ی هیدروژن مولکولی گسیل غیرمتعارف پرتو ایکس از پرتابه‌ی +2H: یک تجربه‌ی آزمایشگاهی [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 43-47]
 • باریکه یون مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 10-17]
 • باریکه یون ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 81-87]
 • باریم تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 81-88]
 • باریم استرانسیم سولفات مطالعه‌ی خصوصیات گرمالیان نانوذرات Ba0.88Sr0.12SO4:Dy0.5%,Tb1.5% با هدف دزیمتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بار میکروبی بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 16-25]
 • بار میکروبی بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 27-34]
 • باریم کلرید رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 58-64]
 • بازیابی مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 51-54]
 • بازیابی بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 11-20]
 • بازیابی اورانیم بازیابی اورانیم از جاذب NaF با استفاده از رزین‌های تبادل یون [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 54-58]
 • بازیابی اورانیم بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 6-13]
 • بازیابی مغزه تخمین عیار اورانیوم کانسار خشومی با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های XRF [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 47-52]
 • بازیابی میکروبی بازیابی میکروبی و بررسی سینتیکی انحلال وانادیم از پنتااکسید وانادیم خالص به منظور استخراج آن از باطله‌های سنگ معدن اورانیم [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 77-81]
 • بازیابی وانادیم بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 62-71]
 • بازیافت بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 35-38]
 • بازیافت طیف نوترون جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 1-6]
 • بازبینی کیفی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 19-28]
 • بازخور واکنش‌پذیری حرارتی بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 76-88]
 • بازده مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2 [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 87-99]
 • بازده‌ طراحی و کالیبراسیون یک سامانه‌ی شمارنده‌ی کل بدن با هندسه‌ی صندلی [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 18-23]
 • بازده آشکارسازی طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 16-23]
 • بازده پینچ پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 17-30]
 • بازده سوسوزنی اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 24-31]
 • بازده‌ی شستشو مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 81-89]
 • بازده نشان‌دارسازی تولید کلویید رنیم- 188 سولفید برای درمان آرتریت روماتیسمی مفاصل زانو و بهینه‌سازی عوامل قدرت اسیدی، نسبت مولی و زمان فراآوایی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 9-13]
 • بازسازی تصویر طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 9-16]
 • باسیـل‌هـا جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 31-35]
 • باطله معادن اورانیوم ساغند استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت اورانیم اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 41-48]
 • بافت بلوری ارزیابی اثر بافت بلوری بر جهت‌گیری هیدریدها در غلاف زیرکونیم- (%1) نیوبیم [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 94-100]
 • بافت‌های استخوان تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • باکتری غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 45-57]
 • باکتری ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 9-12]
 • باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان تأثیر اندازه‌ی ذرات بر فروشویی زیستی اورانیم از سنگ معدن ساغند به وسیله‌ی باکتری اسیدی‌تیوباسیلوس فرواکسیدان [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 35-42]
 • باکتری‌ بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCW کاهش و رسوب‌گذاری اورانیم با استفاده از باکتری بی‌هوازی شیوانلا اس پی 8GCWx [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 88-98]
 • باکتری‌های حل‌کننده روی بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 34-39]
 • باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه نقش سیدروفور سودوموناسهای فلورسنت در جذب روی توسط گندم با استفاده از ایزوتوپ 65Zn [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 20-30]
 • باگاس مغناطیسی حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 49-62]
 • بالنگو تأثیر دزهای مختلف اشعه ی گاما بر ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 79-87]
 • بالنگوی شیرازی بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 101-108]
 • بتا کل تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 24-27]
 • بتن سبک اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 99-110]
 • بحران هسته‌ای شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 34-45]
 • بخار ید تعیین غلظت کریپتوفیکس 2، 2، 2 در رادیوداروی [18F]FDG [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 39-43]
 • بخار نیتروژن مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 34-40]
 • بدون حامل افزوده تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 1-8]
 • برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم مطالعه توان تثبیت نیتروژن مولکولی سه رقم اصلی سویای کشور در همزیستی با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به روش رقت ایزوتوپی نیتروژن- 15 در ایران [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 1-6]
 • براکی تراپی سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 53-56]
 • براکی‌تراپی محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 7-16]
 • براکی‌تراپی تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 29-36]
 • براکی‌تراپی درون رگی دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 10-16]
 • برج بستر سیّال بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 19-22]
 • بردار مغناطش طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 1-11]
 • برد توقف محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بررسی آماری بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 43-49]
 • برش آبشار بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برشگر پلاسمایی بررسی فروشکست اپتیکی القا شده با لیزر 2TEA CO در گازهای گوناگون و تأثیر آن بر شکل‌ تپ‌ها [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 46-52]
 • برش مرحله اول بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • برش‌نگاری محاسبه شده با گسیل تک فوتون تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 1-6]
 • برق هسته‌ای مطالعه‌ی نقش مؤثر برق هسته‌ای در کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و تغییر آب و هوا در مقایسه با سایر نیروگاه‌ها در ایران [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 49-60]
 • بریکت اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 44-49]
 • برگه‌های نقره طراحی سلول شمارگر فعال‌سازی برای شمارش نوترون‌های تند حاصل از دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 1-5]
 • بریلیوم-7 بررسی تغییرات بریلیوم-7 (Be7) طبیعی در هوای مجاور سطح زمین در دو ایستگاه اندازه‌گیری در ایران [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 37-41]
 • برنامه‌های رایانه‌ای تولید برنامه‌های رایانه‌ای برای تصحیح توپوگرافی اطلاعات ژئومغناطیسی و گرانی [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 66-71]
 • برنج ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 100-108]
 • برنج استان گیلان سنجش میزان موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیوم-40، رادیوم-226، توریوم-232 و رادیونوکلئید مصنوعی سزیوم-137 در برنج محصول استان گیلان [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 61-66]
 • برهم‌کنش الکترون و میدان الکتریکی بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 22-31]
 • برهم‌کنش تبادلی-همبستگی بررسی اثر برهم کنش های تبادلی و همبستگی در طیف هماهنگ های مراتب بالا [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهم کنش تشدیدی مشخصه‌یابی آلومینای متخلخل آندی به روش آنالیز با باریکه‌ی یونی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 46-56]
 • برهمکنش لیزر با پلاسما وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهم‌کنش لیزر با پلاسما فزایش شتاب‌دهی پروتون در برهم‌کنش پالس لیزر چِرپ شده با پلاسما [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 87-94]
 • برهم‌کنش لیزر- پلاسما بهینه‌سازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون [(مقالات آماده انتشار)]
 • برهم‌کنش لیزر- هدف گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 1-7]
 • بسامد تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 31-36]
 • بستر ثابت جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 25-36]
 • بستر ثابت بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 6-13]
 • بستر متحرک جداسازی یون‌های +22UO و –F توسط گاما- آلومینا از محلول‌های حاوی -3NO و –F [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 25-36]
 • بستر متحرک بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 6-13]
 • بسته‌بندی اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 73-86]
 • بسته‌بندی تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • بسته‌های زباله هسته‌ای مطالعه انتقال حرارت در تونل نگهداری زباله‌های هسته‌ای و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین اطراف [دوره 28، جلد 39، سال 1386، صفحه 9-19]
 • بیسموت طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 9-14]
 • بیشینه چگالی اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیضوی ناهمسانگردی استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 74-79]
 • بیلی‌روبین بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 16-22]
 • بلور سیلیکون اثر سد پتانسیل بر توان ایستانندگی کانال های محوری بلور سیلیکون برای پروتون [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 9-18]
 • بلورشناسی پرتو ایکس بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 44-52]
 • بلورینگی مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 77-85]
 • بلئومایسین تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 9-17]
 • بلئومایسین تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 1-6]
 • بم معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 79-102]
 • بیماری‌یابی پروستات ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 7-12]
 • بیماری بلاست ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 100-108]
 • بیماری تب برفکی غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 17-21]
 • بیماریهای استخوانی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 13-16]
 • بیماری‌های پس از برداشت تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 49-54]
 • بیمه‌‌ی مسئولیت مدنی هسته‌ای جایگاه بیمه‌ی مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و نظام حقوقی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 28-42]
 • بیناب‌نمایی پراکندگی رادرفورد آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 1-12]
 • بیناب نمایی فروشکست القایی لیزری اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 68-78]
 • بنتونیت حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 18-27]
 • بنزن تعیین سن نمونه‌های صدف سواحل جنوبی ایران به روش سالیابی با رادیو‌کربن [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 7-11]
 • بهبود وضوح آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 1-11]
 • به دام افتادن سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 36-45]
 • بهره انرژی بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 21-26]
 • بهره بردار بررسی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های هسته‌ای در پرتو مسئولیت ناشی از اشیاء [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 43-53]
 • بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 1-17]
 • بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 18-27]
 • بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای جایگاه بیمه‌ی مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و نظام حقوقی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 28-42]
 • بهره‌بردار هواپیما حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 18-27]
 • بهره تولید بررسی روش‌های تولید رادیوایزوتوپ کادمیم-109 و تعیین واکنش بهینه [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 58-65]
 • بهره تولید طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 38-45]
 • بهره‌ی رسوب‌دهی بررسی تأثیر متغیرهای فرایندی بر بهره‌ی رسوب‌دهی آمونیوم اورانیل کربنات از محلول‌های اورانیل نیترات و آمونیوم کربنات [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 95-104]
 • بهره‌ی علامت کوچک اندازه‌گیری و مقایسه‌ی پارامترهای تقویت لیزر بخار مس برمید با گازهای کمکی متفاوت [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 42-48]
 • بهینه سازی مدل سازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 1-16]
 • بهینه سازی مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 14-21]
 • بهینه‌سازی فعال‌سازی نوترونی و بهینه‌سازی چیدمان آزمایش با کد مونته‌کارلو به منظور آنالیز نسبی عناصر اصلی سیمان [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 87-95]
 • بهینه‌سازی ارتقاء ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با سیستم خاموشی دوم [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 1-12]
 • بهینه‌سازی تأثیر بهینه‌سازی نسل سوم رآکتور هسته‌ای روسی مدل 446V- بر ایمنی هسته‌ای [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 82-92]
 • بهینه‌سازی تعیین شرایط بهینه‌ی فرایند انحلال اسیدی کانسنگ توریم- اورانیم زریگان با استفاده از روش تاگوچی [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 49-57]
 • بهینه‌سازی تعیین شرایط بهینه‌ی تهیه‌ی کمپلکس Ga-Oxine67 برای نشان‌دارسازی سلول‌های سفید خون [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 67-71]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 7-12]
 • به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • بور بررسی تجربی، محاسباتی و شبیه‌سازی طیف‌های رامان نانولوله‌ی کربنی آلاییده به بور [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 32-41]
 • بور 10 بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 15-20]

پ

 • پایداری ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • پایداری بررسی دینامیک غیرخطی دو بعدی، سه‌بعدی و چهار بعدی رآکتورهای شکافت و پارامترهای مؤثر بر رفتار آن [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 20-27]
 • پایداری بررسی اثر رآکتیویته بر رفتار دینامیکی قلب رآکتور VVER-1000 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 28-34]
 • پایداری پلاسما بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 14-26]
 • پایداری رادیکالهای آزاد بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • پایدارسازی نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • پادتن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 17-24]
 • پادتن Anti-CD20 نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 10-17]
 • پادگن ویژه پروستات (PSA) ارائه کیت جدید برون تنی برای تعیین غلظت پادگن ویژه پروستات در سرم انسانی به روش سنجش ایمونورادیومتریک [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 7-12]
 • پارامتر تشخیص پرتودیدگی تشخیص پرتودیدگی سیب زمینی به وسیله اندازه‌گیری امپدانس الکتریکی [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 31-36]
 • پارامترتغییرشکل چارقطبی محوری مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارامتر دوگروهی بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارامترهای ایمنی آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارامترهای ترموهیدرولیکی بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 84-97]
 • پارامترهای ترموهیدرولیکی شبیه‌سازی عددی افت فشار و انتقال حرارت اجباری حول میله‌های یک مجتمع سوخت هسته‌ای به همراه شبکه‌های نگه‌دارنده [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 67-76]
 • پارامترهای سینتیکی بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 10-15]
 • پارامترهای فیزیکی تعیین پارامترهای فیزیکی رآکتور زیربحرانی آب سبک برپایه‌ی نتایج تجربی و محاسباتی [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 55-60]
 • پارامترهای نوترونی بررسی نوترونی هدف‌های تلاشی شکافت‌پذیر در سیستم‌های واداشته با شتاب‌دهنده [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 13-23]
 • پارامترهای نوترونی محاسبات نوترونیک وابسته به زمان و مکان با استفاده از کد مونت‌کارلوی TDMC [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 12-19]
 • پارامترهای نوترونیک شبیه‌سازی ترابرد وابسته به زمان نوترون در رآکتورهای شکافت با استفاده از روش مونت‌کارلو [دوره 28، جلد 39، سال 1386، صفحه 1-8]
 • پارامترهای نوترونیکی بررسی اثر غلظت و اندازه‌ی نانوسیال آب/ آلومینا بر پارامترهای نوترونیکی و ترموهیدرولیکی در راکتور هسته‌ای 1000-VVER با مجتمع‌های سوخت حلقوی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 84-97]
 • پیاز تأثیر دزهای پرتودهی الکترونی بر مدت انبارمانی توده‌های پیاز ایرانی [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 66-72]
 • پاسخ ایمنی ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 72-79]
 • پاسخ انرژی بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 36-43]
 • پاسخ زاویه‌ای طراحی آشکارساز طویل و تعیین ابعاد بهینه، بازده و پاسخ زاویه‌ای آن و ارایه‌ی روش ساخت شمارگر نوترون با پاسخ گسترده [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 16-23]
 • پایش محیطی ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری سزیم-137 موجود در آب با طیف‌سنجی گاما [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 37-42]
 • پاکت گرافیتی بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 35-38]
 • پاکسازی لیزر به روش بخـار کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 25-31]
 • پاکسازی لیزر به روش خشک کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 25-31]
 • پالادیوم-103 انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 33-38]
 • پالایش و تصفیه مطالعه‌ی سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 63-69]
 • پایون‌ها توجیه انتقال فاز مختلط برای تابع موج واپیچیده پراکندگی کشسان پایون از هسته‌های سرب و کربن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 21-28]
 • پتاسیم بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 86-92]
 • پتاسیم روی هگزاسیانوفرات جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 56-62]
 • پتانسیل انرژی تابشی برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در ایران و تهیه اطلس تابشی آن [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 27-34]
 • پتانسیل بار فضایی اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پتانسیل چهارقطبی اصلاح نواحی پایداری در دام یونی کشیده‌ی پائول در حضور نیروی میراکننده [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 12-17]
 • پتانسیل‌سنجی مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 18-24]
 • پیتچبلند مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 15-20]
 • پیتون بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 93-99]
 • پی‌جویی زیرزمینی تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 37-48]
 • پیچ بلند بررسی کانی‌زایی اورانیوم و عناصر REE و فرایندهای مرتبط با آن در آنومالی 6 منطقه خشومی ایران مرکزی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 47-52]
 • پیچه‌ی D شکل طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی پیچه‌ی ابررسانای دمای بالای D شکل [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 16-25]
 • پیچه روگوفسکی اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیچه‌ی هلمهولتز طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 1-11]
 • پخش جوی تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 1-9]
 • پخش جوی بررسی تغییرات بریلیوم-7 (Be7) طبیعی در هوای مجاور سطح زمین در دو ایستگاه اندازه‌گیری در ایران [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 37-41]
 • پخش مواد پرتوزا استفاده از مدل سوآن در پیش‌گویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آب‌های سطحی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 51-63]
 • پدیدة سیلان بررسی تأثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک”واکنشگر بستر سیّال” [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 19-22]
 • پراش پرتو ایکس بررسی و تحلیل آماری ارتباط ژئوشیمیائی عناصر پرتوزا موجود در لایه های رسوبی فسفات دار در منطقه تاقدیس کوه لار- زاگرس. [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 68-78]
 • پراکندگی بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 7-12]
 • پراکندگی محوری اندازه گیری ضریب پراکندگی محوری فاز پیوسته در ستون استخراج ضربه‌ای دیسک و دونات با استفاده از مدل پراکندگی با ردیاب پرتوزا [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 88-95]
 • پراکندگی هسته‌ای توجیه انتقال فاز مختلط برای تابع موج واپیچیده پراکندگی کشسان پایون از هسته‌های سرب و کربن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 21-28]
 • پراکندگی و ترابرد بررسی پراکندگی و ترابرد باریکه‌ی الکترونی به درون سوخت چگال در رویکرد افروزش سریع- ضربه‌ای [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 103-112]
 • پراکنش زیستی نشان دارسازی و بررسی زیستی کمپلکس های نشان دار زولدرونیک اسید با Sm153 و Yb175 [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 52-61]
 • پراکنش زیستی تهیه و ارزیابی زیستی کمپلکس 111In با [20, 15, 10, 5- تتراکیس (4- هیدروکسی فنیل) پورفیرین [ در موش‌های سالم با استفاده از تصویربرداری SPECT [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 62-69]
 • پراکنش زیستی تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 29-36]
 • پراکنش زیستی نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 10-17]
 • پراکنش و گرمایش پلاسما ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 119-129]
 • پرتو X سخت ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 17-23]
 • پرتو ایکس بررسی امکان استفاده از ترکیب عناصر سرب، تنگستن و باریم به منظور افزایش بازده ی روپوش های محافظ در تضعیف پرتوهای ایکس محدوده ی تشخیصی به وسیله ی کد MCNP [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 80-86]
 • پرتو ایکس تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 24-33]
 • پرتو ایکس بهبود سیستم‌های ایمنی برای تشخیص اجسام در تصویرهای پرتونگاری بار [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 19-31]
 • پرتو ایکس پروتون- القایی تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 1-10]
 • پرتو ایکس ترمزی شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 63-69]
 • پرتو ایکس تک انرژی تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 1-10]
 • پرتو ایکس سخت تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 41-48]
 • پرتو ایمن آزمونی تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 17-24]
 • پرتو پیوندزنی پرتو پیوندزنی جاذب برای بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلول‌های آبی: کیتوزان/ پلی‌وینیل الکل پرتو پیوند زده شده با اکریلیک اسید [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 40-45]
 • پرتوتابی الکترون مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 89-94]
 • پرتوتابی لیزر تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 93-104]
 • پرتوداروها تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 1-8]
 • پرتودرمانی تولید هسته‌ی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 1-8]
 • پرتودرمانی تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 49-61]
 • پرتودرمانی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 19-28]
 • پرتودرمانی ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • پرتودرمانی سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 53-56]
 • پرتو درمانی ارزیابی باریکه‌های الکترونی MeV6 و MeV8 حاصل از شتابدهنده خطی نپتون 10PC با استفاده از روش مونت کارلو [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 11-18]
 • پرتودرمانی با هدایت تصویر بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتودرمانی با هدایت سطح بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتودرمانی خارجی مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 32-38]
 • پرتودرمانی درونی ساخت و مشخصه‌یابی نانوذره‌های هولمیم استیل استونات برای کاربردهای پزشکی هسته‌ای [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 28-36]
 • پرتو درمانی سطحی اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 38-47]
 • پرتودرمانی هدفمند مقایسه‌ی تأثیر دز جذبی در دو شیوه‌ی پرتودرمانی خارجی و هدفمند بر عود دوباره‌ی تومور [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 32-38]
 • پرتودهی بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 16-25]
 • پرتودهی بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP153 حاصل از پرتودهی هدف‌های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش‌های صحرایی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 9-13]
 • پرتودهی بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 27-34]
 • پرتودهی تأثیر دزهای پرتودهی الکترونی بر مدت انبارمانی توده‌های پیاز ایرانی [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 66-72]
 • پرتودهی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 13-16]
 • پرتودهی بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 13-19]
 • پرتودهی مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 13-18]
 • پرتودهی تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 1-7]
 • پرتودهی بررسی دنباله DNA با استفاده از تکنیک SCGE در نمونه های مرغ و میگو پرتودیده [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 35-42]
 • پرتودهی الکترونی تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 40-46]
 • پرتودهی الکترونی انرژی بالا مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 77-85]
 • پرتودهی گاما تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 91-97]
 • پرتو دهی گاما بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 39-46]
 • پرتودهی مواد غذایی کاستن آلودگی‌های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه الکترون [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 35-41]
 • پرتوزایی محاسبه‌ی آهنگ دز تابش‌های گسیلیده از سیلندر مدل 30B محتوی 6UF طبیعی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 60-66]
 • پرتوزایی تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 24-27]
 • پرتوزایی تخمین عیار اورانیوم کانسار خشومی با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های XRF [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 47-52]
 • پرتوزاسازی TLD استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 17-21]
 • پرتوزایی طبیعی بررسی تغییرات بریلیوم-7 (Be7) طبیعی در هوای مجاور سطح زمین در دو ایستگاه اندازه‌گیری در ایران [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 37-41]
 • پرتوزایی طبیعی اثرهای زیست محیطی گاز رادون – 222 و اهمیت توجّه به آن در ایران [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 17-31]
 • پرتوسنجی بررسی پارامترهای مؤثر در تولید و کنترل اندازة نانو پودر فلورید لیتیوم (LiF) [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 18-24]
 • پرتوسنجی مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 90-98]
 • پرتو سنج‌ها طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 45-50]
 • پرتوکاران ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 43-48]
 • پرتو کیهانی پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 37-40]
 • پرتوگاما نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • پرتوگاما بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتو گاما SBUspect، نرم‌افزاری برای طیف‌سنجی پرتو گاما [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 32-39]
 • پرتو گاما استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 98-103]
 • پرتو گاما بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 96-104]
 • پرتو گاما بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 105-112]
 • پرتو گاما اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 75-82]
 • پرتو گاما تأثیر دزهای مختلف اشعه ی گاما بر ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 79-87]
 • پرتو گاما ارزیابی اثر تابش‌دهی گاما بر ترکیب و غلظت اسیدهای آلی و ویتامین‌های محلول در آب میوه‌ی دو رقم زرشک ایرانی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 30-44]
 • پرتو گاما اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 65-75]
 • پرتو گاما بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 60-64]
 • پرتو گاما اثر پرتو گاما بر روی شاخص‌های تغذیه‌ای مراحل لاروی و حشرات کامل شپشه‌ی آرد Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 33-38]
 • پرتو گاما تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 49-54]
 • پرتو گاما تأثیر پرتو گاما بر آلودگی‌های باکتریایی و خواص حسی میگوی سفید منجمد هندی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • پرتو گاما شناسایی پاتولوژیکی و مولکولی جدایه‌های فوزاریم سولانی اختصاصی لوبیا و تعیین آهنگ دز پرتو گاما مناسب برای القای جهش در آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 48-51]
 • پرتو گاما تأثیر تلفیق پرتو گاما با اسانس گیاه برازمبل بر میزان مرگ و میر شپشه آرد [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 50-56]
 • پرتو گاما بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 57-61]
 • پرتو گاما ایجاد تنوع ژنتیکی به ‌وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه‌های نارس بنه زعفران [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 41-46]
 • پرتو گاما غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 17-21]
 • پرتو گاما تعیین دُز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه‌های موز [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 15-20]
 • پرتو گاما اثر دز استریل‌کننده پرتو گاما برخواص سطح فیلم پلی یورتان [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 23-27]
 • پرتو گاما تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 23-26]
 • پرتو گاما ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 119-127]
 • پرتو گاما و الکترون استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 15-21]
 • پرتوگیری پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 37-40]
 • پرتوگیری شغلی بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 62-65]
 • پرتونگاری صنعتی به کارگیری روش استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در پرتونگاره های جوش [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 1-8]
 • پرتونگاری گاما اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 1-7]
 • پرتونگاری نوترونی طراحی باریکه‌ی نوترون گرمایی عمودی در رآکتور مینیاتوری اصفهان به منظور پرتونگاری نوترونی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 109-117]
 • پرتونگاری نوترونی ارزیابی غیرمخرب میله‌های سوخت هسته‌ای با استفاده از روش پرتونگاری نوترونی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 1-10]
 • پرتونگاری نوترونی دیجیتالی بلادرنگ امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتوهای ایکس طراحی هدف تبدیل‌کننده الکترونهای پُرانرژی به پرتوهای ایکس [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 43-48]
 • پرتوهای الکترونی استفاده از باریکه‌های الکترونی برای رنگ‌زدایی محلول‌های آبی رنگزاهای رآکتیو و اسیدی در حضور آب اکسیژنه [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 68-73]
 • پرتوهای کیهانی اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 26-32]
 • پرتوهای گاما پرتوگیری گامای خدمه‌ی پرواز خط هوایی تهران- بندرعباس [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 37-40]
 • پرتوهای گاما مطالعة مقاومت هالوفراکس رادیوتولرانس، آرکی باکتری بسیار نمک‌دوست دریاچة ارومیه در برابر پرتوهای فرابنفش و گامای کبالت 60 [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 13-18]
 • پردازش تصویر به کارگیری روش استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در پرتونگاره های جوش [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 1-8]
 • پردازش تصویر آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 1-11]
 • پردازش تصویر بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 1-8]
 • پرفلورو سولفونیک اسید تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 91-97]
 • پیرکس مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 10-17]
 • پرکننده بتنی استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروب لانگمویر طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروب‌های مغناطیسی اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتون طراحی و ساخت هدف مناسب جهت تولید Y87 [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 38-45]
 • پروتون مطالعه و بررسی شتاب دهی پروتون ها در اندرکنش لیزرهای پرتوان با هدف های فومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتون تراپی استفاده از روش الگوریتم تکرار در محاسبه‌ی مشخصات هندسی چرخ تعدیلگر دامنه در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتون‌تراپی آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتونهای کم انرژی تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروستات تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 29-36]
 • پروفیل‌های شعاعی پلاسما بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 14-26]
 • پروفیل‌های شعاعی پلاسما محاسبه ضریب هدایت نئوکلاسیک با استفاده از کسر ذرات به دام افتاده برای پلاسمای توکامک کشیده دماوند [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 25-33]
 • پزشکی هسته ای تولید سیکلوترونی رادیونوکلید فوق خالص ایندیم-111 با استفاده ازتارگت های قرصی آبکاری شده با طلا در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پزشکی هسته‌ای بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 1-9]
 • پزشکی هسته‌ای جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 1-6]
 • پس‌آب حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 33-43]
 • پس‌آب تولید آمونیم اورانیل کربنات از آمونیم دی‌اورانات تولید شده از محلول اورانیل فلورید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 64-76]
 • پساب پالایشگاه نفت حذف ترکیبات آلی آروماتیک فنول و فورفورال موجود در پساب پالایشگاه نفت با استفاده از باریکه‌ی الکترونی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 35-43]
 • پس‌آب فرآوری اورانیم کاربرد جلبک قهوه‌ای پیش تصفیه شده با کلسیم کلرید برای حذف فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فرآوری شیمیایی اورانیم اصفهان [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 22-30]
 • پس‌ماند مایع حذف اورانیم از پس ماند مایع با استفاده از رسوب گیری کاهشی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 89-93]
 • پس‌ماندهای هسته‌ای سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 83-90]
 • پسماند هسته‌ای کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 109-118]
 • پسمانده‌های پرتوزا بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 35-39]
 • پسمان‌های پرتوزا بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 54-61]
 • پیش بینی زمین لرزه اثرهای زیست محیطی گاز رادون – 222 و اهمیت توجّه به آن در ایران [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 17-31]
 • پیش‌تغلیظ بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 14-21]
 • پیش‌تغلیظ اورانیم پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری اورانیم در نمونه‌های آبی با استفاده از استخراج نقطه‌ی ابری جفت شده با طیف‌سنجی آلفا بر پایه‌ی سوسوزنی مایع [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 24-34]
 • پیش تیمار شده با کلسیم جذب زیستی توریم (IV) از محلول های آبی با استفاده از پودر برگ چنار بومی پیش تیمار شده با کلسیم [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 30-41]
 • پیش‌فرآوری پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • پیش ماده سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 14-18]
 • پیش یونش کورونا مطالعه اثر خلوص گاز نیتروژن و طول محیط فعال بر پارامترهای لیزری در سیستم نوسانگر – تقویت‌کننده لیزر نیتروژن [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 15-23]
 • پیش یونش کورونا مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 17-24]
 • پیکسی آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 1-10]
 • پلایا ارزیابی ناحیه‌ای و بررسی مقدماتی زمین‌شناختی، ساختاری و فلززایی حوضه دشت کویر و احتمال تشکیل کانه‌زایی اورانیوم نوع رسوبی ـ سطحی در آن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 43-50]
 • پلی‌اتیلن گلیکول ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح شده با سیانکس272 [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 64-76]
 • پلی‌اتیلن گلیکول ساخت و بهینه‌سازی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلی‌اتیلن گلیکول به عنوان بستری برای استخراج‌کننده‌ی EHPA2D [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 18-25]
 • پلاریزاسیون اسپینی بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی در انرژی ورودی مورد نیاز و بهره انرژی برای سوخت 3He [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 21-26]
 • پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 26-36]
 • پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 75-84]
 • پلاستیک A-150 ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 108-116]
 • پلاسما جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 67-75]
 • پلاسما اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 70-74]
 • پلاسما مطالعه و بررسی شتاب دهی پروتون ها در اندرکنش لیزرهای پرتوان با هدف های فومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلاسما محاسبه ضریب هدایت نئوکلاسیک با استفاده از کسر ذرات به دام افتاده برای پلاسمای توکامک کشیده دماوند [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 25-33]
 • پلاسما محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 99-108]
 • پلاسمای جفت شده‌ی القایی ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 68-75]
 • پلاسمای چند دمایی بررسی نظری رفتار سالیتون‌های یون صوتی در مختصات کروی در یک پلاسمای دو دمایی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 51-59]
 • پلاسمای چند مؤلفه‌ای بررسی توزیع انرژی الکترون در پلاسمای چند مؤلفه‌ای در فاصله‌ی بین غلاف و سوخت هسته‌ای [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 40-45]
 • پلاسمای کانونی تعیین توزیع انرژی و زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF با استفاده از لایه‌نشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هسته‌ای 39-CR [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 19-24]
 • پلاسمای کانونی تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 41-48]
 • پلاسمای کانونی مطالعه‌ی تجربی اثر هندسه‌ی آند و جنس- طول عایق دستگاه پلاسمای کانونی نوع مَدر بر شدت باریکه‌ی یون نیتروژن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 10-17]
 • پلاسمای کانونی بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 23-29]
 • پلاسمای کانونی بررسی تجربی مشخصه‌های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1 [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 1-8]
 • پلاسمای کانونی کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 39-43]
 • پلاسمای کم چگال ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 119-129]
 • پلاسمای لیزری بررسی دمای الکترونی و چگالی پلاسمای لیزری به وسیله‌ی ردیاب لانگمویر تا فاصله‌ی از مرتبه‌ی سانتی‌متر از هدف [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 86-90]
 • پلاسمای لیزری اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 68-78]
 • پلاسمای نیم‌رسانا تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 21-27]
 • پلاسماهای با بسامد رادیویی طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 32-43]
 • پلاسمای هلیکون طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 32-43]
 • پلی‌آکریل‌آمید غیرشبکه‌ای بررسی تجربی اثر گران‌روی محیط میزبان بر تشکیل و پایداری حباب‌ها در آشکارساز قطره‌ی فوق گرم (ساخته شده از) پلی‌آکریل‌آمید، در میدان نوترونی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 25-36]
 • پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستوفسفات جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 30-39]
 • پلی‌اکسی‌اتیلن‏ آلکیل‏ اتر استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌آلومینیم کلرید حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 48-57]
 • پلی‌آمید/ پلی‌اتیلن ساخت نانوکامپوزیت پلی‌آمید- پلی‌اتیلن رسانای معادل بافت حاوی نانولوله‌های کربنی به عنوان الکترود میکرودزیمترهای گازی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 108-116]
 • پلی آمیدو آمین سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی‌پروپیلن نقش پایدارکننده‌ها در کنترل میزان تخریب پلی‌پروپیلن در برابر تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 32-37]
 • پلی‌کربنات تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 75-84]
 • پلی‌متیل متاکریلات شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 53-62]
 • پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 11-20]
 • پلی‌مر رادیوکرومیک ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • پیل‌های سوختی تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 91-97]
 • پلی وینیل الکل مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 77-85]
 • پلی‌وینیل الکل بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 1-14]
 • پلی‌وینیل الکل تهیه‌ی فیلم‌های جاذب پلی‌وینیل الکل: مقایسه‌ی فیلم‌های شبکه‌ای شده‌ی شیمیایی و پرتوی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 14-20]
 • پلی‌وینیلیدین فلورید تغییر خواص ساختاری و نوری پلی‌مر پلی‌وینیلیدین فلورید در اثر پرتودهی الکترونی در آهنگ دز بالا [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 40-46]
 • پلی‌وینیل کلرید استخراج و انتقال توریم (IV) با غشای درون پلی‌مری حاوی دی (2- اتیل هگزیل) فسفریک اسید به‌عنوان حامل [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 57-67]
 • پیمان وین حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 18-27]
 • پنتتروتاید تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 25-34]
 • پنی‌سیلیم اکپانسیم تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 49-54]
 • پهنای نیم‌ارتفاع معرفی یک روش محاسباتی بهینه برای بهبود پاسخ باریکه‌سازهای حفره- موازی در پزشکی هسته ای [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 26-36]
 • پودر بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 43-48]
 • پودر برگ چنار بومی جذب زیستی توریم (IV) از محلول های آبی با استفاده از پودر برگ چنار بومی پیش تیمار شده با کلسیم [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 30-41]
 • پورفیرین سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 36-45]
 • پورفیرین تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 21-28]
 • پوست پرتقال بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 37-50]
 • پوست پرتقال بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 53-63]
 • پوشش ایمنی ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 36-47]
 • پوشش ایمنی رآکتور ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 113-118]
 • پوشش به روش الکتروفورتیک تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش به روش جوشش استخری تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش‌دارکردن تهیّه لوله‎های پلی‎استیرنی و پلی‎پروپیلنی پوشش‎دار شده با پادتن T3 برای کیت‎های T3-RIA [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 17-24]
 • پولک منگنز اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 34-41]
 • پولونیم-210 میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 22-26]

ت

 • تابش‌دهی ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 72-79]
 • تابش‌دهی مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 24-33]
 • تابش‌دهی غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 17-21]
 • تابش‌دهی گاما اثر تابش‌دهی گاما بر ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ی زرشک تازه [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 73-86]
 • تابش‌سنجی دسته‌بندی بررسی‌ پارامترهای‌ مؤثّر در “ فروشویی ستونی“‌ و امکان‌ استفاده‌ از آنها در روش ‌ “ فروشویی تپه‌ای کانی‌های‌ اورانیم‌ ساغند” [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 61-68]
 • تابش سینکروترونی خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 1-9]
 • تابش سینکروترونی بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیه‌سازی تابش سینکروترون با استفاده از کد FLUKA [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 8-14]
 • تابش فرابنفش بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابش- فراوری ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 32-36]
 • تابش گاما تشکیل ایزومرهای تیروزین در محلول‌های آبی فنیل‌آلانین پرتودهی شده با تابش گاما [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 23-31]
 • تابش گاما کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 1-6]
 • تابش گاما توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30 [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 43-46]
 • تابش‌های یونساز طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌ای بهینه برای سیستم مانیتورینگ پرتوهای یونساز با کنترل کامپیوتری [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 45-50]
 • تابش یونیزان گاما رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 78-86]
 • تابش یوننده‌ی گاما رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 58-64]
 • تابع برانگیختگی انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 33-38]
 • تابع پیرسون IV رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 130-140]
 • تابع تحریک بررسی روش‌های تولید رادیوایزوتوپ کادمیم-109 و تعیین واکنش بهینه [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 58-65]
 • تابع توزیع احتمال رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 130-140]
 • تابع توزیع سرعت اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابع ساختار قطبیده‌ی مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 9-18]
 • تابع کار اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 31-37]
 • تابع گاوسی رفتار هیستوگرامی چگالی نوری پرتونگاشت خط جوش در پرتونگاری فولاد با چشمه‌ی گاما [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 130-140]
 • تابع گرین بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 14-26]
 • تابع‌های پایه شعاعی وندلند حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 1-11]
 • تأثیرات بیولوژیکی تابش اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم‌های کبدی در خوکچه هندی [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 25-30]
 • تایروترون استفاده از دو تایر وترون موازی شده در منبع تغذیه لیزرهای بخار فلز [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 13-17]
 • تأسیسات فرآوری اورانیم مطالعه‌ی سیستم پالایش و تصفیه‌ی آلاینده‌های گازی تأسیسات فرآوری اورانیم اصفهان [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 63-69]
 • تأسیسات هسته‌ای گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 99-124]
 • تاگوچی ارزیابی عملکرد الکترودیونیزاسیون پیوسته به منظور حذف استرانسیم و سزیم از محلول‌های آبی با استفاده از روش تاگوچی [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 18-28]
 • تاگوچی استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 24-34]
 • تالاب ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 10-22]
 • تالاب انزلی جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 22-28]
 • تالاسمی سنتز اسید آمینه لوسین نشاندار با تریتیوم [ 3H] [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 9-14]
 • تالیوم-201 مقایسه دز-کالیبراتورهای مراکز پزشکی هسته‌ای از طریق اندازه‌گیری فعالیت رادیوداروی تالیوم-201 [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 49-52]
 • تالیوم-201 مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 51-54]
 • تالیوم-201 همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 1-7]
 • تالیوم-203 مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 51-54]
 • تالیوم 203 هدف تعیین شدت و طیف نوترون‌های حاصل از بمباران هدف Tl-203 دارای زیر لایه مسی با پروتون‌های MeV5/28 [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 19-24]
 • تبادل‌گر معدنی جذب رادیونوکلیدهای Sr90، La140 و Co60 بر روی مبادله‌کننده‌های یونی معدنی سنتزی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 56-62]
 • تبادل‌گر یونی سنتز جاذب تترافنیل پورفیرین مس به دام افتاده در زئولیت به عنوان تبادل‌گر یون برای جذب یون‌های +22UO از محیط‌های آبی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 36-45]
 • تبادل یونی بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 6-13]
 • تبادل یونی مطالعه بازیابی تالیوم-203 از هدفهای بمباران شده و توسعه آن در تولید تالیوم-201 با روش افزایش رادیوایزوتوپ تالیوم-201 [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 51-54]
 • تبخیر امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل فوریه کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 39-43]
 • تپ توان بالا فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 1-7]
 • تیتانیم شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 1-8]
 • تیتانیم اکسید بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 1-14]
 • تیتانیم تتراکلرید بررسی رشد و انعقاد نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در فرایند تولید از طریق سنتز شیمیایی از فاز بخار [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 20-29]
 • تیتانیم دی‌اکسید بررسی رشد و انعقاد نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید در فرایند تولید از طریق سنتز شیمیایی از فاز بخار [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 20-29]
 • تیتانوسیلیکات آلاییده شده حذف جذبی رادیونوکلوئیدهای 90Sr و 137Cs از پسماند مایع پرتوزای راکتور تحقیقاتی تهران به وسیله‌ی نانوذرات تیتانوسیلیکات آلاییده شده با Nb و Ge [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 58-66]
 • تیتانومگنتیت مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 15-20]
 • تتراآمونیم اورانیل کربنات مدل‌سازی ریاضی و مطالعه‌ی عملکرد رآکتور دوار تولید دی‌اکسید اورانیم [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 7-22]
 • تتراکلرید زیرکونیم مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 38-44]
 • تثبیت بیولوژیک نیتروژن مطالعه توان تثبیت نیتروژن مولکولی سه رقم اصلی سویای کشور در همزیستی با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم به روش رقت ایزوتوپی نیتروژن- 15 در ایران [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 1-6]
 • تجزیه‌ی ایزوتوپی ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش صحت در تجزیه‌ی ایزوتوپی اورانیم به وسیله‌ی طیف‌سنجی جرمی زمان پرواز پلاسمای جفت شده‌ی القایی (ICP-TOF-MS) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 68-75]
 • تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی تعیین مقدار روی در گندم و سبوس آن از طریق تجزیه به روش فعال‌سازی نوترونی [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 22-25]
 • تجزیه به مؤلفه‌های اصلی ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 10-22]
 • تجزیه پیکسی شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 1-6]
 • تجزیه حساسیت بررسی حساسیت سطح مقطع‌های نوترون در کربن و سرب با استفاده از کد محاسباتی MCNP و داده‌های تجربی [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 25-32]
 • تجزیه ی رنگ لاجوردی ترکیب طیف سنجی گسیل پرتو ایکس ذره- القایی و طیف سنجی گسیل پرتو گامای پروتون- القایی برای تجزیه ی رنگ لاجوردی در کاشی باستانی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 19-24]
 • تجزیه شیمیایی بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 27-34]
 • تجزیه کمی شیمیایی بررسی و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز کلرید در زیرکونیوم به ‌روشهای کدورت‌سنجی و نفلو‌متری [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 49-54]
 • تجزیه‌ی گرمایی بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 39-50]
 • تجمع تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • تجمع زیستی جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 1-7]
 • تجهیز آزمون مدار باز تحلیل ایمنی پرتودهی مجتمع سوخت آزمایشی HWRR در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از تجهیز آزمون مدار باز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه‌ی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای توریم با استفاده از روش ره‌نگاری فن‌آوری [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 46-61]
 • تحلیل ایمنی احتمالاتی (PSA) ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 113-118]
 • تحلیل ترموهیدرولیکی تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه‌ی شتاب‌دهنده‌ی رودوترون [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 65-72]
 • تحلیل حادثه LOFA تحلیل ایمنی پرتودهی مجتمع سوخت آزمایشی HWRR در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از تجهیز آزمون مدار باز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل رُسی- آلفا ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 18-24]
 • تحلیل زمانی شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 34-45]
 • تحلیل عوامل ریشه‌ای شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 34-45]
 • تحلیل فاینمن- آلفا اندازه گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان با استفاده از تحلیل فاینمن- آلفا [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 1-7]
 • تحلیل محاسباتی تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل نوترونی تحلیل نوترونی نانوسیال‌ها به عنوان خنک‌کننده در یک بسته سوخت رآکتور آب سبک با بازده بالا (HPLWR) [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 1-8]
 • تحلیلی نودال حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 45-52]
 • تخلخل تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 9-20]
 • تخلخل بررسی و مطالعه روش غیرمستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 42-48]
 • تخلخل بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 7-16]
 • تخلخل‌سنج جیوه‌ای بررسی و مطالعه روش غیرمستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 42-48]
 • تخلخل‌سنج گازی بررسی و مطالعه روش غیرمستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 42-48]
 • تخلیه‌ی الکتریکی طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF) [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 46-50]
 • تخلیه درخشان طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخلیه عرضی مطالعه تجربی سیستم نوسانگر - تقویت‌کننده لیزر مولکولی نیتروژن با تخلیه عرضی [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 17-24]
 • تخمیر میکروبی تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 43-49]
 • تخمین مقایسه‌ی نتایج روش‌های تخمین و شبیه‌سازی زمین آماری برای مدل‌سازی کانسار کانی اورانیم در بلوک 1 آنومالی 3 ناریگان [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 8-18]
 • تدابیر پیش‌گیرانه شناسایی فازهای گذار از بحران هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما- دایچی بر مبنای تحلیل زمانی حادثه [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 34-45]
 • ترابرد ذره‌ی باردار بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیه‌سازی تابش سینکروترون با استفاده از کد FLUKA [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 8-14]
 • تراستوزومب ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 8-15]
 • تراشه‌ی ریز‌شاره ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 11-20]
 • تری‌اکتیل آمین جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 33-46]
 • تربیم ساخت نانوبلورهای لوتسیم آلومینیم گارنت آلاییده شده با تربیم به روش هم‌رسوبی و بررسی اثر اندازه‌ی نانوبلورها بر ویژگی‌های لیانی و زمان فروافت آن‌ها [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 48-54]
 • تربیم-161 مطالعه ی نظری و تجربی تولید رادیونوکلید درمانی تربیم-161 در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 37-44]
 • تری بوتیل فسفات بررسی تجربی استفاده از نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با تری بوتیل فسفات 〖Fe〗_3 O_4@PEG@TBP به عنوان یک جاذب جدید جهت جذب یون‌های زیرکونیم(IV) از محلول‌‌های آبکی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تری‌بوتیل‌فسفات استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 10-18]
 • تریپتیک سوی براث بررسی تأثیر پپتون و تریپتیک سوی براث (TSB) بر روی بازده‌ی زیست‌فروشویی اورانیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 93-99]
 • تریتیوم سنتز اسید آمینه لوسین نشاندار با تریتیوم [ 3H] [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 9-14]
 • تُردی هیدروژنی تشکیل الکتروشیمیایی فازهای هیدریدی در آلیاژ زیرکونیم-1% نیوبیم مورد استفاده در غلاف سوخت هسته‌ای [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 37-45]
 • ترسیب شیمیایی حذف یون فلوئورید از پسماندهای حاصل از بازیابی اورانیم از سه دسته ته‌ماند کف استخرهای کارخانه‌ی فراوری اورانیم با استفاده از روش ترسیب شیمیایی [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 48-57]
 • ترکیبات زیست فعال بررسی اثرات پرتو گاما بر ترکیبات زیست فعال، رنگ و بار میکروبی زعفران [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 16-25]
 • ترکیبات مس تهیه رادیوداروی [Cu61] ـ پیـروآلدئید بیـس (4 Nـ متیـل تیوسمی کاربازون) - PTSM) [Cu61] (و کنترل کیفی آن برای تشخیص پزشکی به روش PET [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 1-8]
 • ترکیبات نشاندار تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 1-6]
 • ترکیبات نشان‌دار تهیه و بررسی زیستی نانوذرات ابر پارامغناطیسی اکسید آهن نشان‌دار شده با گالیم-67 در موش صحرایی سالم [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 29-36]
 • ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 24-32]
 • ترکیب‌های فراسودمند اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 65-75]
 • ترکیب همدوس بررسی مشخصه‌های ترکیب همدوس 19 باریکه‌ی لیزر فیبری برای دست‌یابی به توان‌های چند ده کیلووات در فاصله‌ی 10 کیلومتری [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 60-71]
 • تریکودرما هارزیانوم بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 96-104]
 • ترموپیل طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 9-14]
 • ترمودینامیک مطالعه‌ی ترمودینامیک فرایند ساخت شیشه‌های سربی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 101-107]
 • ترمودینامیک ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 51-62]
 • ترمودینامیک سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه‌ای دوگانه‌ی منیزیم- آلومینیم [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 64-74]
 • ترموکوپل طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 9-14]
 • ترمولومینسانس ساخت و بررسی خصوصیت‌های ترمولومینسانی نانوذرات Dy,Tm:2CaF [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 1-7]
 • ترمولومینسانس استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس 100-TLD برای اندازه گیری شاریدگی نوترون های حرارتی با روش پرتوزاسازی LiF [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 17-21]
 • ترمولومینسانس تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 8-14]
 • ترمولومینسانس نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 44-48]
 • ترموهیدرولیک تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 19-29]
 • ترموهیدرولیک آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تزریق واکنش‌پذیری تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 19-29]
 • تشخیص تشخیص پرتودیدگی گوشت مرغ با اندازه‌گیری ارتو-تیروزین با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و آشکارسازی فلوئورسانس [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 72-79]
 • تشدیدگرصفحه موازی کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 1-9]
 • تشدیدگر ناپایدارخودپالاینده کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 1-9]
 • تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده بررسی لیزر پرتو ایکس نرم با محیط فعال پلاسما و تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 57-67]
 • تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده‌لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌روزنه‌ محدودکننده‌ میدان‌شرط‌ خود تصویری‌ بررسی‌ تشدیدگر ناپایدار خود پالاینده‌ تعمیم‌ یافته‌ (GSFUR) در لیزر مولکولی‌ نیتروژن‌ با تحریک‌ طولی‌ [دوره 22، جلد 25، سال 1381، صفحه 1-8]
 • تشویه‌ی قلیایی بررسی پارامترهای مؤثر بر بازیابی وانادیم از کان‌سنگ ساغند یزد (آنومالی 2) با استفاده از فرایند تشویه‌ی قلیایی- فروشویی اسیدی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 62-71]
 • تصحیحات جرم هدف نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیده‌ی اسپینی نوترون و دوترون [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 22-27]
 • تصحیح‌های مرتبه‌ی سوم مطالعه‌ی تابع‌های ساختار قطبیده‌ی هسته‌ها‌ی هلیم-3 و تریتیم در تقریب سوم نمودار فاینمن [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 9-18]
 • تصفیه شیمیایی بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 35-38]
 • تصویربرداری استخوان تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • تصویر قطبی ارزیابی اثر بافت بلوری بر جهت‌گیری هیدریدها در غلاف زیرکونیم- (%1) نیوبیم [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 94-100]
 • تصویرگیری تصویرگیری با استفاده از پرتو ایکس تک انرژی پروتون- القایی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 1-10]
 • تصویرگیری با تشدید مغناطیسی ارزیابی مقدار آهن‌رباییده‌ی اسپین‌های هسته‌ای جاری در تصویرگیری با استفاده از تشدید مغناطیسی (MRI) با حل معادلات بلوخ به روش تفاضل محدود [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 1-6]
 • تطبیق بافت‌نگار بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 1-8]
 • تعادل مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 1-12]
 • تعادل پلاسما تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی شفرانف در پلاسمای توکامک دماوند [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 62-71]
 • تعادل فازی محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 51-56]
 • تغییرات ساختاری مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 85-95]
 • تیغه‌ی سربی شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 9-18]
 • تفاله‌ی نیشکر حذف جذبی فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فراوری شیمیایی اورانیم اصفهان با تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانوذرات مغناطیسی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 33-43]
 • تف‌جوشی اثر افزودنی تف‌جوشی بر رشد دانه در قرص سوخت هسته‌ای 2UO [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 90-99]
 • تفسیر کمّی ژئوفیزیکی تهیّه‌ مجموعه نرم‌افزاری‌ QuantInt برای‌ تفسیر کمّی‌ و دقیق‌ داده‌های‌ مغناطیسی ‌و گرانی‌ سنجی‌ و یک‌ نمونه تفسیری در اکتشاف‌ اورانیوم‌ [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 37-48]
 • تفنگ الکترونی شبیه‌سازی یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 76-81]
 • تفنگ الکترونی طراحی تفنگ الکترونی 50 میلی آمپری برای استفاده در یک شتاب‌دهنده‌ی دینامیترون [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 141-151]
 • تقریب پتانسیل مؤثر ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 77-81]
 • تقریب پتانسیل مؤثر آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 82-88]
 • تقریب تخت حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 45-52]
 • تقریب درجه دو حل تحلیلی معادله‌ی پخش دوگروهی مستقل از زمان نوترون با تقریب‌های مختلف فرار عرضی در هندسه‌ی چهارگوش دوبعدی [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 45-52]
 • تقطیر بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکثیرکننده‌های الکترون تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 32-37]
 • تک مد سازی تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 9-14]
 • تک مد طولی تک مد سازی لیزر 2CO تپی به روش تزریق پرتو یک لیزر 2CO پیوسته [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 9-14]
 • تیکنر طراحی سیستم تیکنر برای جداسازی محلول فروشویی اسیدی از ذرات جامد در کارخانه اکسید اورانیوم بندرعباس [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 40-44]
 • تکنسیم-99m یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 28-43]
 • تکنسیم-m99 تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 60-66]
 • تکنسیم-m99 نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 23-29]
 • تکنسیم-m99 تهیه‌ی ژل زیرکونیم مولیبدات و بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بر کارآیی ژنراتورهای تکنسیم-m99 [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 21-28]
 • تکنیسیوم 99 بررسی امکان استفاده از تکنیسیوم 99 بجای بور 10 در مجتمع‌های سوخت [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 15-20]
 • تکنسیوم-99m سنتز بی‌فسفونات HEDP بعنوان رادیوداروی تشخیصی استخوانی- [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 9-14]
 • تکنیک گامای عبوری طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 29-40]
 • تکوین زمین شناسی بررسی تکوین زمین شناسی و فلززایی کانسار اسکارن انارگ وپدیده‌های مرتبط با آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 49-60]
 • تله شیمیایی بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 43-48]
 • تله‌ی شیمیایی ارایه‌ی یک روش برای اندازه‌گیری HF خروجی از تله‌های شیمیایی تحت شرایط خلاء در تأسیسات غنی‌سازی اورانیم [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 1-6]
 • تلوریم بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمام نگار دیجیتال میکروسکوپی ساخت و مشخصه‌یابی پوسته‌های پلی‌استایرنی برای هدف‌های گداخت لیزری [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 67-74]
 • تنش شوری تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 93-104]
 • تنش‌های حرارتی تأثیر تنش‌های مکانیکی و حرارتی بر مقدار ضریب جذب ذرّات β و دامنه نفوذ آنها در آلومینیوم [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 6-9]
 • تنظیم‌گر فشار مدل محاسباتی رفتار گذرای تنظیم‌گر فشار در رآکتورهای آب سبک تحت فشار [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 53-63]
 • تنگستن تضعیف گامای پرانرژی ثانویه ی میدان نوترونی با بهره گیری از یک حفاظ کامپوزیتی تقویت شده ی بدون سرب [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 23-29]
 • تنگستن جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 22-28]
 • تنگستن شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 1-8]
 • تنوع ژنتیکی تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L) [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 19-25]
 • تنوع ژنتیکی ایجاد تنوع ژنتیکی به ‌وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه‌های نارس بنه زعفران [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 41-46]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی رده‌های جهش یافته‌ی گیاه دارویی بالنگوی شیرازی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 101-108]
 • تنوئیل تری فلوئورواستون استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 51-63]
 • تهی‌جا بررسی اثر تهی‌جا در ساختار الکترونی بلور 3O2α-Al [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 57-61]
 • تهی‌سازی کاهش مقدار مولیبدن در فرایند تولید اکسید اورانیم کارخانه‌ی بندرعباس به روش تهی‌سازی با محلول سدیم کلرید اسیدی [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 36-42]
 • ته‌نشینی همگن جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 15-21]
 • توابع پاسخ سوسوزن اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 24-31]
 • توابع ترمودینامیکی مطالعه ساختاری، الکترونی و ترمو شیمیایی برهم‌کنش یون سه ظرفیتی لانتانیم و استخراج‌کننده‌های دی گلیکول آمیدی با استفاده از روش‌های نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 85-95]
 • توابع ترمودینامیکی محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 51-56]
 • توابع توزیع احتمال تعیین تابع توزیع احتمال چگالی نوری در فیلم‌های رادیوگرافی صنعتی با پرتو ایکس [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 24-33]
 • توابع ساختار قطبیده نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیده‌ی اسپینی نوترون و دوترون [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 22-27]
 • توابع گوسی مدلسازی پخش جوی در نیروگاه هسته ای بوشهر [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 35-42]
 • توان ایستانندگی اثر سد پتانسیل بر توان ایستانندگی کانال های محوری بلور سیلیکون برای پروتون [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 9-18]
 • توان ایستانندگی انتخاب واکنش مناسب و تعیین پارامترهای پرتودهی برای تولید پالادیوم-103 [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 33-38]
 • توان توقف افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 7-13]
 • توان جداسازی مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان خروجی ویژه طراحی و ساخت لیزرCuCl-Ne و بهینه‌سازی توان ویژه [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 21-26]
 • توان وابسته به زمان محاسبات نوترونیک وابسته به زمان و مکان با استفاده از کد مونت‌کارلوی TDMC [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 12-19]
 • تیوباسیلوس فرواکسیدان بررسی تأثیر سرعت هوادهی بر فروشویی میکروبی اورانیم در زیست رآکتور هواگرد داخلی [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 22-30]
 • تیوب الکترونی اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 31-37]
 • توتون میزان پرتوزایی Po210 در توتون و سیگارهای مورد استفاده در ایران [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 22-26]
 • توریم بررسی فرایند پیش‌تغلیظ توریم در سنگ معدن آنومالی 5 ساغند با استفاده از مارپیچ همفری و بهینه‌سازی آن با روش آماری [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 14-21]
 • توریم بررسی پارامترهای مؤثر بر جذب توریم به وسیله‌ی نانوجاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تیتانیم اکسید عامل‌دار شده با گروه عاملی آمین [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 1-14]
 • توریم بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 37-50]
 • توریم ترمودینامیک و سازوکار استخراج حلالی توریم از محیط نیتراتی به وسیله‌ی استخراج‌کننده‌ی سیانکس‌ 272 در رقیق‌کننده‌ی کروزن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 51-62]
 • توریم تأثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهبود میزان حذف یون توریم از محلول آبی [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 42-51]
 • توریم بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 44-52]
 • توریم بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 53-63]
 • توریم استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 24-34]
 • توریم جذب یون‌های اورانیم (VI) و توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات تبادل‌گر یونی 2SnO [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 15-21]
 • توریم کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 37-43]
 • توریم بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 68-80]
 • توریم محاسبه‌ی تعادل فازی توریم با استفاده از مدل واندروالس [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 51-56]
 • توریم (IV) جذب زیستی توریم (IV) از محلول های آبی با استفاده از پودر برگ چنار بومی پیش تیمار شده با کلسیم [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 30-41]
 • توریم اکسید بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 39-50]
 • توریم اگزالات بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 39-50]
 • تورم شبکه تحلیل افت رسانندگی گرمایی سوخت پرتو دیده‌ی UO2 به دلیل تولید تخلخل در میزان مصرف بالای سوخت [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 9-20]
 • توریم و اورانیم استخراج فاز جامد توریم (IV) و اورانیم (VI) از محیط نیتراتی با نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با سیانکس 302 [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 70-76]
 • توریوم مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 15-20]
 • توزیع انرژی الکترون بررسی توزیع انرژی الکترون در پلاسمای چند مؤلفه‌ای در فاصله‌ی بین غلاف و سوخت هسته‌ای [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 40-45]
 • توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 9-14]
 • توزیع انرژی و زاویه‌ای تعیین توزیع انرژی و زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF با استفاده از لایه‌نشانی آلومینیم بر روی آشکارسازهای رد هسته‌ای 39-CR [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 19-24]
 • توزیع بار تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 32-37]
 • توزیع بیولوژیکی تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 63-69]
 • توزیع بیولوژیکی بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP153 حاصل از پرتودهی هدف‌های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش‌های صحرایی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 9-13]
 • توزیع بیولوژیکی تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 43-49]
 • توزیع بیولوژیکی ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 34-40]
 • توزیع دز بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 37-46]
 • توزیع دز بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 54-61]
 • توزیع دز شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 37-47]
 • توزیع زیست شناختی ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 8-15]
 • توزیع زیست شناختی تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 48-55]
 • توزیع زیست شناختی تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 40-43]
 • توزیع عنصری شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 1-6]
 • توزیع عنصری آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 1-10]
 • تیوسیانات آمونیوم استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 27-35]
 • توکامک جذب شیمیایی اتم هیدروژن روی سطح غبار در پلاسمای منحرف‌کننده [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 67-75]
 • توکامک ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون‌های گریزان در توکامک دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 17-23]
 • توکامک اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکامک طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکامک طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکامک الوند توسعه بسته نرم افزارگرافیکی جهت تحلیل داده های آزمایشگاهی توکامک الوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • توکامک دماوند تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی شفرانف در پلاسمای توکامک دماوند [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 62-71]
 • توکامک دماوند بررسی پایداری مگنتوهیدرودینامیک در توکامک دماوند با نسبت منظر بزرگ [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 14-26]
 • تولید ایزوتوپ تولید و ارزیابی رادیونوکلید Re186 با استفاده از رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد درمانی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 58-62]
 • تولید رادیوایزوتوپ نشاندارسازی، کنترل کیفی و پراکنش زیستی پادتن anti-CD20 با گالیوم-67 [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 10-17]
 • تولید رادیونوکلید ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید فوتونوترون شبیه‌سازی تولید پرتو ایکس ترمزی و فوتونوترون از طریق برهم‌کنش الکترون‌های تولید شده با لیزر با هدف‌های جامد [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 63-69]
 • تولید و تخلیص رادیو ایزوتوپ آهن-55 بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • تومور شبیه‌سازی مونت‌کارلو دز جذبی بافت‌های نشاندار شده با نانو ذرات در پرتو درمانی ریز باریکه‌ای با پرتوهای ایکس [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 37-47]
 • تومورهای جامد سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تومورهای نورواندوکراین تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 111Inپنتتروتاید در ایران [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 25-34]
 • توموگرافی گسیل پوزیترون تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 9-17]
 • توموگرافی گسیل پوزیترون تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • تونل نگهداری زباله‌های هسته‌ای مطالعه انتقال حرارت در تونل نگهداری زباله‌های هسته‌ای و تأثیر آن بر افزایش دمای سطح زمین اطراف [دوره 28، جلد 39، سال 1386، صفحه 9-19]

ث

 • ثابت پایداری مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 18-24]
 • ثابت‌های بحرانی معادله‌ی حالت تحلیلی برای فلزات مذاب قلیایی و قلیایی خاکی بر پایه‌ی ثابت‌های بحرانی [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 75-80]
 • ثابت واپاشی نوترون آنی اندازه گیری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب رآکتور زیربحرانی آب سبک اصفهان با استفاده از تحلیل فاینمن- آلفا [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 1-7]
 • ثابت واپاشی نوترون آنی ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان: مقایسه‌ی آزمایش رُسی- آلفا و شبیه‌سازی مونته‌کارلو [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 18-24]

ج

 • جاذب تولید و اصلاح نانوالیاف پلی‌استایرن‌آکریلونیتریل- پلی‌کربنات و بررسی رفتار جذبی آن نسبت به اورانیم در محیط‌های آبی [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 75-84]
 • جاذب اصلاح شده‌ی NH2-MCM-41 جذب استرانسیم توسط MCM-41 عامل‌دار شده با گروه آمینوسیلان [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 30-37]
 • جاذب ترکیبی مطالعه‌ی سینتیک، تعادل و ترمودینامیک جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی به وسیله‌ی جاذب ترکیبی پلی‌وینیل الکل/ تترا اتیل اورتو سیلیکات با گروه عاملی مرکاپتو [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 12-23]
 • جاذب هیبریدی مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 72-83]
 • جاری شدن تابش همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 1-7]
 • جان گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 99-124]
 • جبران خسارت هسته‌ای مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 54-66]
 • جبران خسارت هسته‌ای گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته‌ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون 1963 وین [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 99-124]
 • جداسازی بهینه‌سازی مقدار لخته‌ساز مصرفی فرایند جداسازی جامد- مایع در دوغاب حاصل از فروشویی خاک آنومالی یک ساغند [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 91-98]
 • جداسازی بررسی تأثیر مهم‌ترین عامل در فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 75-85]
 • جداسازی جداسازی و انتقال انتخابی زیرکنیم (IV) و نیوبیم (V) از محیط هیدروکلریک اسید از طریق غشای مایع توده‌ای [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 72-84]
 • جداسازی بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر تجاری در جداسازی انتخابی یون‌های اورانیم (VI) از آهن (III) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 44-56]
 • جداسازی جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 19-24]
 • جداسازی جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 30-39]
 • جداسازی استخراج گزینشی و جداسازی مقادیر جزئی کبالت-57 از نیکل [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 27-35]
 • جداسازی 90Sr و 90Y بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 1-9]
 • جداسازی ایزوتوپ C13 بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13 [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 38-45]
 • جداسازی ایزوتوپی لیزری بهره‌گیری از تپ‌های لیزر 3NH در فرایند گسست چند فوتونی مولکول‌های 4CCl همراه با گزینندگی ایزوتوپ C13 [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 38-45]
 • جداسازی ایزوتوپ‌های چندجزئی بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جداسازی الکتریکی کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 37-43]
 • جداسازی الکترومغناطیسی غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 77-81]
 • جداسازی انرژی تغییر تدریجی فاصله‌ی الکترودها به عنوان روشی ابتکاری در طراحی شمارنده تناسبی تک سیمی حساس به محل ورود تابش [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 32-37]
 • جداسازی به روش کروماتوگرافی تهیه‌ی ژل زیرکونیم مولیبدات و بررسی تأثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بر کارآیی ژنراتورهای تکنسیم-m99 [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 21-28]
 • جداسازی ثقلی پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • جداسازی رادیو شیمیایی جداسازی رادیو شیمیایی In111 از مس و کادمیوم به وسیلة کروماتوگرافی تبادل یون [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 1-6]
 • جداسازی متوالی جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 33-46]
 • جداسازی مغناطیسی کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 37-43]
 • جدایش ثقلی کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 37-43]
 • جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 15-17]
 • جذب بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 1-9]
 • جذب پرتو پیوندزنی جاذب برای بهبود ظرفیت جذب فلز نیکل از محلول‌های آبی: کیتوزان/ پلی‌وینیل الکل پرتو پیوند زده شده با اکریلیک اسید [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 40-45]
 • جذب شبیه‌سازی مونت‌کارلوی جذب آلاینده‌های خروجی از واحدهای فرآوری شیمیایی اورانیم به وسیله‌ی غشای نانولوله‌ی کربنی [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 1-9]
 • جذب تأثیر ساختار لیگاندهای بازشیف نشانده شده بر روی نانوسیلیکا در بهبود میزان حذف یون توریم از محلول آبی [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 42-51]
 • جذب جذب اورانیم (VI) از محلول‌های آبی بر روی نانو زئولیت بتای ساخته شده [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 47-52]
 • جذب استخراج فاز جامد یون‌های اورانیم و توریم با کارتریج‌های اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده با سیانکس302 [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 23-26]
 • جذب جذب و تجمع زیستی سزیم پایدار و سزیم-137 به کمک جلبک سبز آبی یا سیانوباکتری اُسیلاتوریا هوموژنا [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 1-7]
 • جذب خواص جذبی رزین‌های آمیداکسیم برای جداسازی یون‌های اورانیم (VI) از محلول‌های آبی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 42-47]
 • جذب مطالعه و بررسی رفتار جذبی اورانیم بر روی جاذب هیبریدی ساخته شده برپایه‌ی استانیک تنگستومولیبدوفسفات و SBA-15- کروی [دوره 40، جلد88، سال 1398، صفحه 72-83]
 • جـذب جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 31-35]
 • جذب بیولوژیکی ساخت زیست صافی به منظور جذب [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 9-12]
 • جذب تیروئید ارزیابی توزیع بیولوژیکی پرتو داروی IPPA -131 با تصویربرداری در بافتهای قلبی و غیر قلبی حیوانات آزمایشگاهی [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 34-40]
 • جذب توریم(IV) جذب توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از زیست‌جاذب زوج عامل‌دار شده با جلبک و مخمر [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 64-80]
 • جذب دینامیکی بررسی پارامترهای جذب دینامیکی گاز زنون بر روی جاذب‌های کربن فعال و غربال مولکولی 5Å [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 43-50]
 • جذب زیستی بررسی و مقایسه‌ی سینتیک و هم‌دمای جذب زیستی توریم به ‌‌وسیله‌ی پوست پرتقال و سلولز حاصل از آن [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 37-50]
 • جذب زیستی جذب زیستی توریم (IV) از محلول های آبی با استفاده از پودر برگ چنار بومی پیش تیمار شده با کلسیم [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 30-41]
 • جذب زیستی بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 53-63]
 • جذب زیستی جذب زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از سویه‌ی مرجع و بومی قارچ آسپرژیلوس نیجر زنده [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 15-22]
 • جذب زیستی جذب زیستی اورانیم به وسیله‌ی مخمر نان در حضور سرب و کادمیم و مدل‌سازی داده‌های تعادلی [دوره 33، جلد 60، سال 1391، صفحه 1-14]
 • جذب زیستی بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 27-36]
 • جذب زیستی جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 22-28]
 • جذب زیستی بررسی جذب زیستی توریم از محلول‌های آبی توسط جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا اندیکای اصلاح ‌شده به روش زانتاسیون [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 68-80]
 • جذب‌زیستی غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 45-57]
 • جذب زیستی اورانیم کاربرد ایزوترم‌های جذب دو و سه‌پارامتری در جذب زیستی اورانیم توسط مخمرنان [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 1-8]
 • جذب زیستی اورانیم (VI) بررسی دینامیک جذب زیستی اورانیم (VI) در ستون بستر ثابت: محاسبه مقاومت های انتقال جرمی و شناسایی مرحله کنترل کننده فرآیند [(مقالات آماده انتشار)]
 • جذب ستونی بررسی پارامترهای فرایندی و مدل‌سازی نمودارهای شکست جذب زیستی توریم در یک ستون بستر ثابت با جاذب پوست پرتقال [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 53-63]
 • جذب سطحی تعیین نمودار تعادلی جذب گاز HF روی زغال فعال [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 43-50]
 • جذب سطحی حذف فلزات سنگین از پسماندهای سنتزی توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شده با اسید [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 18-27]
 • جذب سطحی بررسی کارایی قرص سدیوم فلوراید در تله‌های شیمیایی صنایع غنی‌سازی [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 43-48]
 • جذب سطحی جداسازی یون‌های آهن (III) از محلول فروشویی اسیدی سنگ‌های متاسوماتیت ساغند با استفاده از رزین‌های‌ آنیونی [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 28-32]
 • جذب سطحی سنتز و بررسی خصوصیات تبادلی سریوم اکسید هیدراته برای کاتیون‌های 140Ba، 90Sr تعیین ضریب توزیع کاتیون‌های 152Eu و 134Cs [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 19-23]
 • جذب سطحی بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 35-39]
 • جذب سطحی سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 14-18]
 • جـذب‌کننـده‌هـای زیستـی جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 31-35]
 • جذب و پراکندگی پرتو کاوش اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 68-78]
 • جذب یون فلزی تهیه‌ی فیلم‌های جاذب پلی‌وینیل الکل: مقایسه‌ی فیلم‌های شبکه‌ای شده‌ی شیمیایی و پرتوی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 14-20]
 • جذب یون‌های فلزی جذب یون‌های فلزی روی مبادله‌کننده‌های سنتزی هیبرید آلی- معدنی پلی‌اکریلونیتریل- تیتانیم تنگستو فسفات [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 30-39]
 • جریانات دوفازی بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان بازروانی کامل بررسی تغییرات غلظت اجزای یک مخلوط گاز سه جزیی در جهت شعاعی و محوری در داخل یک ماشین سانتریفوژ گازی در شرایط «جریان برگشت کامل» با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 73-87]
 • جریان پلاسما اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان چرخشی کاربرد اپن فوم برای شبیه سازی عددی تأثیر محرک گرمایی بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی در حالت جریان برگشتی کامل [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان داخلی بررسی رفتار گاز درون روتور یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از کد DSMC توسعه یافته و حلگر dsmcFOAM [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان دوفازی طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 29-40]
 • جریان دوفازی یک روش عددی کاملاً ضمنی برای شبیه‌سازی جریان دوفازی در یک کانال عمودی با استفاده از مدل شار رانشی [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 10-21]
 • جریان دوفازی شبیه سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی با استفاده از روش نیوتن-کریلف [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان دوفازی آب- نفت طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 29-40]
 • جریان دوفازی همگن طراحی و ساخت لوپ جریان دوفازی همگن به منظور اندازه‌گیری درصدهای حجمی در مخلوط‌های جامد- مایع و نیز مایع- مایع با تکنیک تضعیف باریکه‌ی گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 29-40]
 • جریان سنج‌ها مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 50-58]
 • جریان گاز مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 50-58]
 • جریان محوری تعیین وابستگی ضریب جداسازی سانتریفوژ گازی به برخی از پارامترهای اصلی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 8-15]
 • جریان‌های غیرخطی تولید جریان‌های غیرخطی و موج‌های هلیکون در یک پلاسمای کوانتومی نیم‌رسانا [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 21-27]
 • جزء به جزء کردن فیزیکی اثر کاربری اراضی بر تغییرات سن کربن-14 و تعیین کیفیت مواد آلی خاک با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه‌ی زیر قرمز [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 19-27]
 • جلبک قهوه‌ای کاربرد جلبک قهوه‌ای پیش تصفیه شده با کلسیم کلرید برای حذف فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فرآوری شیمیایی اورانیم اصفهان [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 22-30]
 • جلبک قهوه‌ای بررسی تأثیر غلظت ورودی ستون بستر ثابت بر روی جذب زیستی اورانیم توسط جلبک قهوه‌ای Cystoseira Indica [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 27-36]
 • جمعیت میکروبی خاک تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیم (U238) بر جمعیت‌های میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 52-57]
 • جنس باسیلوس جذب زیستی تنگستن از محلولهای آبی با استفاده از سویه جدید Bacillus sp. MGG-83، جداسازی شده از تالاب انزلی [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 22-28]
 • جهت‌گیری هیدرید ارزیابی اثر بافت بلوری بر جهت‌گیری هیدریدها در غلاف زیرکونیم- (%1) نیوبیم [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 94-100]
 • جهت‌گیری هیدرید تأثیر فرایند نوردکاری سرد بر خواص مکانیکی، خوردگی و جهت‌گیری هیدرید در آلیاژ زیرکنیم- (%1) نیوبیم [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 93-100]
 • جهش بررسی اثرهای پرتو گاما بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و آنتاگونیستی قارچ تریکودرما هارزیانوم [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 96-104]
 • جهش‌یافته ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 119-127]
 • جهش القائی القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 29-34]
 • جهش‌زایی تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 85-85]
 • جهش‌زا (2) بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 17-22]
 • جهش‌زایی(3) بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 17-22]
 • جهش‌زاها القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 29-34]
 • جهش مصنوعی ایجاد جهش در صفات مرتبط با خورجین در ارقام کلزا با استفاده از اشعه‌ی گاما [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 75-83]
 • جهش‌های سوماتیک القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 29-34]
 • جو تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 93-104]
 • جوانه‌زنی تأثیر پرتوتابی لیزر بر روی صفات جوانه‌زنی جو در محیط‌های شور در مرحله‌ی جوانه‌زنی [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 93-104]
 • جوانه‌زنی بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانه‌زنی هاگ تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 49-54]
 • جوانه‌های انار تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 85-85]
 • جوشش استخری مطالعه‌ی تجربی شار حرارت بحرانی نانو سیال‌ها در جوشش استخری [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 45-52]
 • جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 83-90]
 • جوشکاری تی‌آی‌جی ساخت کپسول مینیاتوری تیتانیمی برای چشمه‌های براکی تراپی به روش جوشکاری قوسی تنگستن در محیط گازی بی‌اثر (تی‌آی‌جی TIG) [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 66-71]
 • جوش لیرزی ساخت تراشه‌ی ریز‌شاره‌ی T شکل در پلی‌مر پلی‌متیل متاآکریلات از طریق کندگی و جوش لیزری [دوره 39، جلد 86، سال 1397، صفحه 11-20]

چ

 • چاه‌پیمایی تخمین عیار اورانیوم کانسار خشومی با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های XRF [دوره 28، جلد 40، سال 1386، صفحه 47-52]
 • چاه‌شور نگرشی بر شکل‌گیری، تکامل و کانه‌زایی لیستونیت‌ها و ارتباط آن با کانه‌زایی اورانیم و چند‌فلزی در منطقه‌ی چاه شوره، انارک، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 79-89]
 • چاه عمیق، روش زیرزمینی بهینه سازی آرایش چالهای انفجاری در حفر چاههای معدن اورانیوم ساغند [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 49-55]
 • چیدمان مربعی غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چِرپ فزایش شتاب‌دهی پروتون در برهم‌کنش پالس لیزر چِرپ شده با پلاسما [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 87-94]
 • چرخ تعدیلگر دامنه استفاده از روش الگوریتم تکرار در محاسبه‌ی مشخصات هندسی چرخ تعدیلگر دامنه در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمة رادیوآکتیو Cs137 سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 53-56]
 • چشمة نوترون Am/Be بهینه‌سازی طول و جرم مخروط سایه به منظور تعیین سهم دُز پرتوهای پراکنده شده در آزمایشگاه کالیبراسیون میدان نوترون چشمة Am/Be [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 7-12]
 • چشمة یونش امرسیوم 241 افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 7-13]
 • چشمه‌ی اتم‌های μt بررسی چشمه‌ی اتم‌های μt و هم‌جوشی کاتالیزور میونی در محیط چند لایه‌ای جامد ایزوتوپ‌های هیدروژن‌ [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 64-76]
 • چشمه باز و بسته بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه‌ی براکی‌تراپی ساخت کپسول مینیاتوری تیتانیمی برای چشمه‌های براکی تراپی به روش جوشکاری قوسی تنگستن در محیط گازی بی‌اثر (تی‌آی‌جی TIG) [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 66-71]
 • چشمه پرتوزا طرّاحی و ساخت دستگاه براکی تراپی درون - رگی فسفر-32 برای پرتودهی شریان کرونر قلب [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 1-5]
 • چشمه جرمی مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه ناشناخته تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 1-9]
 • چشمه‌ی نوترون تپی بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 137-147]
 • چشمه‌ی نوترون خارجی حل تحلیلی معادله‌های سینتیک نقطه‌ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه‌ی نوترون خارجی نوسانی [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 31-39]
 • چشمه‌های 241Am-Be و 252Cf جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 1-6]
 • چشمه‌های آب تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 24-27]
 • چشمه‌های گاما بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 36-43]
 • چشمه‌های نوترون بررسی حساسیت سطح مقطع‌های نوترون در کربن و سرب با استفاده از کد محاسباتی MCNP و داده‌های تجربی [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 25-32]
 • چشمه یون طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه [(مقالات آماده انتشار)]
 • چشمه یونی کالترون جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 15-17]
 • چغارت مطالعه و بررسی کانی‌سازی توریم در کانسار آهن اکسید - آپاتیت چغارت، ناحیه‌ی معدنی بافق، منطقه‌ی ایران مرکزی [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 66-80]
 • چگالی تولید گرافیت با درجه خلوص بالا [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 56-60]
 • چگالی بررسی و مطالعه روش غیرمستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 42-48]
 • چگالی الکترون اندازه‌گیری چگالی الکترون در پلاسمای کلید تریگاترون [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 70-74]
 • چگالی الکترون محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 99-108]
 • چگالی بحرانی مطالعه و بررسی شتاب دهی پروتون ها در اندرکنش لیزرهای پرتوان با هدف های فومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چگالی پلاسما طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • چگالی جریان اشباعی اندازه‌گیری چگالی جریان و تابع کار کاتد اکسیدی پخت شده با پودر نیکل [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 31-37]
 • چگال سازی بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 7-16]
 • چگالش مدل سازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی کندانسورهای واحد جداسازی اورانیم هگزافلوراید [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 1-16]
 • چگالی نوترون بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 137-147]
 • چند محفظه‌ای بررسی پارامترهای سیستم تبادلی یونی بستر متحرک چند محفظه‌ای [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 6-13]
 • چهارمحال و بختیاری استفاده از سزیوم-137 برای بررسی میزان فرسایش و رسوب درحوضه آبخیز گرگک استان چهار محال و بختیاری [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 39-45]

ح

 • حادثه از دست رفتن خنک‌کننده تجزیه و تحلیل از دست رفتن آب خنک‌کننده در رآکتورهای هسته‌ای نوع PWR با تغییر ارتفاع در شاخه سرد بوسیله کد سیستم RELAP5/MOD3.2 [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 1-5]
 • حادثه‌ی شکست کوچک آنالیز عدم قطعیت و حساسیت سیستم‌های خنک‌کننده‌ی اضطراری نیروگاه اتمی بوشهر طی حادثه‌ی شکست کوچک در مدار اولیه [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 20-29]
 • حاشیه‌ی واکنش‌پذیری بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 76-88]
 • حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت ایزومری مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت پایه مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت گذرا غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت‌های برانگیخته محاسبه‌ی تابع موج مولکول‌های نامتقارن سه جسمی در اولین حالت برانگیخته [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 65-74]
 • حالت‌های هسته‌ای تأثیر زمان همدوسی تپ‌های لیزری پرتو ایکس بر انتقال جمعیت حالت‌های هسته‌ای در Tc97 با روش گذار بی‌دررو [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 31-38]
 • حالت همدوس شبیه‌سازی حالت پایه‌ی الکترونی یون‌های با استفاده از روش‌ حالت‌های همدوس جفت- بهینه شده [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 61-65]
 • حباب‌زدایی اثر گران‌روی و چگالی بر حباب‌زدایی از مذاب‌های شیشه‌های سربی و آهک سوددار [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 101-108]
 • حباب‌زدایی حباب‌زدایی از مذاب شیشه‌های سیلیکات سربی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 72-79]
 • حبس تنفس عمیق بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن [(مقالات آماده انتشار)]
 • حداقل انرژی فرونشانی مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 12-19]
 • حداقل انرژی فرونشانی مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 34-40]
 • حد تشخیص تعیین غلظت کریپتوفیکس 2، 2، 2 در رادیوداروی [18F]FDG [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 39-43]
 • حذف جذبی حذف جذبی و بازیابی اورانیم (VI) از محلول‌های آبی تک جزیی به وسیله‌ی تفاله‌ی نیشکر آلاییده شده با نانو ذرات منیتیت [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 49-62]
 • حذف جذبی حذف جذبی رادیونوکلوئیدهای 90Sr و 137Cs از پسماند مایع پرتوزای راکتور تحقیقاتی تهران به وسیله‌ی نانوذرات تیتانوسیلیکات آلاییده شده با Nb و Ge [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 58-66]
 • حذف فلزهای سنگین کاربرد جلبک قهوه‌ای پیش تصفیه شده با کلسیم کلرید برای حذف فلزهای سنگین از پس‌آب تأسیسات فرآوری شیمیایی اورانیم اصفهان [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 22-30]
 • حذف کروم (VI) حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 78-83]
 • حساسیت ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • حساسیت ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 77-82]
 • حساسیت بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 57-61]
 • حساس‌کنندگی پرتویی اثر حساس‌کنندگی پرتوی نانو ذرات طلای ترکیب شده با فولیک اسید در پرتو درمانی سطحی سلول‌های سرطانی رده‌ی MCF-7 [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 38-47]
 • حسگر طرّاحی و ساخت ترموپیل لایه نازک Bi-Cu وBi-Sb به روش چندلایه‌ای برای آشکارسازی پرتوهای حرارتی فروسرخ [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 9-14]
 • حسگر نوری طرّاحی و ساخت دستگاه ردیاب خورشیدی [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 27-35]
 • حشره‌ی شپشه‌ی آرد استفاده از پرتو گاما برای کنترل مرحله‌های مختلف زیستی حشره‌ی شپشه‌ی آرد [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 98-103]
 • حفاظ پرتوها همانندسازی جویبارش نوترون‌ها در راهرو حفاظ اتاق هدف تالیوم سیکلوترون ”Cyclone 30“ با استفاده از کد کامپیوتری MCNP [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 1-7]
 • حفاظت متقابل تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 1-7]
 • حفاظ رادیولوژیکی بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 54-61]
 • حق شرط قابلیت اعمال حق شرط نسبت به کنوانسیون‌ها راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای و راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 83-98]
 • حل عددی حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 63-71]
 • حل عددی مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 1-12]
 • حمل ‌و نقل مواد هسته‌ای مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌الملل [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 1-17]
 • حوضه رسوبی ارزیابی ناحیه‌ای و بررسی مقدماتی زمین‌شناختی، ساختاری و فلززایی حوضه دشت کویر و احتمال تشکیل کانه‌زایی اورانیوم نوع رسوبی ـ سطحی در آن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 43-50]
 • حوضه کویر بزرگ ارزیابی ناحیه‌ای و بررسی مقدماتی زمین‌شناختی، ساختاری و فلززایی حوضه دشت کویر و احتمال تشکیل کانه‌زایی اورانیوم نوع رسوبی ـ سطحی در آن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 43-50]

خ

 • خارج بدن القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما) [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 29-34]
 • خاصیت ضداکسایشی اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ترکیب‌های فراسودمند و خاصیت ضداکسایشی آب انار [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 65-75]
 • خاصیت ضد باکتری بررسی خاصیت ضد باکتری اسانس روغنی دانه‌های زیره‌ی سیاه پرتودیده با تابش گاما [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 60-64]
 • خاک آهکی بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 1-9]
 • خاکی‌های نادر (لانتانیدها) استخراج و جداسازی توریم، اورانیم و خاکی‌های نادر از محیط نیتراتی با استفاده از سیانکس272 [دوره 34، جلد 63، سال 1392، صفحه 24-34]
 • خالص سازی بررسی وتحقیق بمنظور تهیه وتولید رادیوداروی ویتامینB12 بادرجه خلوص پزشکی (قسمت اول) [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 15-20]
 • خالص‌سازی تخلیص پودر فلورید لیتیم به روش ذوب منطقه‌ای [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 81-88]
 • خالص‌سازی بازیابی و خالص‌سازی اورانیم از سرباره‌های تولید‌شده در رآکتور تولید 6UF [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 11-20]
 • خاموشی سریع ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 36-47]
 • خرمای مضافتی بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی خرمای مضافتی پرتوفراوری شده با اشعه گاما [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 13-19]
 • خسارات هسته‌ای فرصت‌ها و چالش‌های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته‌ای [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 67-82]
 • خسارت هسته‌ای حمل هوایی مواد هسته‌ای و جبران خسارت اشخاص ثالث [دوره 38، جلد ویژه 1396، سال 1396، صفحه 18-27]
 • خصوصیات فیزیکی بررسی اثر همگن‌سازی بر خواص و ریزساختار شیشه‌های سربی مورد استفاده در صنایع هسته‌ای [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 28-33]
 • خطای پریود خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 1-9]
 • خطای شدت میدان خطای پریود و خطای شدت میدان و تأثیر آن‌ها بر تابش سینکروترونی آندولاتور: ارزیابی آن در مورد آندولاتور سینکروترون ملی [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 1-9]
 • خطی بودن ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • خلاء ارایه‌ی یک روش برای اندازه‌گیری HF خروجی از تله‌های شیمیایی تحت شرایط خلاء در تأسیسات غنی‌سازی اورانیم [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 1-6]
 • خلوص رادیوشیمیایی تولید کلویید رنیم- 188 سولفید برای درمان آرتریت روماتیسمی مفاصل زانو و بهینه‌سازی عوامل قدرت اسیدی، نسبت مولی و زمان فراآوایی [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 9-13]
 • خلوص رادیونوکلیدی جداسازی Sm153 از ناخالصی رادیوایزوتوپ‌های Eu تولید شده در هدف ساماریوم (Sm) طبیعی پرتودهی شده [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 19-24]
 • خلوص رادیونوکلیدی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 13-16]
 • خلوص رادیونوکلیدی ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلوص رادیونوکلیدی مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 81-89]
 • خلوص شیمیایی مشخصه‌یابی مولد Ga68Ge/68 و کنترل کیفی محصول شویش آن [دوره 39، جلد 84، سال 1397، صفحه 81-89]
 • خواص الکتریکی و نوری پیش‌یابی و بررسی خواص الکتریکی و نوری نانو‌ساختار شبه گرافن ژرمانیم دی سولفید (2GeS) به روش نظریه‌ی تابعی چگالی [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 39-45]
 • خـواص جـذبـی جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 31-35]
 • خواص سنجی مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک) [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 41-49]
 • خواص فیزیکی مطالعه‌ی آثار دز تابش‌دهی باریکه‌ی الکترونی انرژی بالا بر خواص فیزیکی و حرارتی هیدروژل‌ها بر پایه‌ی پلی وینیل الکل‌ [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 77-85]
 • خواص مکانیکی سرعت چرخشی بهینه در جوش‌کاری اصطکاکی تلاطمی فلز مس مورد استفاده در مخازن پس‌مانداری هسته‌ای [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 83-90]
 • خواص مکانیکی تهیه‌ی فیلم‌های جاذب پلی‌وینیل الکل: مقایسه‌ی فیلم‌های شبکه‌ای شده‌ی شیمیایی و پرتوی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 14-20]
 • خواص مکانیکی اثر سیلیس الیافی بر استحکام کششی و فشاری بتن سبک [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 99-110]
 • خواص نوری رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 78-86]
 • خواص نوری رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 58-64]
 • خودجذبی مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 46-55]
 • خوردگی اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما [دوره 24، جلد 31، سال1383، صفحه 1-7]
 • خوردگی مخزن پسمان بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 26-36]
 • خـورنده کاربرد لیزرهای Nd:YAG و 2CO در پاکسازی خوردگی اشیاء برنزی و مسی تاریخی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 25-31]
 • خوزستان میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشه‌ساز طراحی خوشه‌ساز شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون از نوع موج‌رونده [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 1-9]

د

 • دی-2- اتیل هگزیل فسفریک اسید بررسی پارامترهای سینتیکی فرایندهای استخراج و عریان‌سازی اورانیم (VI) از محیط فسفریک اسید با غشای مایع حاوی دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 23-32]
 • دی-2- اتیل هگزیل فسفریک اسید تعیین شرایط بهینه‌ی جداسازی زیرکنیم و هافنیم [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 10-17]
 • دی-2-اتیل هگزیل فسفریک اسید جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 33-46]
 • داده‌های اکتشافی مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 62-67]
 • داده‌های زمین- شیمیایی بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 43-49]
 • داده‌های ماهواره‌ای مدل‌سازی ناهنجاری پرتوزا با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پرتوسنجی در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی در غرب استان کرمان [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 90-98]
 • دی‌اکسید اورانیم مدل‌سازی ریاضی و مطالعه‌ی عملکرد رآکتور دوار تولید دی‌اکسید اورانیم [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 7-22]
 • دی‌اکسید زیرکونیم مقایسه‌ی بازده‌ی راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید تتراکلرید زیرکونیم [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 38-44]
 • دی‌اکسید زیرکونیوم اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 44-49]
 • دی اکسواورانیوم (VI) مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس‌های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 18-24]
 • دام غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 17-21]
 • دام‌های عمیق بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 10-15]
 • دام یون چار قطبی ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO) [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 77-81]
 • دام یون چهار قطبی ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 1-8]
 • دانه ی بزرگ مطالعه‌ی عوامل مؤثر در افزایش عمر و بازده‌ی تولید انرژی قرص سوخت هسته‌ای UO2 [دوره 37، جلد 75، سال 1395، صفحه 87-99]
 • دانه‌های روغنی ارزیابی عملکرد دانه و پایداری عملکرد در لاین‌های جهش‌یافته‌ی کلزا (Brassica napus) با استفاده از رهیافت GGE بای‌پلات [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 96-102]
 • دانه‌های سویا بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 7-14]
 • دختران رادون-222 برآورد دز جذبی الکترون گسیلیده از دختران رادون 222- با به کارگیری روش‌های کاهش واریانس در فانتوم ORNL [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 28-36]
 • دریای عمان استفاده از مدل سوآن در پیش‌گویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آب‌های سطحی سواحل شمالی دریای عمان [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 51-63]
 • درالو بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درالو [دوره 23، جلد 28، سال 1382، صفحه 43-49]
 • درجة آزادی مطالعات خواص‌سنجی و تعیین درجه آزادی کانسنگ اورانیوم معدن خشومی (بلوک یک) [دوره 29، جلد 43، سال 1387، صفحه 41-49]
 • درجه‌ی آزادی پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 44-48]
 • درجه خلوص گاز مطالعه اثر خلوص گاز نیتروژن و طول محیط فعال بر پارامترهای لیزری در سیستم نوسانگر – تقویت‌کننده لیزر نیتروژن [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 15-23]
 • درجه ممانعت از رشد بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 7-14]
 • درخت خطا ارزیابی سیستم پاشش آب در پوشش ایمنی رآکتور VVER-1000 با استفاده از روش‌های احتمالاتی [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 113-118]
 • درخشایی کاربرد تشدیدگر ناپایدار خودپالاینده[SFUR] در لیزر رزینه‌ای با دمش به وسیلهءهماهنگ دوم لیزر Nd:YAG [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 1-9]
 • درصد دز عمقی تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 49-61]
 • درصد دز عمقی بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 70-76]
 • درصد زنده‌مانی تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 85-85]
 • درمان با جذب نوترون تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون [دوره 24، جلد 32، سال1383، صفحه 21-28]
 • د’زْ- پاسخ ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 32-36]
 • دز پرتو گاما تعیین دز مناسب پرتو گاما برای ایجاد جهش در جوانه‌های انار (رقم ملس ساوه) [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 85-85]
 • دز تابش مقایسه دز-کالیبراتورهای مراکز پزشکی هسته‌ای از طریق اندازه‌گیری فعالیت رادیوداروی تالیوم-201 [دوره 30، جلد 47، سال 1388، صفحه 49-52]
 • دُز تابش بررسی پایداری رادیکالهای آزاد ایجاد شده تحت فرایند ضدعفونی کردن با پرتوهای الکترونی MeV10 در سبزیجات خشک و ادویه‌ به روش EPR [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 9-14]
 • دز جذبی بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 17-22]
 • دُز جذبی تأمین باریکه مرجع الکترون با انرژی زیاد [دوره 24، جلد30، سال1383، صفحه 1-8]
 • دز جذبی الکترون برآورد دز جذبی الکترون گسیلیده از دختران رادون 222- با به کارگیری روش‌های کاهش واریانس در فانتوم ORNL [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 28-36]
 • دز جذبی بافت بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 62-65]
 • دز جذب شده ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی [دوره 37، جلد 76، سال 1395، صفحه 8-15]
 • دُز خارجی ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 43-48]
 • دز داخلی دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 10-16]
 • دزیمتری تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2 [دوره 37، جلد 77، سال 1395، صفحه 49-61]
 • دزیمتری محاسبه‌ی توزیع دز در براکی‌تراپی نوترونی با چشمه‌ی 252Cf از طریق شبیه‌سازی مونت‌کارلو و مقایسه با داده‌های تجربی [دوره 39، جلد 83، سال 1397، صفحه 7-16]
 • دزیمتری استفاده از هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سل- ژل برای دزیمتری پرتوهای گاما و باریکه‌ی الکترونی [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 15-21]
 • دزیمتری نتایج آزمون‌های نوعی دزیمتری بر روی نمونه دزیمتر ترمولومینسانس LiF:Mg,Ti ساخته شده در ایران [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 44-48]
 • دزیمتری سنتز، پرتودهی، کنترل‌کیفی، توزیع‌زیستی و دزیمتری نانورادیوداروی ایتربیوم-175 جهت درمان تومورهای جامد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دزیمتری دزیمتری رادیوایزوتوپ بتا Re186 برای استفاده در براکی‌تراپی داخل رگی جهت کاهش عود تنگی عروق [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 10-16]
 • دزیمتری مطالعه‌ی خصوصیات گرمالیان نانوذرات Ba0.88Sr0.12SO4:Dy0.5%,Tb1.5% با هدف دزیمتری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دزیمتر C :3O2α-Al (500-TLD) بررسی پارامترهای سینتیک دام‌های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه‌ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته‌ی نوری تجربی با مدل نظری [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 10-15]
 • دزیمتر پلی‌کربنات اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 26-32]
 • دزیمتری تابش ساخت و توسعه‌ی نوعی دزیمتر شیمیایی بر پایه‌ی پلی‌مر جامد رادیوکرومیک و ارزیابی پاسخ آن در برابر فوتون‌های پرانرژی دستگاه پرتودرمانی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 23-29]
 • دزیمتر ترمولومینسانس اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 26-32]
 • دزیمتر ترمولومینسانس ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 77-82]
 • دزیمتری ترمولومینسانس بررسی دز جذبی اندام‌های مهم پرتوکاران رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از فانتوم معادل بافت و دزیمتر TLD [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 62-65]
 • دزیمتر ترمولومینسانس، LiF:Mg ساخت قرص دزیمتر LiF:Mg,Ti با روش ذوب و بررسی تابع کاهش حساسیت پرتو واداشته برای دزیمتری بسیار بالا [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 32-37]
 • دزیمتر ترمولومینسانس (گرمالیان) بررسی پاسخ دزیمتر ترمولومینسانس Dy:4CaSO به دز پرتوگاما [دوره 30، جلد 49، سال 1388، صفحه 57-61]
 • دزیمتر ژلی- پلی‌مری بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA [دوره 34، جلد 65، سال 1392، صفحه 8-16]
 • دزیمتر ژلی- پلی‌مری بررسی درصد دز عمقی باریکه‌های فوتونی و وابستگی آن به آهنگ دز در دزیمتر ژلی- پلی‌مری نورمکسیک PAGAT با استفاده از تکنیک ام.آر.آی [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 70-76]
 • دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 37-46]
 • دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 1-9]
 • دزیمترشیمیایی ساخت دزیمتر اتانول کلروبنزن (ECB) و بررسی ویژگی های آن [دوره 22، جلد 26، سال 1381، صفحه 32-36]
 • دُزیمتری فردی ارزیابی و بررسی میزان پرتوگیری خارجی کارکنان مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران [دوره 25، جلد 33، سال 1384، صفحه 43-48]
 • دزیمتر فعال شبیه‌سازی یک دزیمتر جدید بر پایه‌ی ویژگی‌های الکتریکی کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلایت- نانولوله‌ی کربن [دوره 38، جلد 79، سال 1396، صفحه 53-62]
 • دزیمتر گاما اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 26-32]
 • دزیمتری گاما و نوترون دزیمتری گاما و نوترون در میدان‌های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 8-13]
 • دزیمتر گرماتابی طراحی و ارزیابی یک فانتوم کوچک ساده به منظور مقایسه‌ی متقابل دزیمتری باریکه‌های فوتونی شتاب‌دهنده‌های خطی (لیناک) در بین مراکز پرتودرمانی [دوره 32، جلد 57، سال 1390، صفحه 19-28]
 • دزیمتر نوترون اندازه‌گیری دز پرتوهای کیهانی در ارتفاع‌های مختلف جو ایران [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 26-32]
 • دزیمتری نوترون تعیین دز گاما در میدان آمیخته‌ی نوترون- گاما با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس LiF:Mg, Ti(TLD-600) [دوره 32، جلد 56، سال 1390، صفحه 8-14]
 • دزیمترهای PMMA محاسبه‌ی توزیع دز در محفظه‌ی تابش سیستم پرتودهی قابل حمل T-60-SVHI-Co قبل و بعد از بارگذاری، با استفاده از کد C4MCNP و مقایسه‌ی آن با نتایج حاصل از دزیمترهای PMMA برای استفاده از آن در پرتودهی گندم [دوره 35، جلد 69، سال 1393، صفحه 25-30]
 • دزیمترهای گرماتابی کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 1-6]
 • دُز مناسب تعیین دُز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه‌های موز [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 15-20]
 • دُز مؤثّر بررسی غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز و ارزیابی دُز مؤثّر آن [دوره 23، جلد 29، سال 1382، صفحه 47-54]
 • دزهای تابش تأثیر پرتو گاما بر جوانه‌زنی هاگ و رشد ریسه‌ای پنی‌سیلیم اکپانسیم عامل بیماری پس از برداشت میوه‌ی سیب [دوره 32، جلد 58، سال 1390، صفحه 49-54]
 • دزهای تابش بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 1-9]
 • دزهای تابش کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی [دوره 28، جلد 42، سال 1386، صفحه 1-6]
 • دز و انرژی کاشت یون‌های نیتروژن و دی اکسید کربن بر روی فولاد ضد زنگ 52100 و مقایسه سختیهای بدست آمده [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 55-61]
 • دیسپروسیم ساخت دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلورید و بررسی تأثیر ناخالصی Dy بر خواص دزیمتری آن [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 77-82]
 • دستگاه پلاسمای کانونی طراحی، ساخت و بهینه‌سازی طیف‌سنج سهموی تامسون به عنوان یک ابزار تشخیصی برای یون‌ها در دستگاه پلاسمای کانونی [دوره 36، جلد 71، سال 1394، صفحه 44-50]
 • دستگاه پلاسمای کانونی بررسی توزیع انرژی و توزیع زاویه‌ای یون‌های نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF به وسیله‌ی آشکارساز ردپای هسته‌ای پلی‌کربنات و با استفاده از ضخامت‌های مختلف صافی آلومینیمی [دوره 34، جلد 66، سال 1392، صفحه 9-14]
 • دستگاه پلاسمای مینیاتوری پایداری عملکرد، بازده پینچ و ضریب سرعت در دستگاه پلاسمای مینیاتوری J 3 با هندسه‌های مختلف الکترودها [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 17-30]
 • دستگاه طیف‌سنجی تحرک یونی افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 7-13]
 • دستور کار TG-43U1 تعیین ویژگیهای دزیمتری چشمه‌های براکی‌تراپی کم انرژی بر اساس دستور کارTG- 43U1 با روشهای مختلف محاسبه دز در کد MCNP [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 29-36]
 • دفاع در عمق ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاههای پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392 [دوره 23، جلد 27، سال 1382، صفحه 36-47]
 • دفـع جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 31-35]
 • دق سرخ بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی [دوره 40، جلد87، سال 1398، صفحه 89-100]
 • دگرسانی معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران) [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 79-102]
 • دگرسانی بررسی کانی‌زایی اورانیوم و عناصر REE و فرایندهای مرتبط با آن در آنومالی 6 منطقه خشومی ایران مرکزی [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 47-52]
 • دما اثر دما و دبی جریان گاز بر فرایند کربوکلریناسیون دی‌اکسید زیرکونیوم [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 44-49]
 • دمای الکترون محاسبه‌ی دما و چگالی پلاسمای تخلیه‌ی سد دی‌الکتریک با استفاده از کامسول [دوره 40، جلد 90، سال 1398، صفحه 99-108]
 • دمای الکترونی طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمای الکترونی و چگالی پلاسما بررسی دمای الکترونی و چگالی پلاسمای لیزری به وسیله‌ی ردیاب لانگمویر تا فاصله‌ی از مرتبه‌ی سانتی‌متر از هدف [دوره 35، جلد 70، سال 1393، صفحه 86-90]
 • دمای گذار بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت [دوره 38، جلد 81، سال 1396، صفحه 41-47]
 • دینامیک بررسی دینامیک جذب زیستی اورانیم (VI) در ستون بستر ثابت: محاسبه مقاومت های انتقال جرمی و شناسایی مرحله کنترل کننده فرآیند [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامیک باریکه بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت [دوره 38، جلد 82، سال 1396، صفحه 22-31]
 • دینامیک رآکتور بررسی اثر رآکتیویته بر رفتار دینامیکی قلب رآکتور VVER-1000 [دوره 29، جلد 44، سال 1387، صفحه 28-34]
 • دینامیک غیرخطی بررسی دینامیک غیرخطی دو بعدی، سه‌بعدی و چهار بعدی رآکتورهای شکافت و پارامترهای مؤثر بر رفتار آن [دوره 29، جلد 45، سال 1387، صفحه 20-27]
 • دینامیک کندوسوز لیزری شبیه‌سازی و مدل‌سازی دینامیک کندوسوز لیزری عنصرهای تیتانیم، سیلسیم و تنگستن با لیزر تپی نئودیمیم یاگ در محیط آب مقطر [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 1-8]
 • دیواره اتاقک بررسی تأثیر نوع آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در دیواره اتاقک یونش چاهکدار مرتبط با هوای آزاد بر پاسخ اتاقک در انرژی پرتوهای گامای Cs137، Co57 و Am241 [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 36-43]
 • دوتریم ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 10-22]
 • دوترون نقش تصحیحات جرم هدف در توابع ساختار قطبیده‌ی اسپینی نوترون و دوترون [دوره 33، جلد 62، سال 1391، صفحه 22-27]
 • دیویدایت مطالعات زمین‌شناسی و کانه‌زایی مواد پرتوزا در منطقه فلززای بافق- ساغند (زریگان) [دوره 28، جلد 41، سال 1386، صفحه 15-20]
 • دیویدایت ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیود سیلیسیمی دزیمتری گاما و نوترون در میدان‌های تابشی آمیخته با استفاده از یک دیود سیلیسیمی [دوره 35، جلد 67، سال 1393، صفحه 8-13]
 • دوربین کامپتون طراحی مفهومی آشکارساز و بازسازی تصویر یک سیستم دوربین کامپتون مورد استفاده در ارزیابی توزیع دز باریکه‌ی پروتون در حین پروتون درمانی [دوره 40، جلد 89، سال 1398، صفحه 9-16]

ذ

 • ذخیره اورانیوم نوع رسوبی ـ سطحی ارزیابی ناحیه‌ای و بررسی مقدماتی زمین‌شناختی، ساختاری و فلززایی حوضه دشت کویر و احتمال تشکیل کانه‌زایی اورانیوم نوع رسوبی ـ سطحی در آن [دوره 25، جلد 35، سال 1384، صفحه 43-50]
 • ذخیره‌ی پسماند پرتوزا بررسی مدل‌سازی سنگ معدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند پرتوزا با مطالعه‌ی رفتار اتم‌های U و Th در آن [دوره 38، جلد 80، سال 1396، صفحه 44-52]
 • ذخیره‌های اورانیم اهمیت ساختارهای تودرتو در مدل‌سازی واریوگرام غیرجهتی مربوط به عیار کانسار اورانیم [دوره 31، جلد 54، سال 1389، صفحه 49-56]
 • ذرّات آلفا افزایش یونیزاسیون در محفظة یونش کوچک شدة دستگاه IMS، با ایجاد روکش نازک برروی چشمة یونیزاسیون Am-241 [دوره 25، جلد 34، سال 1384، صفحه 7-13]
 • ذرات باردار شتابدار محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذرات β تأثیر تنش‌های مکانیکی و حرارتی بر مقدار ضریب جذب ذرّات β و دامنه نفوذ آنها در آلومینیوم [دوره 26، جلد 37، سال 1385، صفحه 6-9]
 • ذرت بررسی نقش باکتری‌های حل‌کننده‌ی ترکیب‌های کم محلول روی در کشت متوالی گندم و ذرت با استفاده از روی- 65 [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 34-39]
 • ذرت بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذرت (Zea mays L.) بررسی نقش اسیدهای آلی در جذب فسفر و روی به وسیله‌ی گیاه ذرت در خاک‌های آهکی با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های P32 و Zn65 [دوره 35، جلد 68، سال 1393، صفحه 1-9]

ر

 • رابط گرافیکی کاربر توسعه بسته نرم افزارگرافیکی جهت تحلیل داده های آزمایشگاهی توکامک الوند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادیم-223 امکان‌سنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم-223 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور درمان متاستازهای استخوانی [دوره 36، جلد 74، سال 1394، صفحه 30-36]
 • رادیم-226 غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 53-57]
 • رادیوایزوتوپ‌ها ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی ساماریم-153 تولید شده از طریق پرتودهی نوترونی ساماریم طبیعی در رآکتور تحقیقاتی تهران [دوره 30، جلد 48، سال 1388، صفحه 13-16]
 • رادیوایمونوسینتی‌گرافی تولید، کنترل کیفی و توزیع زیستی قطعه‌ی F(ab′)2 آنتی‌بادی PR81 نشان‌دار شده با mTc99، به منظور تشخیص تومور کارسینومای سینه‌ی موش [دوره 31، جلد 53، سال 1389، صفحه 10-19]
 • رادیودارو یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید [دوره 39، جلد 85، سال 1397، صفحه 28-43]
 • رادیودارو تولید و کنترل کیفی رادیوداروی 175Yb-EDTMP برای تسکین درد متاستازهای استخوان [دوره 34، جلد 64، سال 1392، صفحه 48-55]
 • رادیودارو بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس [دوره 33، جلد 59، سال 1391، صفحه 1-7]
 • رادیودارو نشان‌د‌ارسازی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با تکنسیم-m99، کنترل کیفی و توزیع زیست‌شناختی آن [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 23-29]
 • رادیودارو تولید، کنترل کیفی و بررسی توزیع زیست‌شناختی رادیوداروی Y-EDTMP90 بر روی موش‌های صحرایی [دوره 31، جلد 52، سال 1389، صفحه 40-43]
 • رادیودارو تولید کمپلکس Cu61- بلئومایسین به عنوان یک رادیوداروی احتمالی توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) و بررسی زیستی آن در موش‌های سالم و توموری [دوره 31، جلد 51، سال 1389، صفحه 9-17]
 • رادیودارو تولید و نشاندارکردن رادیوداروی رنیوم-186و 188 به وسیله HEDP با استفاده از هدف رنیوم طبیعی و بررسی توزیع بیولوژیکی آن در موشها [دوره 29، جلد 46، سال 1387، صفحه 43-49]
 • رادیوداروی Sm-EDTMP153 بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی Sm-EDTMP153 حاصل از پرتودهی هدف‌های ساماریم طبیعی و غنی شده در موش‌های صحرایی [دوره 30، جلد 50، سال 1388، صفحه 9-13]
 • رادیوداروی استخوان‌خواه تولید، نشان‌دارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی 47.46Sc-DOTMP [دوره 37، جلد 78، سال 1395، صفحه 63-69]
 • رادیوداروی تالیم-201 کلرید بررسی اثر کوتاه مدت رادیوداروی تالیم-201 بر روی فاکتورهای سرمی موش صحرایی [دوره 32، جلد 55، سال 1390، صفحه 16-22]
 • رادیوداروی کلوییدی بررسی پارامترهای مؤثر بر نشان‌دارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با Y90 و ارایه‌ی بهترین روش برای تولید رادیوداروی Y-HAp90 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی [دوره 33، جلد 61، سال 1391، صفحه 40-48]
 • رادیوداروگالیوم‌ بلئومایسین‌سیکلوترون‌رادیوایزوتوپ‌ تهیه و کنترل کیفی رادیو داروی [67Ga] – گالیوم بلئومایسین [دوره 22، جلد 25، سال 1381، صفحه 9-15]
 • رادیوداروها فرموله کردن کپسول خوراکی ید-123 [دوره 26، جلد 38، سال 1385، صفحه 13-17]
 • رادیوداروها تولید و کنترل کیفی سدیوم فلوئورید(F18Na) و پخش آن در بافت‌های موش صحرایی به عنوان رادیوداروی تصویربرداری استخوانی با PET [دوره 26، جلد 36، سال 1385، صفحه 27-33]
 • رادیو یددار شدن بررسی فرایند رادیو یددار شد